intTypePromotion=1

Bài tập Excel - 6

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:8

0
139
lượt xem
18
download

Bài tập Excel - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - 6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - 6

  1. MÃ SỐ TÊN ĐIỂM TỔNG ĐIỂM HỌ VÀ TÊN TOÁN LÝ NGÀNH NGÀNH ƯU TIÊN CỘNG CHUẨN LÊ VĂN VINH A1 #N/A 7 8 #N/A #N/A #N/A TRẦN HOÀNG B3 #N/A 9 7 #N/A #N/A #N/A THÚY MINH C2 #N/A 7 7 #N/A #N/A #N/A NGUYỄN DUYÊN C4 #N/A 6 8 #N/A #N/A #N/A MÃ NGÀNH A1 B2 C3 D4 TÊN NGÀNH TIN HỌC TOÁN LÝ HÓA MÃ ƯU TIÊN 2 1.5 1 0 ĐIỂM ĐẬU 16 15.5 15 14.5
  2. KẾT QUẢ #N/A #N/A #N/A #N/A
  3. MÃ SỐ TÊN ĐIỂM TỔNG ĐIỂM HỌ VÀ TÊN TOÁN LÝ NGÀNH NGÀNH ƯU TIÊN CỘNG CHUẨN LÊ VĂN VINH A1 7 8 TRẦN HOÀNG B3 9 7 THÚY MINH C2 7 7 NGUYỄN DUYÊN C4 6 8 MÃ NGÀNH A1 B2 C3 D4 TÊN NGÀNH TIN HỌC TOÁN LÝ HÓA MÃ ƯU TIÊN 2 1.5 1 0 ĐIỂM ĐẬU 16 15.5 15 14.5 Ô C2: Lấy một ký tự bên trái ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 2 Ô F2: Lấy một ký tự cuối của ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô G2: =TOÁN+LÝ+ĐIỂM ƯU TIÊN Ô H2: Lấy ô C2 dò trong bảng B8:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô I2: Nếu ô G2>=H2 thì I2="ĐẬU" ngược lại "RỚT" Copy công thức cho các ô còn lại
  4. KẾT QUẢ
  5. MÃ SỐ TÊN ĐIỂM TỔNG ĐIỂM HỌ VÀ TÊN TOÁN LÝ NGÀNH NGÀNH ƯU TIÊN CỘNG CHUẨN LÊ VĂN VINH A1 #N/A 7 8 #N/A #N/A #N/A TRẦN HOÀNG B3 #N/A 9 7 #N/A #N/A #N/A THÚY MINH C2 #N/A 7 7 #N/A #N/A #N/A NGUYỄN DUYÊN C4 #N/A 6 8 #N/A #N/A #N/A MÃ NGÀNH A1 B2 C3 D4 TÊN NGÀNH TIN HỌC TOÁN LÝ HÓA MÃ ƯU TIÊN 2 1.5 1 0 ĐIỂM ĐẬU 16 15.5 15 14.5 Ô C2: Lấy một ký tự bên trái ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 2 Ô F2: Lấy một ký tự cuối của ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô G2: =TOÁN+LÝ+ĐIỂM ƯU TIÊN Ô H2: Lấy ô C2 dò trong bảng B8:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô I2: Nếu ô G2>=H2 thì I2="ĐẬU" ngược lại "RỚT" Copy công thức cho các ô còn lại
  6. KẾT QUẢ #N/A #N/A #N/A #N/A
  7. MÃ SỐ TÊN ĐIỂM TỔNG ĐIỂM HỌ VÀ TÊN TOÁN LÝ NGÀNH NGÀNH ƯU TIÊN CỘNG CHUẨN LÊ VĂN VINH A1 #N/A 7 8 #N/A #N/A #N/A TRẦN HOÀNG B3 #N/A 9 7 #N/A #N/A #N/A THÚY MINH C2 #N/A 7 7 #N/A #N/A #N/A NGUYỄN DUYÊN C4 #N/A 6 8 #N/A #N/A #N/A MÃ NGÀNH A1 B2 C3 D4 TÊN NGÀNH TIN HỌC TOÁN LÝ HÓA MÃ ƯU TIÊN 2 1.5 1 0 ĐIỂM ĐẬU 16 15.5 15 14.5 Ô C2: Lấy một ký tự bên trái ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 2 Ô F2: Lấy một ký tự cuối của ô B2 dò trong bảng B7:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô G2: =TOÁN+LÝ+ĐIỂM ƯU TIÊN Ô H2: Lấy ô C2 dò trong bảng B8:E10 lấy kết quả dòng 3 Ô I2: Nếu ô G2>=H2 thì I2="ĐẬU" ngược lại "RỚT" Copy công thức cho các ô còn lại
  8. KẾT QUẢ #N/A #N/A #N/A #N/A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2