intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 1 - ThS. Lý Thục Hiền

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
125
lượt xem
23
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 1 - ThS. Lý Thục Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Buổi 1 Giới thiệu môn học phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm giúp sinh viên hiểu được lợi ích của môn học, giới thiệu những đề tài chính yếu trong kinh doanh, giới thiệu nghiên cứu thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Buổi 1 - ThS. Lý Thục Hiền

 1. Mục tiêu buổi học - Hiểu được lợi ích của môn học. - Giới thiệu những đề tài chính yếu trong kinh doanh. - Giới thiệu nghiên cứu thị trường. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 1 Hiền Lý Thục
 2. Nghiên cứu kinh doanh là gì? Là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh. Tại sao phải học tập về “Nghiên cứu”? Môn học cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong một môi trường đòi hỏi các quyết định nhanh chóng. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 2 Hiền Lý Thục
 3. Nghiên cứu Nghiên cứu khoa học? Nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng? Nghiên cứu suy diễn và nghiên cứu quy nạp? Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng? Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 3 Hiền Lý Thục
 4. CHẤP NHẬN TỰ NGHIÊN CỨU Khoa học thiết lập các tiêu chuẩn Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 4 Hiền Lý Thục
 5. - Mở rộng kho tàng tri thức khoa học của ngành - Xây dựng và kiểm định các lý thuyết khoa học - Gỉai thích vả dự báo các hiện tượng khoa học - Ứng dụng thành tựu của khoa học của ngành đó vào thực tiễn cuộc sống - Trực tiếp hỗ trợ cho việc ra quyết định Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 5 Hiền Lý Thục
 6. PP luận - Suy diễn và qui nạp: vòng Wallace Lý thuyết Suy diễn Tổng quát hóa Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết Quy nạp Quan sát Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 6 Hiền Lý Thục
 7. Khám phá vs Kết luận vấn đề kinh doanh Phương pháp Mục đích ĐỊNH TÍNH Khám phá QUY NẠP vấn đề marketing của công ty Định lượng ĐỊNH LƯỢNG Kết luận SUY DIỄN vấn đề marketing của công ty Định tính Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 7 Hiền Lý Thục
 8. Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường là chức năng liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, khách hàng, và cộng đồng thông qua thông tin. ( Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ) Dữ liệu (data) Thông tin (information) Kiến thức (Knowledge) Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 8 Hiền Lý Thục
 9. Nguồn: Serban, A. M. & Luan, J., “Overview of knowledge management”. New Direction for Institutional Research, No. 113, pp 9. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 9 Hiền Lý Thục
 10. Dữ liệu là một tập hợp các sự kiện, sự việc khách quan, rời rạc được trình bày mà không có sự phán quyết hoặc không gắn với bối cảnh. Dữ liệu trở thành thông tin khi nó được phân loại, phân tích, tổng hợp và đặt vào một bối cảnh, và trở nên có thể nhận thức được đối với người nhận. Thông tin là dữ liệu gắn với một sự liên hệ hoặc một mục đích. Thông tin biến thành kiến thức khi nó được sử dụng để so sánh, đánh giá những kết cục, thiết lập những liên hệ và tiến hành một sự đối thoại. Thông tin là dữ liệu trong bối cảnh mà nó có thể sử dụng cho việc ra quyết định. Dữ liệu luôn được sắp xếp để tạo ra ý nghĩa cho người nhận, nó có thể là văn bản, hình ảnh, film, hoặc một cuộc hội thoại với một người khác. Tri thức có thể được xem như thông tin mà nó đạt tới sự sáng tỏ, sự phán quyết, và những giá trị. Trong nhiều trường hợp, tri thức thể hiện sự thật và vì vậy nó cung cấp, tạo ra những cơ sở đáng tin cậy cho hành động. Tri thức là kho tàng của sự hiểu biết và các kỹ năng được tạo ra từ trí tuệ của con người (đặc biệt từ những người khác). Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 10Hiền Lý Thục
 11. Thông tin được sử dụng để : - Nhận dạng, xác định cơ hội và vấn đề Marketing - Thiết lập, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động Marketing - Theo dõi việc thực hiện Marketing - Phát triển sự nhận thức về Marketing là một quá trình. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 11Hiền Lý Thục
 12. Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng - Thông tin thị trường - Thông tin về người tiêu dùng (hiểu người tiêu dùng) –Tìm chiến lược? – Phát triển ý tưởng? –Đánh giá các yếu tố trong kế hoạch marketing? –Theo dõi diễn biến trên thị trường? Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 12Hiền Lý Thục
 13. Bức tranh tổng quát 3C’s Customer Competitor Company STP Segmentation Targeting Positioning Product, Price, Place, Promotion 4P’s “Integrated Marketing” Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 13Hiền Lý Thục
 14. Retail Audit Nhà sản xuất Người bán sỉ Cung cấp trực tiếp ACNIELSEN RETAIL TRACKING Người tiêu Nhà phân phối Người bán dùng lẻ Thông tin định kì tháng, quí Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 14Hiền Lý Thục Page 14
 15. Retail Audit (AC Nielsen) - Qui mô, tăng trưởng của ngành - Thị phần - Mức độ bao phủ - Luân chuyển của hàng hóa 6 Cities Metro - VALUE (Million VND) 6 Cities Metro - VOLUME(000s L) 12,000 3,000 800 150 9,000 2,250 600 113 6,000 1,500 400 75 3,000 750 200 38 0 0 0 0 MAY04 SEP04 JAN05 MAY05 SEP05 JAN 06 MAY06 MAY04 SEP04 JAN 05 MAY05 SEP05 JAN06 MAY06 JUL04 NOV04 MAR 05 JUL 05 NOV05 MAR06 JUL06 JUL 04 NOV04 MAR05 JUL05 NOV05 MAR 06 JUL06 Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 15Hiền Lý Thục
 16. Phân loại - Các dạng NC thị trường Đặc điểm của dữ liệu –Định tính –Định lượng Nguồn dữ liệu –Thứ cấp (dạng NC tại bàn) –Sơ cấp (dạng NC tại hiện trường) Mức độ tìm hiểu về thị trường –Khám phá, –Mô tả –Nhân quả Mức độ thường xuyên –Đột xuất hay liên lục Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 16Hiền Lý Thục
 17. Các dạng NC thị trường mà công ty thường sử dụng - Thử ý tưởng, khái niệm - Thử quảng cáo (ý tưởng) hoặc các quảng cáo có sẵn – TVC) - Thử bao bì - Thử sản phẩm - Thử giá cả (phân tích độ nhạy giá) - Nhận thức thương hiệu (Phân tích sức khỏe thương hiệu) …….. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 17Hiền Lý Thục
 18. Quan hệ giữa nhà nghiên cứu và nhà quản trị Nghĩa vụ của nhà quản trị: - Cụ thể hóa các vấn đề - Cung cấp các thông tin nền tảng một cách chính xác, phù hợp. - Giúp đỡ cho việc tiếp cận các nguồn thông tin trong tổ chức. Nghĩa vụ của nhà nghiên cứu: - Phát triển một thiết kế nghiên cứu sáng tạo. - Đưa ra những câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng trong kinh doanh và quản lý. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 18Hiền Lý Thục
 19. Xung đột giữa nhà nghiên cứu và nhà quản lý - Nhà quản lý thường không muốn cung cấp thông tin cho nghiên cứu. - Nhà quản lý nhìn nhà nghiên cứu như là đe dọa đối với địa vị cá nhân của họ. - Nhà nghiên cứu phải quan tâm, hiểu biết văn hóa tổ chức và các tình thế chính trị trong tổ chức. - Nhà nghiên cứu tách biệt, xa rời các nhà quản lý. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 19Hiền Lý Thục
 20. Khi nào không nên nghiên cứu - Khi thông tin không được sử dụng cho những quyết định quản lý quan trọng. - Khi quyết định quản lý chứa đựng ít rủi ro. (Tính chất của quyết định) - Khi không đủ các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện nghiên cứu (Giới hạn về thời gian, khả năng thu thập dữ liệu). - Khi chi phí cho nghiên cứu là cao hơn những lợi ích của quyết định mang lại. Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 20Hiền Lý Thục
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2