intTypePromotion=1

Bài tập Excel - SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

Chia sẻ: Le Van Manh Giau | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
348
lượt xem
84
download

Bài tập Excel - SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập excel - số phiếu tên hàng số lượng đơn giá', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Excel - SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

  1. THÀNH TIỀN SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ HITACHI LG 1204HTL1 5 2904LGL1 9 1305HTL2 10 2105HTL1 8 2406LGL2 13 LOẠI HÀNG GIÁ TIỀN BẢNG THỐNG KÊ HT-L1 4500000 TÊN HÀNG TỔNG THÀNH TIỀN HT-L2 4000000 HITACHI LG-L1 3500000 LG LG-L2 2500000 Ô B3: Nếu số phiếu ô A3 có chuỗi HT thì tên ô E11, ngược lại tên ô E12 Ô D3: Ghép các ký tự cuối của ô A3 dò trong bảng A10:B13 để lấy đơn giá Ô E3: nếu A3 có chuỗi HT thì Thành tiền = Số Lượng*Đơn giá ngược lại để trống Ô F3: nếu A3 có chuỗi LG thì thành tiền = Số Lượng* Đơn Giá ngược lại để trống Copy các công thức cho ô còn lại Tính bảng thống kê tổng thành tiền
  2. THÀNH TIỀN SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ HITACHI 1204HTL1 HITACHI 5 4500000 22500000 2904LGL1 LG 9 3500000 1305HTL2 HITACHI 10 4000000 40000000 2105HTL1 HITACHI 8 4500000 36000000 2406LGL2 LG 13 2500000 LOẠI HÀNG GIÁ TIỀN BẢNG THỐNG KÊ HT-L1 4500000 TÊN HÀNG HT-L2 4000000 HITACHI LG-L1 3500000 LG LG-L2 2500000 Ô B3: Nếu số phiếu ô A3 có chuỗi HT thì tên ô E11, ngược lại tên ô E12 Ô D3: Ghép các ký tự cuối của ô A3 dò trong bảng A10:B13 để lấy đơn giá Ô E3: nếu A3 có chuỗi HT thì Thành tiền = Số Lượng*Đơn giá ngược lại để trống Ô F3: nếu A3 có chuỗi LG thì thành tiền = Số Lượng* Đơn Giá ngược lại để trống Copy các công thức cho ô còn lại Tính bảng thống kê tổng thành tiền
  3. THÀNH TIỀN LG 31500000 32500000 BẢNG THỐNG KÊ TỔNG THÀNH TIỀN 98500000 64000000
  4. THÀNH TIỀN SỐ PHIẾU TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ HITACHI LG 1204HTL1 HITACHI 5 #N/A #N/A 2904LGL1 LG 9 #N/A #N/A 1305HTL2 HITACHI 10 #N/A #N/A 2105HTL1 HITACHI 8 #N/A #N/A 2406LGL2 LG 13 #N/A #N/A LOẠI HÀNG GIÁ TIỀN BẢNG THỐNG KÊ HT-L1 4500000 TÊN HÀNG TỔNG THÀNH TIỀN HT-L2 4000000 HITACHI #N/A LG-L1 3500000 LG #N/A LG-L2 2500000 Ô B3: Nếu số phiếu ô A3 có chuỗi HT thì tên ô E11, ngược lại tên ô E12 Ô D3: Ghép các ký tự cuối của ô A3 dò trong bảng A10:B13 để lấy đơn giá Ô E3: nếu A3 có chuỗi HT thì Thành tiền = Số Lượng*Đơn giá ngược lại để trống Ô F3: nếu A3 có chuỗi LG thì thành tiền = Số Lượng* Đơn Giá ngược lại để trống Copy các công thức cho ô còn lại Tính bảng thống kê tổng thành tiền
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2