intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược

Xem 1-20 trên 1560 kết quả Bài giảng Quản trị chiến lược
 • Bài giảng: Quản trị chiến lược giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức về nhập môn, phân tích môi trường ngoại vi, phân tích môi trường nội bộ, hệ thống thông tin quản trị, xây dựng và lựa chọn chiến lược,...

  pdf103p thiuyen12 15-09-2011 922 393   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược do TS. Lại Xuân Thủy biên soạn gồm 7 chương. Tham khảo nội dung bài giảng giúp người học nắm được tổng quan về quản trị chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh, xác định sứ mạng và mục tiêu và nhiều vấn đề quan trọng khác.

  pdf130p muaythai10 17-11-2011 420 165   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản trị chiến lược, tiến trình hoạch định chiến lược, phân tích môi trường chiến lược trong đó có môi trường vi mô và môi trường vĩ mô.

  pdf76p red_12 15-05-2014 579 117   Download

 • (NB) Bài giảng Quản trị chiến lược dưới đây với mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị cho các nhà quản trị trong tương lai. Bài giảng còn giúp cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh học tập và ứng dụng những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược trong thực tiễn.

  doc142p nguyenhuutuanhatinh 02-04-2014 271 85   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn trường Đại học Công Nghiệp TPHCM, gồm 6 chương, dành cho các bạn sinh viên lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính.

  pdf95p sasu111 13-03-2014 260 87   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, nghiên cứu môi trường bên ngoài, nghiên cứu môi trường bên trong, hoạch định chiến lược, thực thiện chiến lược, kiểm tra, đánh giá tính hình thực hiện chiến lược, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf221p tsmttc_007 08-09-2015 295 84   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản trị chiến lược, môi trường quản trị chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp bộ phận, lựa chọn và thực hiện chiến lược, kiểm tra đánh giá và điều chính chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf212p tsmttc_007 08-09-2015 211 76   Download

 • Chương 1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược nằm trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về nguồn gốc, khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược.Chiến lược là tổng hòa hệ thống các mục tiêu, các chính sách chủ yếu, cách thức tiến hành và các nguồn lực thực hiện được phối hợp một cách hợp lý.

  pdf25p wave_12 07-04-2014 291 66   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Phân tích và lựa chọn chiến lược nhằm tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích và cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.

  pdf31p muaxuan_102 27-01-2013 245 64   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp nhằm trình bày về xác định tầm nhìn, sứ mệnh của chiến lược doanh nghiệp và các mục tiêu cần thực hiện của doanh nghiệp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

  pdf39p wave_12 07-04-2014 272 56   Download

 • Chương 3 Chiến lược cạnh tranh thuộc bài giảng Quản trị chiến lược, sẽ trình bày kiến thức về cách lựa chọn chiến lược cạnh tranh, đưa ra chiến lược cấp công ty, nêu việc lập kế hoạch và lợi ích của nó,...Trong chương học này sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức về chiến lược cạnh tranh cũng như hỗ trợ kiến thức học quản trị chiến lược được tốt hơn.

  ppt62p minhquanmq 28-03-2014 188 53   Download

 • Chương 8 Chiến lược cấp chức năng trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về khái niệm, nguyên tắc thực hiện của chiến lược cấp chức năng, và chiến lược cấp chức năng liên quan đến việc từng bộ phận chức năng trong tổ chức được hoạt động như thế nào?

  pdf30p wave_12 07-04-2014 268 51   Download

 • Chương 1 Một số vấn đề chung về quản trị chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm chiến lược, khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược, yêu cầu của quản trị chiến lược, mô hình quản trị chiến lược tổng quát, yêu cầu khi hoạch định chiến lược.

  pdf14p holoesinin 13-06-2014 254 49   Download

 • Chương 6 Các phương án chiến lược của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về khái niệm chiến lược cấp doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng và phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng, chiến lược tăng trưởng hướng nội.

  pdf62p wave_12 07-04-2014 215 46   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược thuộc bài giảng Quản trị chiến lược, được trình bày với nội dung kiến thức được chia làm 3 phần: Phần 1 Giới thiệu chung, phần 2 Qui trình quản trị chiến lược, phần 3 Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp. Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức trong chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  ppt29p minhquanmq 28-03-2014 183 46   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 11 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: mục đích, nguyên tắc và quy trình kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

  pdf44p wave_12 07-04-2014 216 42   Download

 • Lợi thế cạnh tranh trong bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về khái niệm, phân loại và đặc điểm của lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là những lợi thế được doanh nghiệp tạo ra và sử dụng cho cạnh tranh kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf57p wave_12 07-04-2014 236 39   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 9 Thực hiện chiến lược các vấn đề về quản trị trình bày về khái niệm, nguyên tắc thực hiện của thực hiện chiến lược. Thực hiện chiến lược gồm các vấn đề về quản trị và các vấn đề về tiếp thị tài chính, R &D.

  pdf45p wave_12 07-04-2014 227 39   Download

 • Nội dung chính bài giảng Quản trị chiến lược chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp nhằm nnghiên cứu, phân tích nội dung và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tổng quát và môi trường cạnh tranh trong ngành. Tìm hiểu cách thức kiểm soát thông tin về biến động của môi trường bên ngoài. Nắm được phương pháp đánh giá tác động của môi trường đến doanh nghiệp.

  pdf32p vespa_12 14-04-2014 247 38   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Chiến lược cấp công ty của TS Trần Minh Anh trình bày các nội dung chính: khái niệm chiến lược cấp công ty, phương án chiến lược cấp công ty, chiến lược tăng trưởng, chiến lược suy giảm, chiến lược hướng ngoại.

  pdf62p five_12 18-03-2014 166 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị chiến lược
p_strCode=baigiangquantrichienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2