intTypePromotion=3

Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc

Chia sẻ: Tran Thoa | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:24

0
226
lượt xem
47
download

Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc nêu lên khái niệm dân tộc; những đặc trưng cơ bản của dân tộc; xu hướng phát triển của dân tộc; quan điểm của Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc; đặc điểm quan hệ dân tộc Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc

 1. DÂN TỘC VÀ CÁC CHÍNH  SÁCH CỦA ĐẢNG,NHÀ  NƯỚC VỀ DÂN TỘC GVHD: Nguyễn Trung  Dũng Nhóm 8: 1. Nguyễn Thị Mận 2. Trần Thị Kim Thoa 3. Lê Thị Hồng Vân
 2. KHÁI NIỆM DÂN TỘC: NGHĨA  NGHĨ RỘNG A HẸP
 3. 1.NGHĨA HẸP • Dân tộc chỉ một cộng đồng người  có mối liên hệ chặt chẽ và bền  vững, có chung sinh hoạt kinh tế,  có ngôn ngữ riêng, có những nét  đặc thù về văn hóa,xuất hiện sau  bộ lạc, bộ tộc; kế thừa phát triển  cao hơn những nhân tố tộc người ở  bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý  tự giác tộc người của dân cư tộc  người đó.
 4. 2.NGHĨA RỘNG: • Dân tộc chỉ một cộng  đồng người ổn định  làm thành nhân dân  một nước, có lãnh  thổ quốc gia, nền  kinh tế thống nhất,  quốc ngữ chung và  có ý thức về sự  thống nhất của mình,  gắn bó với nhau bởi 
 5. • NHỮNG  • VỀ KINH TẾ ĐẶC                     VỀ LÃNH THỔ • TRƯNG  CƠ BẢN                    VỀ NGÔN NGỮ • CỦA  DÂN                      VỀ VĂN HÓA  • TỘC 
 6. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN  CỦA DÂN TỘC:
 7. Chủ nghĩa Mác­Lênin khẳng  định rằng,chỉ trong điều kiện  của chủ nghĩa xã hội,khi tình  trạng áp bức giai cấp, tình trạng  người bóc lột bị thủ tiêu thì tình  trạng áp bức dân tộc bị xóa bỏ
 8. • QUAN ĐIỂM CỦA MÁC  LENIN TRONG VIỆC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  DÂN TỘC
 9. CÁC DÂN TỘC HOÀN TOÀN  BÌNH ĐẲNG
 10. CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC QUYỀN TỰ  QUYẾT • NỘI DUNG: • Quyền dân tộc tự quyết  trước hết là tự quyết về  chính trị: v Quyền thành lập một quốc  gia độc lập... v Quyền các dân tộc tự nguyện  liên hiệp lại thành một liên  bang trên cơ sở bình đẳng  giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến  bộ (quyền liên hiệp)
 11. LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN TẤT CẢ  CÁC DÂN TỘC • NỘI DUNG: • Giai cấp công nhân  thuộc các dân tộc khác  nhau đều thống nhất ,  đoàn kết, hợp tác giúp  đỡ lẫn nhau trong  cuộc đấu tranh chống  kẻ thù chung vì sự  nghiệp giải phóng giai  cấp, giải phóng dân  tộc.
 12. Liên hiệp  • DÂN  công nhân  DÂN  TỘC  tất cả các  TỘC  BÌN dân tộc TỰ  H  QUYẾT ĐẲ N G
 13. ÂN TỘC VIỆT NA
 14. ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ DÂN TỘC VIỆT NAM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản