intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ: Thái Bảo Hạo Nhiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:144

1.024
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

* Thuật ngữ “Tổ chức” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ Organon: tức là công cụ, là phương tiện * Trong thực tế “Tổ chức” được hiểu theo hai nghĩa - Với nghĩa động từ: Chỉ một tập hợp hoạt động được thiết kế, chuẩn bị và thực hiện trong một giới hạn thời gian nhằm đạt được mục tiêu nhất định = chỉ đến một quá trình VD: “Phong trào thi đua được tổ chức tốt”, “ Hành vi tội phạm có tổ chức”,v.v… ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG TỔ CHỨC HỌC ĐẠI CƯƠNG

 1. Giảng viên: Trần Thị Hồng
 2. A. Tài liệu bắt buộc: 1.PGS.TS. Phạm Huy Tiến “Tổ chức học đại cương”, Hà Nội, 2007 2. GV Trần Thị Hồng, “Tập bài giảng tổ chức học đại cương” B. Tài liệu tham khảo: 1. Gareth Morgan, “Cách nhìn nhận tổ chức từ nhiều góc độ”, NXB Khoa học kỹ thuật (1994). 2. Gunter Buschges “Nhập môn xã hội học tổ chức”, NXB Thế Giới (1996) 3. Nguyễn Văn Bình, “Khoa học tổ chức và quản lý - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB Văn hoá thông tin (1999) 4 . Phạm Huy Tiến, “Tổ chức khoa học và công nghệ (Trong cuốn tài liệu học tập, bồi dưỡng kiên thức”, NXB Khoa học kỹ thuật (2007). 10/09/12 2 10/09/12
 3. Chương1: Tổng quan về tổ chức Chương 2: Tổ chức và xã hội Chương 3: Các học thuyết về tổ chức Chương 4: Các quy luật cơ bản của tổ chức Chương 5: Lợi ích, xung đột và quyền lực trong tổ chức Chương 6: Môi trường của tổ chức Chương 7: Văn hoá tổ chức Chương 8: Phân tích và thiết kế tổ chức 10/09/12 3 10/09/12
 4. 1.1. Khái niệm về tổ chức 1.2. Các đặc điểm của tổ chức 1.3. Các yếu tổ cơ bản của tổ chức 1.4. Phân loại tổ chức 1.5. Đối tượng nghiên cứu của tổ chức học 1.6. Phương pháp nghiên cứu của tổ chức 10/09/12 4 10/09/12
 5. 10/09/12 5 10/09/12
 6. * Thuật ngữ “Tổ chức” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ Organon: tức là công cụ, là phương tiện * Trong thực tế “Tổ chức” được hiểu theo hai nghĩa - Với nghĩa động từ: Chỉ một tập hợp hoạt động được thiết kế, chuẩn bị và thực hiện trong một giới hạn thời gian nhằm đạt được mục tiêu nhất định => chỉ đến một quá trình VD: “Phong trào thi đua được tổ chức tốt”, “ Hành vi tội phạm có tổ chức”,v.v… - Với nghĩa danh từ: Chỉ sự hiện diện của một cơ quan nhất định, có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể, với cơ cấu bộ máy bao gồm con người và cơ sở vật chất hỗ trợ như nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị,v.v… Với nghĩa là danh từ tổ chức được xem như là một thưc thể xã hội. VD: ĐHTN, Bộ ngoại giao, quân đội, bệnh viện,v.v… 10/09/12 6 10/09/12
 7. Tổ chức được định nghĩa là hoạt động của những người hay sự liên kết của nhiều người hay nhóm người với nhau nhằm đạt được các lợi ích nhất định của họ mà nếu chỉ một người hay một nhóm người thì không thực hiện được. => Tổ chức theo định nghĩa này, nó đề cập đến mục tiêu mà nhiều người cùng quan tâm, những mục tiêu mà nếu từng cá nhân một thực hiện thì không dẫn đến thành công. VD: Đảng, Hiệp hội kinh tế, Công đoàn, và những liên minh tương tự => được là gọi là tổ chức. 10/09/12 7 10/09/12
 8. Tổ chức là một thực thể xã hội do các cá nhân hoặc các nhóm kết hợp để thực hiện mục tiêu chung 10/09/12 8 10/09/12
 9. - Tổ chức được hiểu là một thực thể xã hội do ch các cá nhân hoặc các nhóm kết hợp lại nhằm các thực hiện mục tiêu chung. - Tổ chức đó có chức năng, nhiệm vụ và hoạt động cụ thể, được tạo dựng một cách có kế hoạch, với cơ cấu bộ máy gồm con người và cơ sở vật chất hỗ trợ như nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị,… có tối thiểu một trung tâm ra quyết định, điều hành và kiểm tra việc hợp tác lẫn nhau của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu định trước. 10/09/12 9 10/09/12
 10. KHÁI NIỆM TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG GIỐNG VÀ KHÁI KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀO?
 11. “Hệ thống là một tập hợp các phần tử (yếu tố) có quan hệ / liên hệ tương tác với nhau và với môi trường xung quanh tạo thành một chỉnh thể thống nhất hoạt động để thực hiện mục tiêu định trước”.
 12. Giống nhau Khái nhau - Do các cá nhân, các nhóm kết hợp lại - Các phần từ trong tổ chức là những con người còn trong hệ thống có thể là con người và cả sự vật - Nói đến tổ chức thì nhấn mạnh đến tổ chức đó phải có chức năng, có nhiệm vụ và có những hoạt động cụ thể -Nhằm đạt được mục tiêu định trước - Nói đến tổ chức là phải làm rõ được vấn đề quyền lực chính thức được trao - Các cá nhân và các nhóm đều có sự cho một số cá nhân để tổ chức, điều tương tác qua lại với nhau nhằm đạt hành tổ chức đó. được mục tiêu - Chỉ một thực thể tồn tại hiện hữu trong - Nhắc đến tổ chức phải chỉ ra được cơ xã hội cấu bộ máy của tổ chức như con người và cơ sở vật chất hỗ trợ để thực hiện cho việc đạt được mục tiêu của tổ chức
 13. * Từ cách hiểu trên về tổ chức, ta thấy tổ chức có những đặt trưng sau: - Tổ chức được tạo ra nhằm thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng. VD: Cơ quan công quyền thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước, Nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hoá cung ứng hàng hoá cho xã hội, bệnh viên chăm sóc, chữa bệnh cho người bệnh, v.v…. 10/09/12 13 10/09/12
 14. - Có cấu trúc phân công lao động: nghĩa là mọi người tham gia tổ chức không phải đều được nhận việc như nhau, mà được giao những việc phù hợp với yêu cầu của tổ chức, trình độ và năng lực cá nhân. Tổ chức càng phát triển thì phân công lao động càng triệt để. VD: Trong một công ty, việc thiết lập mục tiêu, chính sách và chiến lược cho toàn bộ công ty là Ban lãnh đạo công ty. Cụ thể hoá mục tiêu thành những nhiệm vụ cụ thể, xác định cách thức thực hiện nhiệm vụ để đạt được mục tiêu là các bộ phận chức năng. Còn thực hiện những quyết định là nhân viên của công ty. 10/09/12 14 10/09/12
 15. - Có một ban quản lý, chịu trách nhiệm đảm bảo sự điều phối và thực hiện mục tiêu của tổ chức. VD: UBND các cấp ( tỉnh, huyện, xã) là những tổ chức công quyền thì ban quản lý điều phối và thực hiện mục tiêu của Ủy ban là (Chủ tích, các phó CT phụ trách các mảng). Hay một công ty thì ban quản lý điều phối hoạt động của công ty chính là Ban giám đốc công ty v.v... 10/09/12 15 10/09/12
 16. * Bốn điều sau đây cho phép xác định một tổ chức: + Tổ chức bao gồm các hoạt động có tính hướng đích. + Tổ chức bao gồm các hoạt động được định hình của con người. + Tổ chức là một sản phẩm của xã hội. + Tổ chức là một hệ mở 10/09/12 16 10/09/12
 17. - Vì mục tiêu mà tổ chức được thành lập và tồn tại, do vậy mọi hoạt động của tổ chức đều hướng tới việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. VD: Hoạt động của các doanh nghiệp là đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo là giải quyết về mặt đời sống tinh thần cho người dân,v.v… 10/09/12 17 10/09/12
 18. - Các hoạt động này là những sự kiện lặp đi lặp lại trong đời sống của tổ chức, được gắn kết chặt chẽ với nhau và cùng hướng tới mục tiêu chung. VD: - Ở bệnh viện các hoạt động được định hình như: tiếp bệnh nhân, làm các xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh, phẫu thuật và chăm sóc y tế, - Hoạt động được định hình của các tổ chức tôn giáo là các hoạt động tế lễ,v.v ... 10/09/12 18 10/09/12
 19. - Các tổ chức xuất hiện không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, tự phát và không có kế hoạch, mà là các sản phẩm của xã hội do con người tạo ra nhằm mục tiêu nhất định. - Chừng nào cá nhân còn muốn tiếp tục tham gia vào các hoạt động được định hình của tổ chức thì chừng đó tổ chức vẫn tiếp tục tồn tại. - Chỉ khi nào các hoạt động định hình bị chấm dứt thì lúc đó tổ chức mới kết thúc. 10/09/12 19 10/09/12
 20. - Tổ chức là một hệ thống mở nghĩa là nó có tác động qua lại với môi trường và phụ thuộc vào môi trường về nhân lực, nguồn lực và mức độ chấp nhận sản phẩm của nó. VD: Các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hoá, nguồn lực tiếp nhận từ môi trường bên ngoài là: Nhân lực, vật lực và tài lực, qua quá trình chuyển hoá kết quả hoạt động là tạo ra hàng hoá tiêu dùng. Hàng hoá tiêu dùng được bán đi, tiền thu về lại đuợc dùng để mua nguyên vật liệu và trả lương cho nhân công. 10/09/12 20 10/09/12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2