intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo đồ án: Xây dựng Website quản lý đĩa

Chia sẻ: Nguyễn Tấn Pháp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:12

201
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đồ án: Xây dựng Website quản lý đĩa nhằm xây dựng hệ thống quản lý đĩa, xây dựng hệ thống quản lý thể loại và xây dựng hệ thống quản lý tác giả. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đồ án: Xây dựng Website quản lý đĩa

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH Cơ sở Miền Trung BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐĨA GVHD: SVTH:
 2. NỘI DUNG GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỨC NĂNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DEMO KẾT LUẬN
 3. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Lý do chọn đề tài - Việc quản lý đĩa thủ công còn gặp nhiều khó khăn - Việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại - Gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem sét tình trạng các mặt hàng còn hay hết vMục tiêu: - Xây dựng hệ thống quản lý đĩa - Xây dựng hệ thống quản lý thể loại - Xây dựng hệ thống quản lý tác giả
 4. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG v Đối tượng cần nghiên cứu: - Hệ thống danh mục đĩa - Hệ thống danh mục thể loại - Hệ thống danh mục tác giả v Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Quản lý được thông tin đĩa, tác giả, thể loại - Quản lý nhân viên - Quản lý thể loại nhạc, tác giả - Kiếm soát số lượng hàng trong kho
 5. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Website quản lý cửa hàng bán đĩa Quản lý Quản lý băng đĩa ngườ i dùng Đăng nhập Nhập đĩa Đăng ký Sử a thông tin đĩa Sử a đổi Kiểm tra thông tin Sơ đồ chức năng của hệ thống
 6. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức ngử cảnh vClick icon to add table Nhập  hàng Danh  sác h  hàng 0 Nhân viên Quản lý  Khách bán đĩa Danh  sác h  hàng  nhập Yêu  c ầu  t hông  t in  hàng
 7. PHÂN TÍCH Mô hình DFD mức ngử cảnh vClick icon to add table Danh sách hàng Nhân viên Nhập hàng 1 2 Quản lý Xem thông nhập hàng tin hàng Danh sách đĩa Yêu cầu thông tin đĩa Hóa đơ n nhập Chi tiết nhập Đĩa 3 Theo dõi nhập hàng Khách hàng
 8. PHÂN TÍCH Thiết kế sở dữ liệu Click icon to add table v - THELOAI(MaTheLoai, TenTheLoai). - DIA(MaDia, TuaDe, Hinh, SoLuong, GiaBan, MaLoai, MaTheLoai, MaTacGia). - LOAI(MaLoai, TenLoai). - TACGIA(MaTacGia, TenTacGia) - NHAPHANG(MaDonNhap, NgayNhap, TongTien, MaNhanVien). -CHITIETDONNHAP(MaChiTiet, MaDia,SoLuong, DonGia, MaDonNhap) - NHANVIEN(MaNhanVien, TenNhanVien, DiaChi, SoDienThoai ChucVu, TaiKhoan, MatKhau).
 9. PHÂN TÍCH v Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) Click icon to add table GhiChu SoLuong GiaBan MaDia MaLoai MaLoai MaTheLoai TuaDe MaTheLoai TenLoai MaTacGia MaTheLoai TenTheLoai 1 n Thể loại Có Đĩa Có loại n n 1 1 MaTacGia MaDonNhap Có MaNhanVien MaNhanVien TongTien 1 NgayNhap Tác giả Nhập Hàng Nhập Nhân viên DịaChi n 1 1 TaiKhoan TenTacGia Có SoDienThoai Có MatKhau n ChucVu TenNhanVien n ChiTietDonNhap MaChiTiet DonGia MaDonNhap SoLuong MaDia
 10. DEMO v Một số yêu cầu cần thiết đối với hệ thống Ø Netframework 4.0 trở lên. Ø Microsoft SQL Server 2005 trở lên. v Chạy chương trình
 11.   KẾT LUẬN v Kết quả đạt được ü Cơ bản chúng em đã xây dựng được một hệ thống mà trong đó ta có thể kiểm soát được hàng trong kho cũng nh ư việc nhập xuất, thống kê hàng hóa. ü Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. ü Vì chưa khảo sát thực tế được nên hệ thống không thể tránh khỏi Việc thiếu sót các chức năng khác của hệ thống. v Hướng phát triển ü Vận dụng các kiến thức học được vào các đồ án sau này. ü Tăng tính hiệu quả, tăng tốc độ tìm kiếm, tăng tính ổn đ ịnh và tính bảo mật của chương trình. ü Thêm tính năng quản lý nhập xuất hàng hóa
 12. LOGO CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ BAN HỘI ĐỒNG VÀ CÁC Bto N ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI Click Ạedit company slogan .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2