intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

29
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành chính văn phòng; khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị hành chính văn phòng; một số chức danh trong quản trị hành chính văn phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng

 1. BỘ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP
 2. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (Cấu trúc 24.6) 1 Mục tiêu học phần 2 Nội dung học phần 3 Tài liệu tham khảo 4 Đánh giá
 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về QTHCVP Rèn luyện kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về QTHCVP trong tổ chức/doanh nghiệp Mục tiêu Có năng lực làm việc độc lập, rèn luyện ý nghiên cứu thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy tổ chức, doanh nghiệp; Trau dồi đạo đức nghề nghiệp; Năng động, nhiệt tình,…
 4. NỘI DUNG HỌC PHẦN  Chƣơng 1: Tổng quan về quản trị hành chính văn phòng  Chƣơng 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo  Chƣơng 3: Tổ chức tiếp khách  Chƣơng 4: Tổ chức chuyến công tác  Chƣơng 5: Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lƣu trữ tài liệu  Chƣơng 6: Tổ chức quản lý thiết bị văn phòng
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Bộ môn Quản trị DNTM, Đại học Thương mại, Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng. • Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp và Trần Phương Hiền (2012), Giáo trình Quản trị văn phòng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. • Nguyễn Hữu Thân (2012), Quản trị hành chánh văn phòng,NXB Lao động Xã hội. • Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2005), Quản trị hành chánh văn phòng, NXB Thống kê, Hà Nội. • SuSan H.Cooperman (2009), Professional Office Procedures, 5thEdn, Prentice Hall.
 6. ĐÁNH GIÁ Chuyên cần:10% Thực hành (01 bài kiểm tra, thảo luận nhóm): 30% Thi cuối học phần : 60%
 7. NỘI DUNG CHƢƠNG • Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành 1.1 chính văn phòng • Khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị 1.2 hành chính văn phòng • Một số chức danh trong quản trị hành chính 1.3 văn phòng
 8. 1.1. Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành chính văn phòng Văn phòng là gì?
 9. 1.1 Khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành chính văn phòng Hành chính văn phòng là gì?
 10. 1.1.1. Khái niệm hành chính văn phòng  Hành chính văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp giúp việc cho ban lãnh đạo của doanh nghiệp những giấy tờ, hành chính.
 11. 1.1.2. Chức năng của hành chính văn phòng Tham mưu tổng Giúp việc điều Hậu cần hợp hành
 12. 1.1.3. Nhiệm vụ của hành chính văn phòng  Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác  Thu thập, xử lý, quản lý thông tin  Tư vấn văn bản cho lãnh đạo  Xây dựng, duy trì và củng cố bộ máy văn phòng  Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại  Đảm bảo nhu cầu hậu cần, kinh phí, quản lý vật tư của DN
 13. 1.2. Khái niệm, vai trò và nội dung của quản trị hành chính văn phòng Quản trị hành chính văn phòng là việc nhà quản trị tiến hành hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công tác văn phòng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả
 14. 1.2.2. Vai trò của quản trị hành chính văn phòng  Tạo tiền đề phát triển cho mỗi doanh nghiệp  Giảm thời gian lãng phí trong tiếp nhận, xử lý thông tin  Tăng khả năng sử dụng nguồn lực  Nâng cao năng suất lao động  Tiết kiệm chi phí
 15. 1.2.3. Nội dung của quản trị hành chính văn phòng Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Tổ chức tiếp khách Tổ chức chuyến công tác Tổ chức quản lý, giải quyết văn bản và lưu trữ tài liệu
 16. 1.3. Các chức danh trong quản trị hành chính văn phòng 1.3.1. Nhà quản trị văn phòng 1.3.2. Thư ký 1.3.3. Các chức danh khác
 17. 1.3. Các chức danh trong quản trị hành chính văn phòng 1.3.1. Nhà quản trị văn phòng - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về mọi hoạt động của văn phòng - Điều hành mọi hoạt động của văn phòng - Là đầu mối quan hệ giữa lãnh đạo với các bộ phận khác
 18. 1.3. 1. Nhà quản trị hành chính văn phòng Chức năng và nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng  Xây dựng một cơ cấu hành chính hợp lý, có hiệu quả  Hoạch định công việc hành chính văn phòng và lãnh đạo mọi người thực hiện  Xây dựng và đề ra một kế hoạch tối ưu cho công việc hàng ngày
 19. 1.3. 1. Nhà quản trị hành chính văn phòng Chức vụ của các cấp quản trị hành chính văn phòng Trƣởng phòng/giám đốc hành chính Trƣởng phòng xử Trợ lý hành chính lý văn bản/phòng văn phòng hồ sơ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2