intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác toàn năm và chương trình công tác toàn quý

Chia sẻ: Hải Lý | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

0
71
lượt xem
9
download

Bài thuyết trình Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác toàn năm và chương trình công tác toàn quý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác toàn năm và chương trình công tác toàn quý bao gồm những nội dung về một số loại chương trình công tác của cấp ủy bao gồm chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm; chương trình công tác quý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác toàn năm và chương trình công tác toàn quý

 1. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Bài tập cá nhân Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình Sinh viên: Đỗ Hải Lý
 2. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Một số loại chương trình công tác của cấp ủy
 3. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý 1 Chương trình công tác toàn Khía niệkhóa m:Chương trình công tác toàn khóa thực chất là  bố trí, ấn định các hoạt động chính của Ban chấp hành  trong một nhiệm kỳ nhằm thực hiên mục tiêu, nhiệm vụ  và các giải pháp lớn mà Đại hội Đảng bộ đề ra, dự kiến  các cuộc họp Ban chấp hành để thảo luận, đưa ra các  quyết định lãnh đạo của Đảng bộ.
 4. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Đảng ta xác định
 5. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Sau khi rút ra và sắp xếp thứ tự những vấn đề như thế, đã có thể hình thành về  cơ bản chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành. Từ đó, bố trí các kỳ  họp của cấp ủy.
 6. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Ngoài ra còn phải dự kiến mấy vấn đề sau đây: => Từ đó xây dựng chương trình toàn khóa
 7. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý
 8. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Cần lưu ý 2 điểm sau
 9. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý 2 Chương trình công tác năm Trọng tâm của chương trình công tác năm là ấn định các  cuộc họp Ban chấp hành trong năm với chủ đề, yêu cầu,  phạm vi giới hạn những vấn đề sẽ trình ra trong cuộc  họp Ban chấp hành. Đồng thời phải định rõ cơ quan nào  chịu trách nhiệm chuẩn bị đề án cho mỗi cuộc họp. Đối  với các cuộc họp Ban chấp hành trong quý I, quý II, cần  ấn định rõ sẽ họp vào tháng nào trong quý để cơ quan  chủ đề án lượng sức phấn đấu, hoàn thành công tác  chuẩn bị đúng thời hạn.
 10. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý
 11. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Điều quan trọng nhất là kết hợp
 12. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Hay
 13. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Cuộc họp Ban chấp hành cuối nă và cuộc họp Thường  vụ trước đó có nội dung xem xét, đánh giá, tổng kết  công tác năm của Ban chấp hành và đề ra phương  hướng nhiệm vụ lãnh đạo cho năm sau, định hướng cho  về việc cải tiến lề lối làm việc,  đổi mới phương thức  lãnh đạo của cấp ủy trong từng năm. Chương trình công tác năm do Ban thường vụ thông qua  và đồng chí phó Bí thư thường trực thay mặt Ban  thường vụ cấp ủy ký ban hành.
 14. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý 3. Chương trình công tác quý Trọng tâm của chương trình công tác quý là chuẩn bị  đầy đủ và tiến hành tốt cuộc họp Ban chấp hành.
 15. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Nội dung chủ yếu Để chuẩn bị phục vụ tốt cuộc họp Ban chấp hành cần  lập kế hoạch với nội dung cụ thể, tổ chức chỉ đạo chặt  chẽ các công việc chuẩn bị. Cần đưa ra kế hoạch cụ thể, giúp các đồng chí cấp ủy  viên chủ động chuẩn bị tham gia cuộc họp Ban chấp  hành (nghiên cứu lý luận, thu thập thông tin, khảo sát  thực tế, chuẩn bị ý kiến thảo luận trong cuộc họp).
 16. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý
 17. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Hội nghị chương trình công tác năm của BCH trường khoa học xã hội và nhân văn năm 2014
 18. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý Đảng bộ phường Phương Đông: Hội nghị tổng kết công tác năm 2015.
 19. Văn phòng cấp ủy­ Hải Lý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản