intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyễn Linh Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

990
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngọai bào. Sự tiến hóa của hệ tiêu hóa được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật? Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào -Tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. -Thức ăn được tiêu hóa trong không -Thức ăn có thể tiêu hóa hóa học trong túi tiêu bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim do hóa hoặc tiêu hóa cơ học và hóa học trong tiêu lizoxom cung cấp. Hóa. Vd: Tiêu hóa nội bào ở trùng giày. Vd: + Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa ở thủy tức + Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người. Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ngoại bào ( trong túi TH) → Tiêu hóa ngoại bào trong không bào TH tiêu hóa nội bào trong ống tiêu hóa ( ĐV dơn bào) ( Ruột khoang và giun dẹp có túi TH) ( ĐVCXS, 1 số loài ĐVKXS)
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: Ống tiêu hóa được phân thành nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận chuyên hóa 1 chức năng.Ví dụ ở miệng, thức ăn sẽ được răng và cơkể tên các ? Hãy nhai nghiền 1 MIỆNG để ộ phận tích tiếp xúc b tăng diện trong của enzim lên thức ăn… 2 THỰC QUẢN ống hợp hóa củt sự phối tiêuthống nhấa gingườbộ phậng tiêu ữa các i? Ố n trong chuyên hóa trong hóa phân thành ống tiêu hóa → thức ăn đượcữnghóa với hiện nh tiêu bộ phậ u 3 DẠ DÀY quả cao nhau có tác khác dụng gì? 5 RUỘT GIÀ 4 RUỘT NON HẬ6 MÔN U
 3. (2) (3) (1) (1) (2) (3) ? Các đông vât trên thuộc nhóm đông vât ăn thịt, ăn thực vật ̣ ̣ ̣ ̣ (1): ĐV ĂN THIT - (2): ĐV ĂN THỰC VÂT - (3): ĐV ĂN TAP ̣ ̣ ̣ hay ăn tạp?
 4. ̣ THÚ ĂN THIT THÚ ĂN THỰC VÂT ̣
 5. Bai 16: TIÊU ̀ HOA Ở ĐÔNG VÂT ( tiêp theo) ́ ̣ ̣ ́ V. ĐĂC ĐIÊM TIÊU HOA Ở THÚ ĂN THIT VÀ THÚ ĂN THỰC VÂT: ̣ ̉ ́ ̣ ̣
 6. V. ĐĂC ĐIÊM TIÊU HOA Ở THÚ ĂN THIT VÀ ̣ ̉ ́ ̣ THÚ ĂN THỰC VÂT: ̣ 1. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn thit: ̣ ̉ ́ ̣ hô, sư tử ̉ ́ ́ chó soi, bao… ? Kể thêm môt số thú ăn ̣ thit mà em biết?THÚ ̣ ĂN ̣ THIT
 7. V. ĐĂC ĐIÊM TIÊU HOA Ở THÚ ĂN THIT ̣ ̉ ́ ̣ VÀ THÚ ĂN THỰC VÂT: ̣ 1. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn thit: hô, sư tử, chó ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ soi… Thức ăn là thịt mềm giàu chất dinh dưỡng. - Răng: ? Thức ăn của thú ăn thịt có đặc điểm gì?
 8. RĂNG HỔ ́ RĂNG BAO RĂNG SƯ TỬ RĂNG CHÓ SOI ́
 9. Răng cửa Răng nanh Răng trước ham ̀ ̀ Răng ham ? Nêu đặc điểm cấuƯƠNG răng CUA HỔ thịt phù RĂNG VÀ X tạo bộ SỌ củả thú ăn hợp với chức năng ăn thịt?
 10. 1. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ̣ ̉ ́ n thit: hô, sư tử, chó soi… ̣ ̉ ́ - Răng: + Răng cửa: nho, nhon, săc ̉ ̣ ́ Răng cửa → găm và lây thit ra khoi xương. ̣ ́ ̣ ̉ + Răng nanh: nhon, dai, săc̣ ̀ ́ → căm và giữ môi. ́ ̀ Răng nanh + Răng trước ham và răng ăn ̀ thit: lớn, săc, có nhiêu mâu det ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ → căt thit. ̣ ? Tại sao răng hàm Răng trước ham Răng ham ̀ ̀ của thú ăn thịt lại (Răng ăn thịt) ít phát triển? ? Thức ăn ( thit ) đi qua miêng thú ăn thit được tiêu hóa ̣ ̣ ̣ như thế nào?
 11. 1. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn ̣ ̉ ́ hit: hô, sư tử, chó soi, bao… ̣ ̉ ́ ́ - Răng: - Dạ day: Đơn, to → chứa được ̀ nhiêu thức ăn. ̀ Thịt được tiêu hóa cơ hoc và ̣ hóa hoc ( nhờ pepsin, HCl), ̣ giông ở người. ́ ? Thức ăn trong dạ dày của thú ăn thịt được tiêu hóa nhờ tác dụng của những yếu tố nào? DẠ DAY CHÓ SOI ̀ ́
 12. 1. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn ̣ ̉ ́ thit: hô, sư tử, chó soi, bao… ̣ ̉ ́ ́ RuRunontịt ột ột (manh - Răng: tràng) - Dạ day: ̀ - Ruôt non: Ngăn ( ruôt chó dai ̣ ́ ̣ ̀ ̉ khoang 6 – 7 m) Thức ăn đi qua ruôt non trai qua ̣ ̉ quá trinh tiêu hoa và hâp thụ giông ̀ ́ ́ ́ ở người. - Ruột tịt (manh trang): không phát ̀ triển, không có chức năng tiêu hoa. ́ ? Quá trình tiêu hóa và Ruột già hấp thụ thức ăn ở ruột non của thú ăn thịt diễn DẠ DAY VÀ RUÔT ̀ ̣ ra như thế nào? CUA CHÓ SOI ̉ ́
 13. V. ĐĂC ĐIÊM TIÊU HOA Ở THÚ ĂN THIT VÀ ̣ ̉ ́ ̣ THÚ ĂN THỰC VÂT: ̣ 2. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn thực vât: ̣ ̉ ́ ̣ trâu, tho, ngựa, dê… ̉ ? Kể tên một số thú ăn thực THÚ vật? ĂN THỰC VẬT
 14. V. ĐĂC ĐIÊM TIÊU HOA Ở THÚ ĂN THIT ̣ ̉ ́ ̣ VÀ THÚ ĂN THỰC VÂT: ̣ 2. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn thực vât: trâu, tho, dê… ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Thức ăn là thực vật cứng, khó tiêu hóa và nghèo chất dinh dưỡng - Răng: ? Thức ăn là thực vật có đặc điểm gì?
 15. ̀ Răng ham Răng nanh Tâm sừng ́ Răng trước ham ̀ Răng cửa ? Cấu tạo RĂNGaVÀ ăn ƯƠNG phù ̣hợp với loại thức ̉ răng củ thú X thực vật SO CUA TRÂU ăn là thực vật được thể hiện như thế nào?
 16. 2. Đăc điêm tiêu hoa ở thú ăn ̣ ̉ ́ thực vât: trâu, tho, dê… ̣ ̉ - Răng: + Răng nanh giông răng cửa : ́ ́ to, ngăn → giữ và giât co. ̣ ̉ ̀ Răng ham Tâm sừng ́ + Răng ham và răng trước ̀ Răng nanh ham: phat triên, có nhiều gờ ̀ ́ ̉ cứng → nghiên nat cỏ khi nhai. ̀ ́ Môt số thú ăn TV như trâu, ̣ bo…, ham trên chỉ là tâm sừng ̀ ̀ ́ → giup ham dưới tì vao để giữ ́ ̀ ̀ cỏ và nghiên co. ̀ ̉ Thú ăn thực vât thường ̣ Răng trước ham ̀ Răng cửa nhai kĩ thức ăn và tiêt ra nhiêu ́ ̀ nước bot.̣ ? Thú ăn thực vật tiết ra nước bọt khi nhai có tác dụng gì?
 17. 2. Đăc điêm tiêu hoa cua thú ăn thực vât: trâu, bo, tho, dê… ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ - Răng: - Dạ dày: PHIẾU HỌC TẬP Tim hiêu “ TIÊU HOA THỨC ĂN TRONG DẠ DAY CUA ĐÔNG VÂT NHAI LAI” ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Hay đoc muc V.2 SGK trang 68, 69 và trả lời cac câu hoi sau: ̃ ̣ ̣ ́ ̉ Câu 1. Dạ day cua đông vât nhai lai có mây ngăn, vai trò tiêu hóa thức ăn trong các ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ngăn đó? Câu 2. Hãy vẽ sơ đồ đường đi ( vẽ các dấu mũi tên) của thức ăn qua dạ dày của đông ̣ vât nhai lại. ̣ Thức ăn Miệng Thực quản D ạ cỏ Dạ lá sách Dạ tổ ong Dạ múi khế Ruột non Câu 3. Nhai lai thức ăn ở đông vât nhai lai có tac dung gi? ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀
 18. 2. Đăc điêm tiêu hoa cua thú ăn thực vât: trâu, bo, tho, dê… ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ - Răng: - Dạ dày: PHIẾU HỌC TẬP Tim hiêu “ TIÊU HOA THỨC ĂN TRONG DẠ DAY CUA ĐÔNG VÂT NHAI LAI” ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Hay đoc muc V.2 SGK trang 68, 69 và trả lời cac câu hoi sau: ̃ ̣ ̣ ́ ̉ Câu 1. Dạ day cua đông vât nhai lai có mây ngăn, vai trò tiêu hóa thức ăn trong các ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ngăn đó?
 19. ̣ ̉ 2. Đăc điêm tiêu hoa cua thú ́ ̉ Thực quản Dạ c ỏ ăn thực vât: trâu, bo, tho, ̣ ̀ ̉ Tá tràng dê… - Răng: - Dạ day: ̀ + Dạ day 4 ngăn ở đông vât ̀ ̣ ̣ ̣ nhai lai ( trâu, bo…): ̀ . Dạ co: lưu trữ thức ăn, lam ̉ ̀ mêm thức ăn khô và lên men; ̀ chứa nhiêu vi sinh vât tiêu hoa ̀ ̣ ́ Dạ tổ ong xenlulôzơ và cac chât hữu cơ ́ ́ khac có trong co. ́ ̉ Dạ lá sách D ạ cỏ . Dạ tổ ong: đưa thức ăn lên Dạ múi khế miêng để nhai lai. ̣ ̣ . Dạ lá sach: hâp thụ bớt nước. ́ ́ . Dạ mui khê: tiêt pepsin và ́ ́ ́ HCl để tiêu hoa protein có ở ́ vi sinh vật và co. ̉
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2