intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Đào Quốc Phương

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:34

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về table. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tables, mở và xem thông tin trong các tables, tạo mới table, tạo relationship giữa các table. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Đào Quốc Phương

 1. Chương 2: TABLES Microsoft Access Chư ơ ng 2: Tables Slide 1
 2. Nội dung l Khái niệm tables. l Mở và xem thông tin trong các tables. l Tạo mới table. l Tạo relationship giữa các table. Chương 2: Tables Slide 2
 3. Khái niệm về tables l Là nơi lưu trữ những dữ liệu l Thiết kế sao cho có thể lưu được đầy đủ dữ liệu cần thiết tránh việc dư thừa dữ liệu Field Record EOF Chương 2: Tables Slide 3
 4. Thiết kế table ở chế độ Design  View Bước 1 : Chương 2: Tables Slide 4
 5. Thiết kế table ở chế độ Design  View Bước 2 : Khai báo danh sách tên các trường field Chương 2: Tables Slide 5
 6. Thiết kế table ở chế độ Design  View Bước 3 : Khai báo kiểu dữ liệu Chương 2: Tables Slide 6
 7. Kiểu dữ liệu của field l Text – 255 ký tự. l Memo – Dùng cho các chuỗi dài như ghi chú, mô tả. – 65,536 ký tự. l Number – Dùng cho dữ liệu có tính toán. Chương 2: Tables Slide 7
 8. Kiểu dữ liệu của field (tt) l Date/Time – Dùng cho ngày giờ. – 8 bytes. l Currency – Dùng cho các giá trị tiền tệ. l AutoNumber Chương 2: Tables Slide 8
 9. Kiểu dữ liệu của field (tt) l Yes/No – Dùng cho dữ liệu có một trong hai giá trị như Yes/No, True/False, On/Off. l OLE Object – Dùng cho các đối tượng OLE (tài liệu Microsoft Word, bảng tính Microsoft Excel, hình ảnh, âm thanh. Chương 2: Tables Slide 9
 10. Thiết kế table ở chế độ Design  View Bước 4 : Thiết lập khóa chính (bảng nào không có khóa có thể bỏ qua bước này) Chương 2: Tables Slide 10
 11. Thiết kế table ở chế độ Design  View Bước 5 : Lưu lại cấu trúc bảng bằng cách nhấn nút Save trên thanh công cụ Chương 2: Tables Slide 11
 12. Thiết kế table ở chế độ Design  View Chú ý : những bảng nào không có primary key thì khi lưu lại sẽ xuất hiện thông báo Chương 2: Tables Slide 12
 13. Khái niệm khóa chính (Primary  Key) l Khóa chính có tác dụng dùng để phân biệt các record trong cùng một table l Ví dụ : – bảng SANPHAM có khóa chính là MaSP Chương 2: Tables Slide 13
 14. Khóa chính (Primary Key) l Ví dụ : – SANPHAM (MaSP,TenSP,Donvitinh,Dongia) – KHACHHANG (MaKH,TenKH,Diachi,Dienthoai) – NHANVIEN (MaNV,HoNV,TenNV,Ngaysinh,Gioitinh) – HOADON (…) Chương 2: Tables Slide 14
 15. Nhập liệu vào Table NULL “” Chương 2: Tables Slide 15
 16. Nhập liệu vào Table 0 : Nữ -1 : Nam Chương 2: Tables Slide 16
 17. Chương 2: Tables Slide 17
 18. Table HOADON Chương 2: Tables Slide 18
 19. Table HOADON ­ CHITIETHD Chương 2: Tables Slide 19
 20. HOADON (MaHD,MaKH,MaNV,NgaylapHD,Ngaynhanhang) CHITIETHD (MaHD,MaSP,Soluong) Chương 2: Tables Slide 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2