intTypePromotion=1

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Quãng đường

Chia sẻ: Mai Thị Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
204
lượt xem
17
download

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Quãng đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những bài giảng toán lớp 5 - quảng đường ,sẽ giúp HS biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. Bên cạnh đó khuyến khích học sinh yêu thích môn toán hơn mỗi ngày. Chúc quý thầy cô giáo và các em học sinh có những tiết học thú vị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Quãng đường

 1. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Bài giảng toán lớp 5
 2. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Luyện tập 1. Nêu quy tắc, công thức tính vận tốc. 2. Tính v, biết s = 63 km, t = 1,5 giờ. v = 63 : 1,5 = 42 (km/giờ)
 3. Quãng đường
 4. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Baøi toaùn 1: Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi vaän toác 42,5 km/giôø. Tính quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ toâ. Tóm tắt ?km 1giờ
 5. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Baøi toaùn 1: Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi vaän toác 42,5 km/giôø. Tính quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ toâ. Tóm tắt 42,5km 1giờ km?
 6. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Bài toán 1: Tóm tắt Baøi giaûi 42,5km Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi ñöôïc trong 4 giôø laø: •42,5 x 4 = km?
 7. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Bài toán 1: Tóm tắt Baøi giaûi 42,5km Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi ñöôïc trong 4 giôø laø: • 42,5 x 4 = 170 (km ) km? Ñaùp soá: 170 km. Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.
 8. Thứ h ai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Baøi toaùn 1: Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi vaän toác 42,5 km/giôø. Tính quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ toâ. Bài giải Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: 42,5 x 4 = 170 (km ) (km/giờ) (giờ) Vận tốc Thời gian Quãng đường
 9. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường a) Bài toán 1: Bài giải Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: 42,5 x 4 = 170 (km ) (km/giờ) (giờ) Vận tốc Thời gian Quãng đường Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác nhaân vôùi thôøi gian. Gọi quãng đường là: s Vận tốc là: v Ta coù: s = v x t Thời gian là: t
 10. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác nhaân vôùi thôøi gian. Ta coù: s = v x t
 11. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt b) Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút.Tính quãng đường người đó đã đi được. Toùm taét: v = 12 km/giờ t = 2 giờ 30 phuùt s = ... km ?
 12. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt b) Bài toán 2: Tóm tắt: v = 12 km/giờ t = 2 giờ 30 phút s = ... km ?
 13. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt b) Bài toán 2: Tóm tắt: v = 12 km/giờ t = 2 giờ 30 phút s = ... km ?
 14. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt b) Bài toán 2: Tóm tắt: Bài giải v = 12 km/giờ 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ t = 2 giờ 30 phút Quãng đường người đó đã đi s = ... km ? được là: 12 x 2,5 =
 15. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt b) Bài toán 2: Tóm tắt: Bài giải v = 12 km/giờ 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ t = 2 giờ 30 phút Quãng đường người đó đã đi s = ... km ? được là: 12 x 2,5 = 30 (km) Đáp số: 30 km.
 16. b) Bài toán 2: Tóm tắt: v = 12 km/giờ t = 2 giờ 30 phút s = ... km? Bài giải Bài giải 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 30 phút = 1 giờ Quãng đường người đó 2 đi được là: 2giờ 30 phút = 5 giờ • 12 x 2,5 = 30 (km) 2 • Đáp số: 30 km.
 17. b) Bài toán 2: Tóm tắt: v = 12 km/giờ t = 2 giờ 30 phút cách 1 s = ... km? cách 2 Bài giải Bài giải 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 5 Quãng đường người đó đi 2 giờ 30 phút = giờ được là: 2 Quãng đường người đó đi 12 x 2,5 = 30 (km) được là: Đáp số: 30 km. 5 12 x = 30 (km) 2 Đáp số: 30 km.
 18. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt Luyện tập: Bài tập 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ. Tóm tắt: Giải v = 15,2 km/giôø t = 3 giôø s = … km?
 19. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường Luyện tập: s=vxt Bài tập 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ ? Tóm tắt: Giải v = 15,2 km/giôø Quãng đường đi được của t = 3 giôø ca nô trong 3 giờ là: s = … km? 15,2 x 3 = 45,6 (km) ĐS: 45,6 km
 20. Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 Toán Quãng đường s=vxt Bài tập 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó. Tĩm tắt: t = 15 phút v = 12,6 km/giờ s = ... km ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2