intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Vũ Văn Hải

Chia sẻ: Tùy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

63
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược sinh viên có thể hiểu được tầm nhìn của doanh nghiệp, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Vũ Văn Hải

A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark<br /> <br /> Chương 2<br /> T M NHÌN, S M NG & M C<br /> TIÊU C A DOANH NGHI P<br /> MBA. Vũ Văn H i<br /> <br /> N I DUNG<br /> I<br /> <br /> T m nhìn c a DN<br /> <br /> II<br /> <br /> III<br /> <br /> S m ng s m ng c a DN<br /> <br /> M c tiêu c a DN<br /> 2<br /> <br /> I. T m nhìn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Khái ni m<br /> “Công vi c qu n tr không ph i là nhìn công<br /> ty như nh ng gì mà nó ..................mà nhìn<br /> nh ng gì mà nó có th<br /> ”<br /> (John W. Teets)<br /> “N u không bi t nơi b n mu n đ n, b t kỳ<br /> con đư ng nào cũng có th đưa b n đi”<br /> (The Koran)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1. Khái ni m<br /> T m nhìn là m t thông đi p<br /> .th<br /> hi n các mong mu n, khát v ng<br /> .mà<br /> t ch c mu n đ t đư c và con đư ng mà t<br /> ch c s đi đ đ n đích.<br /> <br /> T m nhìn là ngh thu t nhìn vào nh ng<br /> đi u ti m n<br /> (Jonathan Swift)<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2