intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 4.1 - Chính sách văn hóa

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

135
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách văn hóa là những cơ chế ưu tiên của Nhà nước để phát triển một lĩnh vực văn hóa hay một đối tượng văn hóa nào đó trong xã hội. Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 4.1 - Chính sách văn hóa sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý Nhà nước về văn hóa - thông tin: Bài 4.1 - Chính sách văn hóa

GIÁO TRÌNH<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC<br /> VỀ<br /> VĂN HOÁ THÔNG TIN<br /> <br /> Bài 4<br /> <br /> CHÍNH SÁCH VĂN HÓA<br /> • Đối tượng: Lớp QLVH<br /> • GV soạn và giảng: TS Phan Quốc Anh<br /> <br /> Chính sách văn hóa<br /> • Khái niệm: Chính sách văn hóa là những<br /> cơ chế ưu tiên của Nhà nước để phát<br /> triển một lĩnh vực văn hóa hay một đối<br /> tượng văn hóa nào đó trong xã hội (ví dụ<br /> chính sách phát triển văn hóa vùng đồng<br /> bào dân tộc thiếu số, vùng sâu, vúng xa;<br /> chính sách ưu tiên cho văn nghệ sĩ, chính<br /> sách bảo tồn văn hóa truyền thống v.v…)<br /> <br /> CHÍNH SÁCH VĂN HÓA<br /> <br /> • Chính sách văn hóa thể hiện sự quan tâm<br /> của Nhà nước tới phát triển văn hóa –<br /> thông tin.<br /> • Chính sách văn hóa nói riêng, chính sách<br /> xã hội nói chung nhằm điều chỉnh những<br /> bất bình đẳng trong xã hội do yếu tổ thị<br /> trường tạo ra và đảm bảo đi đúng định<br /> hướng của Đảng về văn hóa.<br /> <br /> CHÍNH SÁCH VĂN HÓA<br /> • Chính sách văn hóa là tổng thể các<br /> nguyên tắc hoạt động, những biện<br /> pháp thiết thực như biện pháp hành<br /> chính, biện pháp sử dụng ngân sách<br /> của nhà nước làm cơ sở cho các hoạt<br /> động văn hóa. Mẫu số chung của<br /> chính sách văn hóa là sự tự quản, sự<br /> xã hội hóa các hoạt động văn hóa đó<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=135

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2