intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
132
lượt xem
15
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu" cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và những yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài mở đầu – TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PhD. Nguyen Thi Mai Anh
  2. MỤC TIÊU MÔN HỌC Biết cách xây dựng một đề xuất nghiên cứu Lựa chọn đề tài NC (mục tiêu nghiên cứu) Xây dựng mô hình nghiên cứu Thiết kế NC Thu thập dữ liệu
  3. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Tổng quan chung về NCKH 2. Xác định vấn đề NC 3. Thu thập dữ liệu sơ cấp 4. Thu thập dữ liệu thứ cấp 5. Chọn mẫu cho NC
  4. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Đào thị Minh Thanh và Nguyễn Sơn Lam (2010), “Nghiên cứu marketing”, nhà xuất bản tài chính  Hoàng Trọng và Chung Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), “Thống kê ứng dụng trong KT-XH”, Nhà xuất bản thống kê.  Mark Saunders, Philip Lewis, và Adrian Thornhill, (2007), “Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh”, Pearson Education Limited. Dịch giả: MBA Nguyễn Văn Dung  Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn thị Mai Trang (2009), “Nghiên cứu khoa học trong QTKD”, Nhà xuất bản thống kê  Marczyk, G., DeMatteo, D., and Festinger, D. (2005), “Essentials of Research Design and Methodology”, John Wiley & Sons.  Cooper, D. R., and Schindler, P. (2003), “Business Research Methods”, 8th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc.
  5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Bài tập cá nhân  Xây dựng một đề xuất nghiên cứu  Bài viết (50%)  Thuyết trình (50%) – Tối đa là 10 phút  Thời gian thuyết trình  Ngày 17/11/2012 - các NCS khóa 2006-2009  Ngày 23/11/2012 – các NCS khóa 2006-2009  Ngày 30/11/2012 – Các NCS khóa 2010 -2012  Người đánh giá  TS. Nguyễn Thị Mai Anh  TS. Nguyễn Danh Nguyên  TS. Lê Hiếu Học
  6. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH  Sự cần thiết  Mục tiêu nghiên cứu  Giới hạn NC  Cơ sở lý thuyết  Đề xuất mô hình nghiên cứu  Giả thuyết nghiên cứu (nếu có)  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp  Khung mẫu  Chọn mẫu  Phương pháp giao tiếp trong điều tra  Phiếu điều tra  Kế hoạch cho nghiên cứu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2