intTypePromotion=4

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - GV. Phạm Bảo Thạch

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
113
lượt xem
34
download

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - GV. Phạm Bảo Thạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 8 Phân tích kinh tế xã hội thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: mục tiêu và vai trò của phân tích kinh tế xã hội của dự á, phân biệt sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội, các tiêu chuẩn đánh giá lợi ích kinh tế xã hội của dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - GV. Phạm Bảo Thạch

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI 1
 2. NỘI DUNG GIẢNG DẠY • Hiểu được mục tiêu và vai trò của phân tích kinh tế xã hội của dự án. • Phân biệt sự khác nhau giữa PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI. • Các tiêu chuẩn đánh giá lợi ích kinh tế xã hội của dự án
 3. Định nghĩa: LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI Lợi ích KT-XH dự án là phần chênh lệnh giữa lợi ích mà nền kinh tế xã hội thu được so vơi chi phí mà nền kinh tế xã hội phải bỏ ra khi thực hiện dự án đầu tư Lợi ích KT-XH = Lợi ích nền KT thu được - Chi phí nền KT bỏ ra
 4. Mục tiêu của phân tích kinh tế xã hội Dùng để xem xét việc thực hiện dự án đóng góp gì cho nền kinh tế quốc dân.
 5. Lợi ích KT-XH Lợi ích KT-XH bao gồm: • Đo lường bằng định lượng: - Tăng thu ngân sách - Số việc làm được gia tăng - Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GDP),…. • Đo lường bằng định tính: - Đáp ứng được các mục tiêu KT-XH - Phục vụ các chương trình chính sách của nhà nước - Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh - Góp phần chống/cải thiện ô nhiễm môi trường - Góp phần ảnh hưởng tốt đến cộng đồng dân cư,...
 6. Chi phí KT-XH Chi phí KT-XH bao gồm: • Tài nguyên thiên nhiên đã sử dụng • Của cải vật chất • Sức lao động xã hội • Ô nhiễm môi trường • Ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư
 7. Vai trò của phân tích kinh tế xã hội Đối với nhà đầu tư: Phân tích hiệu quả KT-XH là cở sở quan trọng để để nhà đầu tư thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước chấp nhận dự án và các định chế tài chính tài trợ vốn cho dự án. Đối với Nhà nước: Phân tích hiệu quả KT-XH là căn cứ quan trọng để Nhà nước cấp phép đầu tư. (Trên phương diện quốc gia việc xem xét đánh giá khía cạnh KT-XH được quan tâm hơn khía cạnh phân tích tài chính) Đối với các định chế tài chính: Ngoài đánh giá hiệu quả tài chính, phân tích KTXH cũng được các định chế tài chính xem xét để quyết định tài trợ dự án
 8. Sự khác biệt trong phân tích tài chính và phân tích KTXH Về quan điểm Phân tích tài chính Phân tích KT-XH  Tầm xem xét: vi mô  Tầm xem xét: vĩ mô  Xuất phát từ lợi ích của  Xuất phát từ lợi ích chung Nhà đầu tư của toàn XH  Mục tiêu: Tối đa hóa lợi  Mục tiêu: tối đa hóa lợi ích ích của chủ đầu tư XH
 9. Sự khác biệt trong phân tích tài chính và phân tích KTXH Về cách tính toán Chỉ tiêu tính Phân tích tài chính Phân tích KT-XH toán  Thuế  Chi phí  Thu nhập  Thu nhập  Chi phí Việc miễn giảm thuế/trợ Việc miễn giảm thuế/trợ giá/ bù giá  Trợ cấp giá/ bù giá sẽ làm tăng thu chứng tỏ XH đã gánh phần chi phí nhập của DN nay cho DN  Lương  Chi phí  Thu nhập  Giá kinh tế  Giá  Giá tài chính Giá KT=Giá TC * Hệ số điều chỉnh  Lấy theo mức chi phí sử  Lấy theo chi phí XH thực tế của  Suất chiết dụng vốn bình quân vốn và có thể hiệu chỉnh căn cứ khấu hoặc suất thu lợi tối lãi suất thị trường vốn quốc tế thiểu chấp nhận được
 10. Đánh giá tác động môi trường Việc thực hiện một dự án thường có tác động nhất định đến môi trường sinh thái. Các tác động này có thể là tích cực nhưng cũng có thể là tiêu cực Tác động tích cực: Làm đẹp cảnh quan môi trường, cải thiện tình trạng ô nhiễm cải thiện điều kiện sống,… Tác động tiêu cực: Gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, hủy hoại tài nguyên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người,…
 11. Đánh giá tác động môi trường Danh mục dự án phải lập đánh giá tác động môi trường (theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)
 12. Đánh giá tác động môi trường Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: a) Chỉ dẫn về xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; nguồn thông tin, dữ liệu và phương pháp sử dụng; việc tổ chức và tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; b) Liệt kê, mô tả chi tiết các hoạt động, hạng mục công trình của dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án; c) Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm của môi trường; d) Đánh giá, dự báo tác động của dự án đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan; kết quả tham vấn cộng đồng;
 13. Đánh giá tác động môi trường Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: đ) Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và các yếu tố kinh tế - xã hội có liên quan; e) Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án; g) Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong tổng dự toán kinh phí của dự án; h) Cam kết của chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những quy định khác về bảo vệ môi trường có liên quan đến dự án.
 14. Thảo luận Dự án Bauxit Tây Nguyên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản