intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

81
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị truyền thông - Chương 2: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, chuẩn bị thuyết trình, quá trình thực hiện, sau khi thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị truyền thông: Chương 2 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

12/30/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG<br /> KHOA KINH TẾ - QTKD<br /> <br /> Sinh viên có thể<br /> Biết Kỹ năng Thuyết trình là gì?<br /> Biết nguyên nhân và cách khắc phục sự thiếu tự<br /> tin khi thuyết trình<br /> Trình bày được các bước của thuyết trình<br /> Ths. Lê Thị Ngọc Tiền<br /> Bộ môn: Quản trị kinh doanh – marketing<br /> Email: ltntien@agu.edu.vn<br /> <br /> Thực hiện được 01 bài thuyết trình cụ thể<br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Bạn đã từng thực<br /> hiện thuyết trình<br /> chưa?<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> <br /> Sau khi<br /> thuyết<br /> trình<br /> <br /> 2<br /> <br /> ĐẶT<br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> ĐỀ<br /> VẤN<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> Quá trình<br /> thực hiện<br /> <br /> Bạn thuyết trình có<br /> hiệu quả không?<br /> <br /> SAU KHI<br /> <br /> Chuẩn bị<br /> <br /> THUYẾT<br /> <br /> thuyết trình<br /> <br /> TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Miệng khô<br /> <br /> Run giọng<br /> <br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Tay, chân<br /> run rẩy<br /> <br /> Phản ứng của<br /> người nghe<br /> <br /> ĐẶT<br /> <br /> Tim “chạy đua”<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Toát mồ hôi…<br /> <br /> Là<br /> người duy nhất<br /> phải trình bày<br /> <br /> Chuẩn bị<br /> chưa tốt<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> Nguyên<br /> nhân<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> <br />  Những cảm giác bình thường<br /> <br /> THUYẾT<br /> TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐẶT<br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> ĐỀ<br /> VÁN<br /> <br /> Công<br /> nghệ<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 6<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 8<br /> <br /> Kỹ<br /> thuật<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> <br /> Khán giả<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Phương tiện<br /> <br /> Nhiễu<br /> <br /> Truyền<br /> đạt<br /> thông<br /> tin<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Nêu ra<br /> vấn đề<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Nhiễu<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Tác<br /> động lên<br /> người<br /> nghe<br /> <br /> CHUẨN BỊ<br /> CHO<br /> CHUẨN<br /> BỊ CHO<br /> THUYẾT<br /> TRÌNH<br /> THUYẾT<br /> <br /> TRÌNH<br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> Nhiễu<br /> <br /> Phản hồi<br /> <br /> SAU KHI<br /> <br /> Nhiễu<br /> <br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> • Lý do ?<br /> • Muốn truyền<br /> đạt gì? (thông<br /> tin, kêu gọi,<br /> vận động…)<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> <br /> Đối<br /> tượng<br /> <br /> Purpose<br /> <br /> People<br /> <br /> Thời<br /> gian<br /> <br /> Địa<br /> điểm<br /> <br /> Time<br /> <br /> Place<br /> <br /> •Thành phần?<br /> •Mối quan tâm?<br /> •Số lượng<br /> •Nhu cầu mong<br /> đợi của họ đối với<br /> bài thuyết trình?<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Mục<br /> đích<br /> <br /> 9<br /> <br /> • Thời gian nói?<br /> • Khán giả có<br /> thể tập trung<br /> trong bao lâu?<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> •Tìm hiểu vị trí<br /> •Tìm hiểu các yêu<br /> cầu kỹ thuật và<br /> phương tiện hỗ<br /> trợ<br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 11<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Mở đầu/<br /> đặt vấn đề<br /> <br /> Thân bài/ nội<br /> dung chính<br /> <br /> • Mục đích<br /> • Tầm quan<br /> trọng<br /> • Đưa ra câu<br /> hỏi gợi suy<br /> nghĩ, kể một<br /> câu chuyện,<br /> đưa ra nội<br /> dung khái<br /> quát, …<br /> <br /> • Xác định ý<br /> chính  triển<br /> khai các ý phụ<br /> • Chuẩn bị các<br /> số liệu thống<br /> kê, hình ảnh,<br /> ví dụ để minh<br /> họa cho phần<br /> thuyết trình<br /> • Chuẩn bị các<br /> câu trích dẫn,<br /> chuyện vui, lời<br /> nói đùa, giai<br /> thoại…<br /> <br /> 10<br /> <br /> Kết luận<br /> <br /> • Nhấn mạnh<br /> ý tưởng chủ<br /> đạo, thông<br /> điệp chính<br /> lần nữa<br /> • Dừng ở 1<br /> câu nói,<br /> trích dẫn<br /> hay, chọn<br /> lọc, kịch<br /> tính…<br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Ý chính<br /> <br /> Ý nhỏ<br /> <br /> Những biện pháp<br /> để giảm stress<br /> <br /> 1. Thư giãn<br /> 2. Tập thể dục<br /> 3. Nghĩ đến những điều<br /> tốt đẹp<br /> 4. Dành thời gian ra<br /> ngoài với bạn bè<br /> 5. Đi karaoke<br /> 6. Chơi thể thao<br /> …<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Xác định ý chính – ý phụ bằng bản đồ tư duy<br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Ý phụ 1.1<br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Ý phụ n.1<br /> <br /> 13<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Ý phụ 1.2<br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Ý phụ n.2<br /> Ý phụ 1.3<br /> Ý phụ 2.1<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Ý phụ 2.2<br /> <br /> Mỗi cá nhân vẽ các giản đồ ý về<br /> những gì đã biết được về Chủ đề<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Ý phụ 2.4<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 14<br /> <br /> Ý phụ 4.2<br /> <br /> Ý phụ 4.1<br /> <br /> SAU KHI<br /> <br /> Ý phụ 3.1<br /> <br /> Kết hợp với các cá nhân để thành<br /> lập một giản đồ ý chung về các<br /> yếu tố đã biết<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Ý phụ 3.2<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 15<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/30/2017<br /> <br /> 1. Mở bài: ghi ra đề tài và thông điệp cốt lõi<br /> <br /> Cấu<br /> trúc<br /> cơ<br /> bản<br /> nhất<br /> <br /> Các<br /> bước<br /> lập<br /> dàn<br /> ý<br /> <br /> 2. Thân bài:<br /> • 2.1. Chứng minh quan điểm 1<br /> • 2.2. Chứng minh quan điểm 2<br /> • 2.3. Chứng minh quan điểm 3<br /> <br /> 3. Kết luận: ghi lại các điểm chính yếu; tóm<br /> lại thông điệp cốt lõi; lời kêu gọi hành động<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Tổng kết lại<br /> các ý chính<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> <br /> Tự giới thiệu<br /> <br /> THỰC HIỆN<br /> <br /> Đi vào từng<br /> chi tiết cụ<br /> thể:<br /> Điểm 1<br /> Điểm 2<br /> …<br /> Đề cương<br /> tổng quát<br /> <br /> Bạn có phải chuyên gia chủ đề này không? Điều<br /> gì tạo cho bạn ưu thế?<br /> Bạn biết khán giả nghe bạn là ai? Vì sao họ phải<br /> nghe bạn nói?<br /> <br /> Phần<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> Mời thính giả<br /> đặt câu hỏi<br /> <br /> CHUẨN BỊ CHO<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THỰC HIỆN<br /> SAU KHI<br /> <br /> Giới thiệu đề<br /> tài<br /> <br /> Xác định thông tin nào hỗ trợ cho bạn? Liệt kê<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Đưa ra kết<br /> luận cuối<br /> <br /> SAU KHI<br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> Bạn đã xác định được 2 hay 3 ý chính? Liệt kê<br /> <br /> 17<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> Chào hỏi<br /> <br /> Hãy ghi 1 đến 2 câu tóm tắt lại đề tài mà bạn nói<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐẶT<br /> VẤN ĐỀ<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> mở đầu<br /> Phần<br /> nội<br /> dung<br /> Phần<br /> kết<br /> thúc<br /> <br /> 18<br /> <br /> • Chào khán giả<br /> • Tự giới thiệu mình và<br /> nhóm (nếu có)<br /> • Giới thiệu về vấn đề<br /> thuyết trình<br /> • Tóm tắt nội dung chính<br /> • Công bố thời gian<br /> thuyết trình<br /> <br /> THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 19<br /> <br /> KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2