intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS Nguyễn Thu Trang

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
139
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS Nguyễn Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS Nguyễn Thu Trang

 1. Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược 1-2008
 2. Nội dung chính  Xác định mục tiêu hàng năm  Phân bổ nguồn lực  Thiết kế cơ cấu tổ chức  Kiểm soát chiến lược 1-2008
 3. I- Xác định mục tiêu hàng năm Mục tiêu hàng năm: - Là quá trình cụ thể hoá mục tiêu chiến lược: phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu bộ phận - được giao cho các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc - thường được xác định bằng các chỉ tiêu định lượng như lợi nhuận,thị phần, mức tăng trưởng 1-2008
 4. I- Xác định mục tiêu hàng năm Vai trò của việc thiết lập mục tiêu hàng năm: - Là cơ sở để phân phối các nguồn lực trong quá trình thực hiện chiến lược - Là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận - Là công cụ để kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược 1-2008
 5. III- Phân bổ nguồn lực 1- Nguồn lực và cấp độ phân bổ Nguồn lực cần phân bổ: Nhân sự Công nghệ Tài chính 1-2008
 6. III- Phân bổ nguồn lực 1- Nguồn lực và cấp độ phân bổ Các cấp độ phân bổ: + Cấp công ty: cân đối phân bổ các nguồn lực như thế nào giữa các đơn vị, bộ phận chức năng - các nguồn lực phải được phân bổ theo mức độ ưu tiên tuỳ thuộc vào mục tiêu chiến lược và mục tiêu hàng năm đã thông qua - việc phân bổ phải được xem xét trong bối cảnh các bộ phận khác nhau hỗ trợ và ảnh hưởng đến chiến lược chung như thế nào + Cấp chức năng: mỗi nguồn lực sẽ được bố trí như thế nào trong mỗi chức năng để đảm bảo chiến lược được thực hiện 1-2008
 7. III- Phân bổ nguồn lực 2- Đánh giá nguồn lực - Để thực hiện chiến lược cần có những nguồn lực nào và bao nhiêu - Phân tích nội bộ doanh nghiêp nhằm xác định nguồn lực hiện có và khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện chiến lược 1-2008
 8. III- Phân bổ nguồn lực 3- Điều chỉnh nguồn lực - Xem xét sự phù hợp giữa các nguồn lực sẵn có với chiến lược đang thực hiện - đảm bảo huy động đủ các nguồn lực về số lượng và chất lượng - do lãnh đạo các cấp tiến hành: ví dụ: đào tạo nâng cao tay nghề, tuyển nhân viên, huy động thêm vốn 1-2008
 9. III- Phân bổ nguồn lực 4- Các phương thức phân bổ nguồn lực - Theo công thức - Theo đánh giá chủ quan của ban lãnh đạo - Theo nhu cầu của từng bộ phận - Theo sự thoả thuận giữa ban lãnh đạo và bộ phận 1-2008
 10. III- Phân bổ nguồn lực 5- Phân bổ nguồn lực tài chính - Phân bổ nguồn lực thông qua ngân sách hoạt động: Ngân sách hoạt động: - là báo cáo tổng hợp về những nguồn lực được đòi hỏi để đạt đến mục tiêu - được thể hiện theo năm, quí, tháng - được phân thành các cấp khác nhau: toàn công ty đến từng bộ phận, phòng, ban - Dự kiến các loại chi phí, dự kiến các khoản thu, dự kiến ngân quỹ tiền măt, vốn 1-2008
 11. IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức  Khái niệm  Xây dựng cơ cấu tổ chức  Các kiểu cơ cấu tổ chức 1-2008  Cơ cấu tổ chức và chiến lược
 12. IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức 1- Khái quát về cơ cấu tổ chức 1.1 Khái niệm: cơ cấu tổ chức là cách thức phân chia và phối hợp các hoạt động của doanh nghiệp 1.2 Đặc tính của cơ cấu tổ chức - Tính chuyên môn hoá: là phương thức và mức độ phân chia công việc trong doanh nghiệp - Tính phối hợp: cách thức hợp tác giữa các bộ phận khác nhau, mối liên hệ giữa các bộ phận này là gì - Tự điều chỉnh (mutual adjustment) - Chỉ đạo trực tiếp (direct supervision) - Chuẩn hoá qui trình (process standardization) - Chuẩn hoá đầu ra (result standardization) - Chuẩn hoá năng lực (competences standardization) 1-2008
 13. IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức 2- Xây dựng cơ cấu tổ chức  phân chia công việc (division of work)  nhóm các công việc một cách lô gíc và hiệu quả (departmentalization)  xác định các quan hệ quyền lực (hierachy)  xây dựng cơ chế phối hợp (coordination) 1-2008
 14. IV-Thiết kế cơ cấu tổ chức 3- Một số kiểu cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức giản đơn  Cơ cấu theo chức năng (functional structure): các nhân viên được nhóm lại trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm và phương tiện làm việc  Cơ cấu theo bộ phận (divisionalized structure)  Cơ cấu kiểu ma trận (Matrix structure) 1-2008
 15. 3.1. Cơ cấu theo chức năng BAN GIÁM ĐỐC Tài chính Sản xuất Marketing Hành chính 1-2008
 16. 3.1. Cơ cấu theo chức năng BAN GIÁM ĐỐC Tài chính Sản xuất Marketing Hành chính nhà máy A nhà máy B vùng 1 vùng 2 1-2008
 17. 3.1. Cơ cấu theo chức năng  ưu điểm Tạo sự hợp tác và cộng hưởng trong công việc Chuyên môn hoá cao, nâng cao hiệu quả hoạt động Nhược điểm tập trung quá nhiều quyền lực vào Ban lãnh đạo không linh hoạt trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả chung của công việc không rõ ràng Khó đánh giá được sự đóng góp của từng bộ phận đến kết quả chung 1-2008
 18. 3.2. Cơ cấu theo bộ phận Chủ tịch Phó CT R&D Phó CT Marketing Phó CT Sản xuất Phó CT Tài chính Dược phẩm Thiết bị y tế Mỹ phẩm 1-2008
 19. 3.2. Cơ cấu theo bộ phận Chủ tịch Phó CT R&D Phó CT Marketing Phó CT Sản xuất Phó CT Tài chính EU KV Bắc Mỹ ASEAN 1-2008
 20. 3.2. Cơ cấu theo bộ phận Điểm mạnh cho phép đánh giá vị thế của doanh nghiệp tại mỗi thị trường (trên cơ sở các SBU) : xây dựng theo đơn vị lợi nhuận (profit center) đánh giá độc lập về mặt tài chính và trách nhiệm cán bộ phụ trách đa năng cho phép : xây dựng chiến lược cho mỗi SBU Điểm yếu Không tận dụng lợi thế qui mô mục tiêu tối ưu hoá ở cấp độ các bộ phận Khó chuyên giao năng lực công nghệ các chuyên gia bị phân tán 1-2008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2