intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

32
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 2: Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo

 1. NỘI DUNG CHƢƠNG 2.1 Những vấn • Mục đích, ý nghĩa đề chung về cuộc • Khái niệm, phân loại họp, hội nghị, • Các phương pháp tổ chức hội thảo 2.2 Tổ chức cuộc • Chuẩn bị họp, hội nghị, • Tiến hành cuộc họp hội thảo • Sau khi kết thúc cuộc họp
 2. 2.1. Những vấn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo 2.1.1. Mục đích, ý nghĩa 2.1.2. Khái niệm và phân loại  Họp: là sự tập hợp ở một nơi để làm hoặc tìm cách giải quyết công việc chung  Hội nghị: là cuộc họp mặt của nhiều người để bàn về một vấn đề quan trọng, diễn ra theo quy trình, thủ tục nhất định và thường đưa ra các quyết nghị hay quyết định  Hội thảo: là một dạng họp để thảo luận những vấn đề có tính chất khoa học
 3. 2.1. Những vấn đề chung về cuộc họp, hội nghị, hội thảo 2.1.3. Phƣơng pháp tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 4. 2.2. Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Sau khi kết Chuẩn bị Tiến hành thúc cuộc cuộc họp cuộc họp họp
 5. 2.2.1. Chuẩn bị cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo 2.2.1.1. Mục đích Họp để phát triển Họp để trao đổi thông tin Mở rộng dân chủ Bàn bạc, giải quyết vấn đề
 6. 2.2.1. Chuẩn bị cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Xác định thành phần tham dự cuộc họp, hội nghị, hội thảo Xây dựng chương trình cuộc họp, hội nghị, hội thảo Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo Phối hợp tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Chuẩn bị kinh phí cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 7. 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Xác định thành phần tham dự cuộc họp, hội nghị, hội thảo  Lập danh sách thành phần tham gia cuộc họp, hội nghị, hội thảo  Trình chủ toạ văn phòng xem xét và ký duyệt  Thông báo và gửi giấy mời đến từng đại biểu Xây dựng chương trình cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 8. 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo  Bố trí bàn ghế Trang trí phòng họp theo đúng nghi lễ quy định Trang thiết bị
 9. 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo  Chuẩn bị tài liệu cho lãnh đạo và những thành viên tham gia cuộc họp, hội nghị, hội thảo Phải sắp xếp đầy đủ trước khi cuộc họp bắt đầu
 10. 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Phối hợp tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo Tổ chức kinh phí cho cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 11. 2.2.2. Tiến hành cuộc họp  Kiểm tra công tác chuẩn bị  Đón tiếp đại biểu  Điều hành chương trình cuộc họp  Ghi biên bản cuộc họp
 12. 2.2.3. Sau khi kết thúc cuộc họp  Thu thập tài liệu có liên quan  Thu dọn văn phòng phẩm, hoàn trả trang thiết bị  Thu thập hoá đơn, chứng từ  Biên tập và soạn thảo một số văn bản theo yêu cầu của nhà quản trị
 13. Thảo luận nhóm Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2