intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 1 - GV. Bùi Quang Trường

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

116
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Những khái niệm cơ bản thuộc bài giảng thiết kế và triển khai Website, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương học này thông qua các nội dung sau: internet và các giao thức, World wide web-Website, các khái niệm khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế và triển khai website: Chương 1 - GV. Bùi Quang Trường

 1. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE Giảng viên: Bùi Quang Trường Bộ môn CNTT TMĐT – Khoa TMĐT – Trường ĐH Thương Mại Email: truongbq@vcu.edu.vn 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 1
 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE • Phân phối tiết học − Lý thuyết: 30 tiết − Thực hành/Thảo luận: 6 tiết − SV tự chuẩn bị để TH/Thảo luận: 9 tiết • Đánh giá kết quả - Điểm chuyên cần: 10% - K/Tra + T/Hành+T/luận: 30% - Thi cuối kỳ: 60% 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 2
 3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về world wide web, các giao thức, ngôn ngữ đánh dấu và một số ngôn ngữ khác dùng để tạo web. Thông qua việc giới thiệu một số công cụ thiết kế và trợ giúp việc xây dựng website, giúp học viên nắm được những yêu cầu, qui trình thiết kế và triển khai một website thực tế. 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 3
 4. MỤC TIÊU CỤ THỂ • Cung cấp những kiến thức cơ bản về Internet, World wide web, giao thức HTTP, giao thức FTP, ngôn ngữ đánh dấu HTML,... • Một số ngôn ngữ và công cụ trợ giúp thiết kế và xây dựng website. • Qui trình triển khai, nâng cấp, bảo trì, Phương thức quảng bá trang web trên mạng. • Quy trình thiết kế và triển khai một website TMĐT 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 4
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Internet & World Wide Web: How to Program (4th Edition) by Harvey & Paul) Deitel & Associates (Paperback - Sep 20, 2007) [2] Giáo trình thiết kế và triển khai website, Đại học Thương Mại, 2007 [3] Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP&MySQL, Nguyễn Hữu Khang, NXB Phương Đông, 6-2007 [4] Xây dựng và triển khai ứng dụng Thương Mại Điện Tử, Phạm Hữu Khang, NXB Thống Kê, 2006 [5] … 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 5
 6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương 1. Những khái niệm cơ bản Chương 2. Tổng quan về thiết kế Web Chương 3. Một số ngôn ngữ tạo Web Chương 4. Qui trình triển khai Web 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 6
 7. Chương 1 Những khái niệm cơ bản
 8. Nội dung 1.1. Internet và các giao thức 1.2. World wide web - Website 1.3. Các khái niệm khác 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 8
 9. 1.1. Internet và các giao thức 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 9
 10. 1.1.1. Giới thiệu Internet • INTERNET LÀ GÌ ? • TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. • KỸ THUẬT INTERNET. • CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET. 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 10
 11. INTERNET LÀ GÌ ? • Mạng của mạng dựa trên cơ sở TCP/IP • Một cộng đồng người sử dụng và phát triển hệ thống đó. • Một tập hợp những nguồn thông tin mà có thể tiếp cận từ những hệ thống đó. 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 11
 12. TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. • AI LÀ NGƯỜI LÀM CHỦ INTERNET? • TẠI SAO CẦN INTERNET? • INTERNET CÓ THỂ LÀM GÌ CHO BẠN? • AI LÀ NGƯỜI TRẢ CƯỚC PHÍ INTERNET? 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 12
 13. KỸ THUẬT INTERNET. • Chạy trên bất kỳ một hệ thống chương trình nào (DOS, UNIX, WINDOWS hay MACINTOSH) • Internet ngày nay mang đến nhiều lợi ích • Công cụ tra tìm thông qua mạng • Internet không cần đường dây dẫn 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 13
 14. CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA INTERNET. • Email • Trang Web toàn cầu • Newsgroups (Tin tức nhóm) • Mailing list (danh sách thư) • Irc ( Inetrnet Relay Chat) • Ftp (File Transfer Protocol – Nghi Thức Chuyển Giao Tập Tin) • Telnet (Telephone Internet) • Wais (wide area information service – dịch vụ tìm kiếm thông tin diện rộng). • Gopher • Archie, finger, and whois. • Bbs (Bulletin Board System) 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 14
 15. 1.1.2. HTTP, FTP • Giao thức HTTP • Giao thức FTP 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 15
 16. Giao thức HTTP • Giới thiệu a) Hypertext Transfer Protocol (HTTP) là gì? b) Vai trò của HTTP • Thuật ngữ Connection, message, request, response, resource, content, negotiation, variant, client, user agent, server, origin server, proxy, gateway, cache, inbound/outbound. 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 16
 17. Giao thức FTP • FTP là gì? • Vai trò của FTP • Mục đích của FTP 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 17
 18. 1.2. World wide web - Website 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 18
 19. 1.2.1. World wide web • World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet. • Các tài liệu trên World Wide Web được lưu trữ trong một hệ thống siêu văn bản (hypertext), đặt tại các máy tính trong mạng Internet. 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 19
 20. 1.2.2.URL,Webpage,Website • URL • Webpage - Website 11/18/2013 Thiết kế và triển khai Website - Bộ môn CNTT-TMĐT 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2