intTypePromotion=1

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9: Site Navigation

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
29
lượt xem
5
download

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9: Site Navigation

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9 giới thiệu về Site Navigation. Trong ASP. Net, Site Navigation được sử dụng để di chuyển giữa các trang trong website, quản lý tất cả các link, hiển thị các link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang,... Cùng tìm hiểu thêm về Site Navigation trong bài giảng sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9: Site Navigation

 1. CHƯƠNG IX: SITE NAVIGATION Lý thuyết : 3 tiết Thực hành 12 tiết
 2. GiỚI THIỆU  Site Navigation được sử dụng để   Di chuyển giữa các trang trong website  Quản lý tất cả các link   Hiển thị các link trong danh sách hoặc  menu trên mỗi trang  Mô tả bố cục của web site như một hệ  thống thứ bậc 
 3. GiỚI THIỆU VÍ DỤ:
 4. Site Maps  Bước đầu tiên khi làm việc với hệ thống  navigation trong ASP.NET 2.0 là xây  dựng một site map cho ứng dụng  Một site map là một mô tả XML của cấu  trúc website
 5. Site Maps  Tạo site maps:  Trong solution explorer, click phải trên  tên website chọn Add new Item, chọn  site map  Tập tin site map có phần mở rộng là  Web.sitemap  Cấu trúc của tập tin site map như sau:
 6. Site Maps
 7. Site Maps  Trong một file .sitemap chỉ có môt phần  tử   Sử dụng tập tin site map:
 8. Ví dụ: tạo tập tin web.sitemap
 9. Ví dụ(tt)  Site map được tạo có dạng:   Lưu tập tin Web.sitemap  Tạo các trang Navigate  Home.aspx  Products.aspx  Hardware.aspx  Software.aspx  Training.aspx…
 10. Tạo Navigation Menu sử dụng TreeView Control  Cách tạo TreView:  Mở trang Home.aspx  Trong nhóm Data chọn SiteMapDataSource  thả vào trang, ID= SiteMapDataSource1  SiteMapDataSource control lấy thông tin cho  nó từ tập tin Web.sitemap  Trong nhóm Navigation chọn TreeView thả vào  trang.
 11. Tạo Navigation Menu sử dụng TreeView Control  Trong TreeView tasks, khung Choose  Data Source, chọn SiteMapDataSource1.
 12. Tạo Navigation Menu sử dụng TreeView Control  Thuộc tính của treeview:  ShowCheckBoxes  ShowLines
 13. Hiển thị Navigation History sử dụng SiteMapPath Control  SiteMapPath  control  cho  phép  thực  thi  việc chuyển trang một cách tự động  Có  thể  add  Navigation  cho  mỗi  trang  để  hiển thị vị trí của trang trong cây thứ bậc  hiện hành
 14. Hiển thị Navigation History sử dụng SiteMapPath Control  Cách tạo:  Mở một trong các trang có trong tập tin  web.sitemap  Trong nhóm Navigation chọn  SiteMapPath thả vào trang  Đặt trỏ trên SiteMapPath, nhấn enter để  tạo một dòng mới
 15. Hiển thị Navigation History sử dụng SiteMapPath Control  SiteMapPath hiển thị vị trí của trang hiện  hành trong cấu trúc thứ bậc.  Mặc định SiteMapPath hiển thị  cấu trúc  thứ bậc được tạo trong tập tin Web.sitemap
 16. Hiển thị Navigation History sử dụng SiteMapPath Control  Thuộc tính:  PathSeparatorTemplate: tạo ký hiệu  phân cách giữa các link  Cú pháp: |
 17. Tạo Navigation Menu sử dụng Menu Control  Cách tạo:  Mở một trong các trang có trong tập tin  web.sitemap  Trong nhóm Navigation chọn Menu thả  vào trang  Trên Menu Tasks menu, trong hộp Choose  Data Source, click NewDataSource.
 18. Tạo Navigation Menu sử dụng Menu Control
 19. Tạo Navigation Menu sử dụng Menu Control  Trong cửa sổ Data Source Configuration  wizard, chọn  Site Map  Trong khung specify ID for the data source:  nhập tên datasource:  SiteMapDataSource1, click OK.
 20. Kết hợp Site Navigation và Master pages  Kết hợp site navigation với master pages ta  có thể tạo một bố cục mà các navigation  chỉ đặt tại một vị trí  Cách thực hiện:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2