intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động

Chia sẻ: Nguyễn Hải Sứ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:57

0
118
lượt xem
30
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất với các nội dung về kiểm tra tự động, bao gồm: Khái quát về kiểm tra, máy chọn tự động, kiểm tra tích cực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động

 1. Chương 4 ­ KIỂM TRA TỰ  ĐỘNG 4­1.KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA 4­2 .MÁY CHỌN TỰ  ĐỘNG 4­3. KIỂM TRA TÍCH CỰC
 2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TRA VÀ ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CỦA KIỂM TRA. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢM NHẬN KÍCH THƯỚC.  PHÂN LO ĐỘNG. ẠI CÁC THIẾT BỊ KIỂM TRA  TỰ
 3. VỊ TRÍ, TÁC DỤNG CỦA KIỂM TRA Là một lĩnh vực quan trọng của tự động hoá .  Chức năng cế các thi ủt b a nó là thu th ị  tiến trình c ập các thông tin v ủa các qui trình công  ề trạng  thái về nghệ. tra như vậy cần có ở mọi giai đoạn của quá trình  Nếu không có những thông tin đó thì không thể  sản hiện được  thực kỳ một sự điều khiển nào.  xuất, từ khâu nhận nguyên liệu tới khâu phân  bất Việc kiểm phối sản phẩm
 4. Kiểm tra  động ứng dụng ở đâu ? tự ơn, che ch máy (bôi trphôi tr ắn, mức điện  ước khi gia công . áp). ểm   ­ Ki  ­  tra an toàn trong khi gia công. traểm Ki tình trạng thiết bị khi khởi  sau độấng tra ch t lượng sản phẩm trong   ­ Kiểm   ­  và traểm công. Ki khi gia  …
 5. TÁC DỤNG CỦA KIỂM TRA TỰ ĐỘNG ĐỐI  VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ?
 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢM NHẬN KÍCH  THƯỚC  Cảm nhận kích thước  ngoài.  Cảm nhận đường kính  lỗ.
 7. Cảm nhận kích thước  ngoài Bộ phận cảm nhận phải dịch chuyển  tự động , không có sự tham gia của bàn  tay con người . (hình)
 8. Calip hàm một đầu Hai thanh kẹp lọt Cơ cấu tiếp  xúc bởi đường
 9. b) c) a) d) e) k) g) h) i)
 10. Cảm nhận đường kính  lỗ Đối với đường kính lỗ dùng calip  , trụ calip côn , hoặc hai thanh ngàm . (hình).
 11. Ví dụ:  nhận đường kính lỗ. Cảm Chi tiết Calip trụ
 12. PHÂN LOẠI CÁC THIẾT BỊ KIỂM TRA TỰ ĐỘNG Tuỳ thuộc vào mục đích kiểm tra kích thước  mà chia ra hai loại : ­Thiết bị kiểm tra tích cực  .­Thiết bị kiểm tra thụ động .
 13. KIỂM TRA THỤ ĐỘNG LÀ  GÌ ? Khi  một  loạt  chi  tiết  vừa  chế  tạo . xong hai  Thiết  bị  kiểm  tra  phân  chúng  ra nhiề thành  loại  (  thành  phẩm  và  phế u phẩm ) hoặc nhóm. Đại diện là máy chọn  động. tự Đó là thiết bị kiểm tra thụ động  .
 14. KIỂM TRA TÍCH CỰC LÀ GÌ ? Là một phương pháp kiểm tra hoàn chỉnh. Dựa vào kết quả đo lường, thiết bị kiểm  tra tự động có thể điều chỉnh máy, điều chỉnh  lại qui trình công nghệ hoặc dừng máy. Phương pháp này làm giảm lượng phế  phẩm ở mức thấp nhất .(hình)
 15. Thiế bị kiể tra tích cực t m TBĐK CB CH MÁY TIỆN
 16. MÁY CHỌN TỰ ĐỘNG CẤU TẠO TỔNG QUÁT. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY CHỌN  TỰ   ĐỘNG . ĐIỀU CHỈNH VÀ XÁC ĐỊNH SAI SỐ CỦA MÁY CHỌN.
 17. CẤU TẠO TỔNG QUÁT  Nhiệm  v ụ.Ưøng dụng  . Cấu tạo tổng  quát.
 18. Nhiệm vụ của MÁY CHỌN TỰ ĐỘNG gia Có nhiệm vụ theo dõi kích thước chi tiết   đã công và phân chúng ra thành các  nhóm :  Chia thành ba  phẩm +”,“  nhóm :”phế phế Chia thành hai nhóm :”phế  phẩm–”,”thành phẩm “  phẩm“và“thành phẩm” còn chia thành phẩm việc lắp ghép Ngoài việc chia phế  phẩm ra nhiều nhóm để 
 19. Ưng dụng + Phân loại những sản phẩm lắp chọn theo nhóm. , + Máy chọn tự động thích hợp với các chi  tiết nhỏ vừa , hình dáng đơn giản : bi cầu,  chốt côn bạc vòng bi …v.v.. + Máy chọn tự động cần thiết khi phải kiểm 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2