intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý nhà nước

Xem 1-20 trên 36154 kết quả Quản lý nhà nước
 • Mục tiêu của đề tài là khái quát hóa, hệ thống háo các vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vuejc hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư; đánh giá những thành công, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2014 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bakerboys03 02-05-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát, khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN và KSC NSNN qua KBNN, phân tích nhân tố tác động tới KSC của KBNN, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của công tác KSC NSNN qua KBNN Ý yên trong thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p bakerboys03 02-05-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, luận văn đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong những năm tới.

  pdf37p bakerboys03 02-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết này nhằm thể hiện tính cấp thiết trong nghiên cứu chính sách nhà ở cho người dân vì đó là công cụ để tạo điều kiện cho người dân an tâm về chỗ ở và góp phần tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhóm tác giả lược khảo lý thuyết về nhà ở, cũng như nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà ở của một số nước.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 9 0   Download

 • Nhà ở giá rẻ là một vấn đề mà nhiều quốc gia trên toàn thế giới đang quan tâm. Các đô thị của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thừa nhà ở cao cấp, thiếu nhà giá rẻ và phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết tình trạng này. Bài viết trình bày thực trạng khan hiếm của thị trường nhà ở giá rẻ ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quốc tế để Việt Nam xem xét và học hỏi.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 14 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích, luận giải một số vấn đề lý luận về kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp như khái niệm quyền tư pháp, khái niệm, đặc điểm, nội dung, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về bình đẳng giới; Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p viginnirometty 04-05-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảm bảo hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về Công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf49p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân, từ đó chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những rào cản đang cản trở kinh tế tư nhân phát triển cần xây dựng đồng bộ và thực thi có hiệu quả hệ thống các giải pháp như: xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân và giải pháp đẩy mạnh kinh tế tư nhân ở Hải Phòng hiện nay" đề cập tới quá trình nhận thức của Đảng và Nhà nước về kinh tế tư nhân, vai trò và giải pháp đẩy mạnh thành phần kinh tế tư nhân ở Hải Phòng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về quản lý địa chính - đất đai của chính quyền cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà nước về địa chính, đất đai; Quản lý nhà nước về đất đai, Pháp lật trong phân hạng đất; Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf142p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Bộ luật lao động năm 2012" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về Bộ luật lao động năm 2012; Việc làm; Hợp đồng lao động; Cho thuê lại lao động; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về Luật Hợp tác xã năm 2012" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về tài sản, tài chính; Quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và phá sản; Quy định về tổ chức đại diện; Quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Quy định về điều khoản chuyển tiếp trong việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf41p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về Luật tố cáo (hiện hành)" gồm hai nội dung cơ bản: Một là, sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật tố cáo năm 2018; Hai là, những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 và Nghị định của Chính phủ số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

  pdf174p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Luật nước và Luật tục" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những điều cần biết về Luật tục và Luật pháp; Một số thực trạng về áp dụng Luật tục và Luật pháp hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf33p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Pháp luật cho mọi gia đình" gồm 86 câu hỏi - trả lời về các quan hệ pháp luật phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi gia đình với cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 16 8   Download

 • Tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận để xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh chính quyền xã trong sạch, vững mạnh; Thực trạng công tác đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh ở nước ta hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 13 8   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước đối với rừng; Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyên mục đích sử dụng rừng; Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn: Quyền, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn được giao rừng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết tập trung luận giải những rào cản khi thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học, từ hệ thống hạ tầng viễn thông, đội ngũ giảng viên, sinh viên cho đến hệ thống pháp lý từ phía Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp trọng tâm tháo gỡ những rào cản, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 12 6   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý nhà nước
p_strCode=quanlynhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2