intTypePromotion=3

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Giới thiệu môn học - TS. Chế Viết Nhật Anh

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
6
lượt xem
2
download

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Giới thiệu môn học - TS. Chế Viết Nhật Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Giới thiệu môn học - TS. Chế Viết Nhật Anh

  1. 9/3/2012 XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU Digital Signal Processing 1 Giới thiệu môn học (1) o Tín hiệu: Là một biến bất kỳ mang thông tin (hữu ích, vô ích). Tín hiệu là một đại lượng vật lý biến thiên theo thời gian, theo không gian, theo một hoặc nhiều biến độc lập khác. • Tín hiệu tiếng nói, thoại, radio,… • Tín hiệu y sinh học (điện tim (ECG), não (EEG),…) • Âm thanh, âm nhạc,… • Video, hình ảnh,... • Tín hiệu radar,… • = 2 + , , = 2+ − 2 2 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  2. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (2) o Xử lý số tín hiệu (DSP) là sử dụng các bộ xử lý số để phân tích, sửa đổi, hoặc trích xuất thông tin từ các tín hiệu. 3 Giới thiệu môn học (3) Hệ thống ASP Hệ thống DSP 4 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  3. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (4) o Ưu điểm: • Đảm bảo độ chính xác. • Khả năng lập trình được. • Khả năng ổn định. • Khả năng lặp lại. • Hiện thực dễ dàng các giải thuật thích nghi. • Khả năng hiện thực các mã sửa sai. • Khả năng truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu. • Khả năng nén dữ liệu. • Khả năng thực hiện các chức năng đặc biệt. • ... 5 Giới thiệu môn học (5) o Nhược điểm: • Tốc độ và chi phí (Thiết kế DSP và phần cứng có thể tốn kém, đặc biệt là với các tín hiệu băng thông cao). • Vấn đề chiều dài bit của bộ xử lý. • ... 6 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  4. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (6) o Ứng dụng: Application area DSP algorithm Convolution, correlation, filtering, finite discrete Key operations transforms, modulation, spectral analysis, adaptive filtering,… Compression & decompression, equalization, mixing & Audio processing editing, artificial reverberation, sound synthesis, stereo & surround sound, & noise cancelation,… Speech synthesis, compression and decompression, speech Speech processing recognition, speaker identification, and speech enhancement Image compression & decompression, image enhancement, Image & video geometric transformations, feature extraction, video coding, processing motion detection, & tomographic image reconstruction,… Patient monitoring, scanners, EEG brain mappers, ECG Biomedical analysis, X-ray storage and enhancement,… 7 Giới thiệu môn học (7) o Ứng dụng: Application area DSP algorithm Modulation & demodulation, error detection & correction Telecommunications coding, encryption and decryption, acoustic echo (transmission of cancelation, multipath equalization, computer networks, audio, video, & data) radio & television, & cellular telephony,… Sound & video processing, disk control, printer control, Computer systems modems, internet phone, radio, & television,… Guidance and navigation, beamforming, radar and sonar Military systems processing, hyperspectral image processing, and software Radio,… Instrumentation & Spectrum analysis, position and rate control, control noise reduction, data compression,... Photograph enhancement, data compression, intelligent Space sensory analysis by remote space probes,... ... … 8 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  5. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (8) o MMH: 405109, Nhóm: A08, ĐVHT: 2 (45 tiết). o Lớp DD10LT08, Thứ 4, tiết 10 – 12, Phòng 215B1. o CBGD: TS. Chế Viết Nhật Anh BMVT, Phòng 114 B3, Trường ĐHBK Tp. HCM Thời gian: Thứ 2 (8 -11h), Thứ 5 (13 - 16h). @: nhat-anh.che@{hcmut.edu.vn, hotmail.com} o Đánh giá: Hình thức Tỉ lệ Ghi chú Kiểm tra viết giữa kỳ (45’, 60’??) 30% Không sử dụng Kiểm tra viết cuối kỳ (90’, 100’??) 60% tài liệu Gửi trực tiếp Bài tập, tiểu luận,… 10% qua email,… 9 10 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  6. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (9) o Tài liệu tham khảo: 1. Lê Tiến Thường, Xử lý số tín hiệu & Wavelets, NXB ĐHQG Tp. HCM. 2. J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, 3rd Ed, Prentice Hall, 1995. 3. S. J. Orfanidis, Introduction to Signal Processing, Prentice Hall, 2010. 4. V. K. Ingle and J. G. Proakis, Digital Signal Processing Using Matlab V.4: A Bookware Companion Problems Book, PWS Pub. Co., 1996. 5. A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, and J. R. Buck, Discrete- Time Signal Processing, 2nd Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999. 6. D. G. Manolakis and V. K. Ingle, Applied Digital Signal Processing: Theory and Practice, Prentice Hall, 2010. 11 Giới thiệu môn học (10) o Nội dung khái quát: Stt Nội dung 1 Giới thiệu về bộ xử lý số tín hiệu. 2 Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. 3 Lượng tử hóa. 4 Các hệ thống thời gian rời rạc. 5 Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn (FIR) và tính chập. 6 Biến đổi Z ??? 7 Các hàm truyền. 8 Giải thuật FFT. Kiểm tra 9 Thực hiện các bộ lọc số. giữa kì 10 Thiết kế bộ lọc số FIR, IIR 12 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  7. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (11) o Nội dung chi tiết (dự kiến): Tuần Nội dung Giới thiệu về DSP. Nhắc lại một số lý thuyết cơ bản của 34 tín hiệu tương tự. Lý thuyết lấy mẫu. Lấy mẫu các tín hiệu sine. Phổ của các tín hiệu lấy mẫu. Khôi phục tín hiệu tương 35 tự. Các thành phần cơ bản của một hệ thống DSP. Bài tập. Quá trình lượng tử hóa. Lấy mẫu dư và định dạng nhiễu. 36 Bộ chuyển đổi D/A. Bộ chuyển đổi A/D. Dither số và tương tự. Bài tập. Quy tắc vào/ra. Tuyến 37 tính và bất biến. Đáp ứng xung. Bộ lọc FIR và IIR. Tính nhân quả và ổn 38 định. Bài tập. Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tính chập: Phương 39 pháp xử lý khối. 13 Giới thiệu môn học (12) o Nội dung chi tiết (dự kiến): Tuần Nội dung Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tính chập: Phương 40 pháp xử lý mẫu. Bài tập. Ôn tập kiểm tra giữ kỳ. 41,42 KIỂM TRA GIỮA KỲ Biến đổi Z: Những tính chất cơ bản. Miền hội tụ. Nhân ??? 43 quả và sự ổn định. Phổ tần số. 44 Biến đổi Z ngược. Bài tập. Đáp ứng xung. Bộ lọc FIR và IIR. Tính nhân quả và ổn 45 định. Bài tập. Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tính chập: Phương 46 pháp xử lý khối. Các hàm truyền. Đáp ứng sinusoidal. Thiết kế 47 cực/zeros. 14 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  8. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (13) o Nội dung chi tiết (dự kiến): Tuần Nội dung Thực hiện mạch lọc số: Dạng cascade. Dạng Canonical. 48 Cascade sang Canonical, Bài tập. 49 Thiết kế bộ lọc số FIR, IIR. Bài tập. Ôn tập. 50 Dự trữ: Ôn tập ??? 51, KIỂM TRA CUỐI KỲ 52,1 15 Giới thiệu môn học (14) o Các kỹ năng đạt được sau khi học: • Hiểu được tầm quan trọng của xử lý số tín hiệu trong các lĩnh vực máy tính, viễn thông, công nghệ đa phương tiện truyền thông và các khu vực khác của khoa học máy tính và kỹ thuật điện / điện. • Hiểu các khái niệm cơ bản như lấy mẫu, lượng tử hóa, tuyến tính, thời gian bất biến, đáp ứng xung, đáp ứng tần số, biến đổi Z, hàm truyền, biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT), tính chập, biến đổi Fourrier rời rạc (DFT), biến đổi Fourrier nhanh (DFT) và các ứng dụng của nó. • Nắm vững các phương pháp thiết kế bộ lọc số FIR và IIR. 16 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  9. 9/3/2012 Giới thiệu môn học (15) o Chú ý: o Tài liệu, thông tin môn học (thông báo, bài tập, tiểu luận, điểm,…): Bkel, website cá nhân, email chung (xlsth@googlegroups.com),… o Gửi email không có nội dung với phần subject có cú pháp sau “DD10LT08” trước ngày 26/08/12 tới địa chỉ: nhat-anh.che@hotmail.com 17 CÂU HỎI ??? 18 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
  10. 9/3/2012 19 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản