intTypePromotion=1

Bài giảng Vật lý 7: Chương 1 - Quang học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:23

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Vật lý 7: Chương 1 - Quang học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nào ta nhận biết được ánh sáng, khi nào ta nhìn thấy một vật, ánh sáng truyền đi theo đường nào, ánh sáng thay đổi phương, chiều thế nào khi gặp gương phẳng,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 1 "Quang học" thuộc bài giảng Vật lý 7 dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 7: Chương 1 - Quang học

 1. M¤N VËT LÝ 7 CH¦¥NG I: QUANG HäC
 2.  ­ Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? - Khi nào ta nhìn thấy một vật? - Ánh sáng truyền đi theo đường nào? - Ánh sáng thay đổi phương, chiều thế nào khi  gặp gương phẳng? - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính  chất gì? - Ảnh qua gương cầu lồi, gương cầu lõm khác biệt  thế nào so với ảnh qua gương phẳng?
 3. CHƯƠNG I: QUANG HỌC TIẾT 1 – BÀI 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
 4. §Æt  m é t  c ¸i  ®Ìn  p in  n»m   ng ang   tr­ưíc   m ¾t  s ao   c ho   kh«ng   nh×n  thÊy   b ãng   ®Ìn.  BÊm   c «ng   t¾c   b Ët  ®Ìn  p in,  m ¾t  ta  c ã  nh×n  thÊy   ¸nh s ¸ng  trùc  tiÕp  tõ  ®Ìn p h¸t ra kh«ng ?   V× s ao ?
 5. TIẾT 1 – BÀI 1ÁNH SÁNG NHẬN BIẾT NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG II. NHÌN THẤY MỘT VẬT III. NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
 6. HOẠT ĐỘNG häc  tËp Ho ¹t ®é ng  1:  Th¶o  luËn the o  nhãm  ®«i, tr¶ lê i c ¸c  c ©u hái s au: Từ những thí nghiệm hoặc quan sát hàng ngày sau  đây,  1. trường hứ Ban đêm đ p nào mắt ta nhậ ợng trong phòng có c ửn bi a gỗế t ánh sáng? ật đèn,   đóng kín, không b mở mắt. 2. Ban đêm đứng trong phòng đóng kín cửa, bật đèn, mở mắt. 3. Ban ngày, đứng ngoài trời, mở mắt. 4. Ban ngày, đứng ngoài trời, mở mắt, lấy tay che kín mắt. C1 Trong những trường hợp mắt ta nhận biết  KÕt luËn:  được  M¾t ta nhËn ®­ ưîc  ¸nh s ¸ng  khi c ã  ……………… truy ¸nh s ¸ng Òn  ánh sáng, có đi v µo  m ¾t ta. ều kiện gì giống nhau?
 7. Ho ¹t ®é ng  2: Lµm thÝ ng hiÖm the o  nhóm và tr¶ lê i c ©u  hái: C2 Hãy nhìn hình 1.2a. Bức tranh dán trên thành màu  đen bên trong hộp kín. Trường hợp nào dưới đây  ta nhìn thấy bức tranh: a) Đèn sáng (hình 1.2a) Nh×n thÊy  b ø c  tranh b) Đèn tắt (hình 1.2b) Kh«ng  nh×n thÊy  b ø c  tranh Tại sao lại nhìn thấy? Bø c  tranh Bø c  tranh KÕt luËn:  Ta nh×n thÊy  m é t v Ët khi c ã  …………………….  ¸nh s ¸ng  tõ  v Ët ®ã truy Òn v µo  m ¾t ta. H×nh  H×nh 
 8. Ho ¹t ®é ng  3: Làm việc theo nhóm. Quan s ¸t thÝ ng hiÖm vµ tr¶ lê i c ©u hái: C3   Trong các thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta nhìn  thấy     bức tranh và dây tóc bóng đèn đang phát sáng.    Vật nào tự nó phát sáng, vật nào hắt lại ánh sáng    do v ậct khác chi   Bø KÕt luËn: tranh    ếu tới?        D©y tãc bãng ®Ìn tù nã ................ ¸nh s p h¸t ra ¸ng gọi là     ng uån s ¸ng .    D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t s ¸ng vµ bø c tranh ……… ¸nh s ¸ng tõ vËt kh¸c chiÕu vµo nã gäi chung lµ v h¾t l¹i Ët  s ¸ng . H×nh 1.2a H×nh 1.3
 9. VẬN DỤNG §Æt  m é t  c ¸i  ®Ìn  p in  n»m   ng ang   tr­ưíc   m ¾t  s ao   c ho   kh«ng   nh×n  thÊy   b ãng   ®Ìn.  BÊm   c «ng   t¾c   b Ët  ®Ìn  p in,  m ¾t  ta  c ã  nh×n  thÊy   ¸nh s ¸ng  trùc  tiÕp  tõ  ®Ìn p h¸t ra kh«ng ?   V× s ao ?
 10. Ho ¹t ®é ng  4: Trao  đ ổi nhóm  C5   Trong thí nghiệm hình 1.1 nếu ta thắp một nắm  hương để cho khói bay lên ở phía dưới đèn pin, ta  sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên  qua khói.    Giải thích tại sao?    Biết khói gồm những hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.
 11. Câu 1. Khi nào ta nhận biết được ánh  sáng? A. Khi ta mở mắt. B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta. C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta. D. Khi đặt một nguồn sáng trước mặt
 12. Câu 2. H∙y c hØ ra vËt nµo  d­ưới ®©y        kh«ng  ph¶i lµ nguồn s ¸ng ?        A. Ng än nÕn ®ang  c h¸y.        B. Vá c hai s ¸ng  c hãi d ­ưíi trê i n¾ng .        C. MÆt Trê i.        D. §Ìn è ng  ®ang  s ¸ng .
 13. Câu 3. Ta nh×n thÊy b«ng  ho a mµu ®á v×:      A. B¶n th©n b «ng  ho a c ã m µu ®á.      B. B«ng  ho a lµ m é t v Ët s ¸ng .      C. B«ng  ho a lµ m é t ng uån s ¸ng .      D. Cã ¸nh s ¸ng  ®á tõ  b «ng  ho a truy Òn ®Õn m ¾t  ta.
 14. Câu 4. Vật nào dưới đây không phải là vật  sáng? A. Ngọn nến đang cháy. B. Mảnh giấy trắng dưới ánh nắng Mặt trời C. Mảnh giấy đen dưới ánh nắng Mặt trời. D. Mặt trăng vào đêm rằm.
 15. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .  + Học thuộc ghi nhớ trong SGK.  + Hoàn thành các bài tập C4, C5 trong SGK trang  5  + Đọc trước bài 2:  “ Sự truyền ánh sáng”  + Tìm hiểu dụng cụ và cách tiến hành làm      các thí nghiệm trong các hình      2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 sách giáo khoa.
 16. THẾ GIỚI QUANH TA Trong thiên nhiên, một số loài động vật, thực vật có thể tự  phát ra ánh sáng Con đom Giun biển Tomopteris sứa pha đóm lê Loài ốc sên Nấm phát Cây phát sáng khi Clusterwink quang khát nước
 17. CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT Mạc Đĩnh Chi là một ông quan tài giỏi của nước ta cách  đây  khoảng  700  năm.  Thuở  nhỏ  do  nhà  nghèo  ban  đêm  không có đèn ngồi học, ông đã bắt đom đóm bỏ vào trong  vỏ quả trứng và dùng “đèn đom đóm” này soi sáng trang  sách  để  học.  Lớn  lên  thi  đỗ  trạng  nguyên  và  làm  quan  trong triều đình. Khi ông đi sứ sang Trung Quốc, do khâm  phục  tài  thông minh nhanh nhẹn  của  ông,  vua  nước này  đã  phong  ông  là  “Lưỡng  quốc  Trạng  nguyên”  (  Trạng  nguyên của hai nước )
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2