Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

104
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển vượt bật như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề của cuộc sống là một nhu cầu tất yếu. Điều này sẽ giúp tăng năng suất hoạt động của công việc đó. Xuất phát từ thực tế đó mà "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam" đã được thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam

 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 67 Đặt vấn đề ....................................................................................................................... 68 Giải quyết vấn đề ............................................................................................................ 74 Giải pháp công nghệ đề xuất........................................................................................... 99 CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. Sơ lượt về UML và công cụ Visual Paradigm 8.0 Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Nhược điểm của phương pháp phân tích cổ điển ... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Lý do chọn phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML .Error! Bookmark not defined. 1.1.4. Sơ lượt về Visual Paradigm Enterprise Edition 8.0 Error! Bookmark not defined. 1.2. Sơ lược về SQL Server .........................................Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Kiến trúc tham khảo dùng cho các cơ sở dữ liệu phân tánError! Bookmark not defined. 1.2.2. Một số chức năng của SQL Server ...........Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Một số thành phần quan trọng của SQL Server ...... Error! Bookmark not defined. 1.2.4. Transact SQL ............................................Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Sao chép dự phòng (Backup) và khôi phục (Recovery) cơ sở dữ liệuError! Bookmark not defined. 1.3. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java ...................... Error! Bookmark not defined. 1.3.1. Lịch sử ...................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Phương châm ............................................Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Phiên bản .................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.4. Lập trình hướng đối tượng ........................ Error! Bookmark not defined. 1.4. Struts .....................................................................Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Mô hình MVC (Model – View – Controller ) ........ Error! Bookmark not defined. 1.4.2. So sánh mô hình MVC và 3-layer/tier ......Error! Bookmark not defined. 1.4.3. Component ...............................................Error! Bookmark not defined. 1.4.4. Các thành phần cơ bản của Struts .............Error! Bookmark not defined. 1.4.5. Tiến trình thực hiện ..................................Error! Bookmark not defined. 1.4.6. Struts và Model.........................................Error! Bookmark not defined. 1.4.7. Strut 2 ....................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. Khảo sát yêu cầu ................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Các tác nhân tham gia vào hệ thống .........Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Mô tả yêu cầu chức năng .......................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống ........................................Error! Bookmark not defined.
 2. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 2.2.1. Sơ đồ Use Case .........................................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Xây dựng kịch bản cho các Use Case .......Error! Bookmark not defined. 2.3. Biểu đồ hoạt động ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Biểu đồ đăng nhập ....................................Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Biểu đồ lấy mật khẩu ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Biểu đồ đổi mật khẩu ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Biểu đồ cập nhật thông tin cá nhân...........Error! Bookmark not defined. 2.3.5. Biểu đồ cập nhật hạnh kiểm ..................... Error! Bookmark not defined. 2.3.6. Biểu đồ cập nhật điểm .............................. Error! Bookmark not defined. 2.3.7. Biểu đồ tạo tài khoản ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.8. Biểu đồ xóa tài khoản ............................... Error! Bookmark not defined. 2.3.9. Biểu đồ xóa lớp học ..................................Error! Bookmark not defined. 2.3.10. Biểu đồ xóa học sinh ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.11. Biểu đồ chuyển lớp ...................................Error! Bookmark not defined. 2.3.12. Biểu đồ thêm học sinh chuyển, trường thôi học ..... Error! Bookmark not defined. 2.3.13. Biểu đồ khôi phục học sinh chuyển trường thôi họcError! Bookmark not defined. 2.3.14. Biểu đồ tiếp nhận học sinh ....................... Error! Bookmark not defined. 2.3.15. Biểu đồ kết chuyển học sinh ..................... Error! Bookmark not defined. 2.4. Biểu đồ tuần tự ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5. Biểu đồ lớp ........................................................... Error! Bookmark not defined. 2.6. Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu .............................. Error! Bookmark not defined. 2.6.1. Biểu đồ...................................................... Error! Bookmark not defined. 2.6.2. Mô tả các bảng dữ liệu.............................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ....................... 103 3.1. Các bước cài dặt và chạy website ...................................................................... 104 3.2. Hình ảnh demo website ..................................................................................... 114 3.2.1. Trang chủ ............................................................................................... 114 3.2.1.2. Hệ Thống menu ngang............................................................................... 120 3.2.1.3. Khung nội dung bên trái ............................................................................ 129 3.2.1.4. Menu bên phải ........................................................................................... 134 3.2.1.5. Thời khóa biểu ........................................................................................... 137 3.2.1.6. Kết quả học tập .......................................................................................... 141 3.2.1.7. Thư Viện Sách ........................................................................................... 146 3.2.1.8. Thư viện phim ảnh ..................................................................................... 151 3.2.1.9. Văn bản điều hành ..................................................................................... 158 3.2.1.10. Đăng nhập .................................................................................................. 161 3.2.2. Quản trị viên .......................................................................................... 166 3.2.2.1. Thanh công cụ của bảng ............................................................................ 166 3.2.2.2. Quản lý năm học,học kỳ, kích hoạt nhập điểm .......................................... 169 3.2.2.3. Quản lý môn học........................................................................................ 174 3.2.2.4. Quản lý tài khoản ....................................................................................... 177
 3. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.2.5. Quản lý giáo viên ....................................................................................... 189 3.2.2.6. Quản lý hồ học sinh ................................................................................... 199 3.2.2.7. Quản lý chuyển lớp .................................................................................... 215 3.2.2.8. Quản lý chuyển trường thôi học ................................................................ 220 3.2.2.9. Chuyển kết học sinh .................................................................................. 227 3.2.2.10. Phân công giảng dạy .................................................................................. 230 3.2.2.11. Thống kê kết quả học tập ........................................................................... 235 3.2.2.12. Quản lý bài viết trang chủ .......................................................................... 248 3.2.3. Giáo viên ............................................................................................... 253 3.2.3.1. Thông tin cá nhân ...................................................................................... 253 3.2.3.2. Quản lý lớp chủ nhiệm .............................................................................. 259 3.2.3.3. Nhập điểm lớp giảng dạy ........................................................................... 266 3.3. Kết luận ............................................................................................................. 275 3.3.1. Ưu điểm ................................................................................................. 275 3.3.2. Tồn tại, hạn chế ..................................................................................... 279 3.3.3. Hướng phát triển trong tương lai ........................................................... 281 3.3.4. 3.2.4. Kinh nghiêm đúc kết.................................................................... 284 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ........................................ 287 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 4. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Mô hình để so sánh cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở dữ liệu phân tán........... Error! Bookmark not defined. Hình 2. Kiến trúc Model 1 .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3. Kiến trúc Model 2 .................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 4. Mô hình MVC ......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 5: Sơ đồ chi tiết toàn bộ hệ thống ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 5: Sơ đồ của tác nhân khách ghé thăm ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 6: Sơ đồ của tác nhân giáo viên ...................................Error! Bookmark not defined. Hình 7: Sơ đồ của tác nhân quản trị viên.............................. Error! Bookmark not defined. Hình 9: Biểu đồ activity thành viên lấy lại mật khẩu ...........Error! Bookmark not defined. Hình 10: Biểu đồ activity thành viên đổi mật khẩu ..............Error! Bookmark not defined. Hình 11: Biểu đồ activity thành viên cập nhật thông tin cá nhân ....... Error! Bookmark not defined. Hình 12: Biểu đồ activity cập nhật hạnh kiểm ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 13: Biểu đồ activity cập nhật điểm .............................. Error! Bookmark not defined. Hình 14: Biểu đồ activity tạo tài khoản ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 15: Biểu đồ activity xóa tài khoản thành viên đăng nhập hệ thốngError! Bookmark not defined. Hình 16: Biểu đồ activity xóa lớp học ..................................Error! Bookmark not defined. Hình 17: Biểu đồ activity xóa học sinh ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 18: Biểu đồ activity chuyển lớp ...................................Error! Bookmark not defined.
 5. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam Hình 19: Biểu đồ activity thêm học sinh chuyển trường, thôi học ..... Error! Bookmark not defined. Hình 20: Biểu đồ activity khôi phục học sinh chuyển trường, thôi họcError! Bookmark not defined. Hình 21: Biểu đồ activity tiếp nhận học sinh ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 22: Biểu đồ activity kết chuyển học sinh ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 24: Biểu đồ tuần tự đăng nhập .....................................Error! Bookmark not defined. Hình 26: Biểu đồ tuần tự lấy lại mật khẩu ............................ Error! Bookmark not defined. Hình 27: Biểu đồ tuần tự cập nhật hồ sơ .............................. Error! Bookmark not defined. Hình 28: Biểu đồ tuần tự cập nhật điểm ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 29: Biểu đồ tuần tự sửa điểm .......................................Error! Bookmark not defined. Hình 30: Biểu đồ tuần tự xóa điểm.......................................Error! Bookmark not defined. Hình 31: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm .......................................Error! Bookmark not defined. Hình 32: Biểu đồ tuần tự tạo tài khoản .................................Error! Bookmark not defined. Hình 33: Biểu đồ tuần tự xóa tài khoản ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 34: Biểu đồ tuần tự chuyển lớp ....................................Error! Bookmark not defined. Hình 35: Biểu đồ tuần tự tiếp nhận học sinh ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 36: Biểu đồ tuần tự kết chuyển học sinh...................... Error! Bookmark not defined. Hình 37: Biểu đồ lớp ............................................................ Error! Bookmark not defined. Hình 38: Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 39. Giao diện trang web ............................................................................................ 117 Hình 40. Nội dung trang chủ ............................................................................................. 119 Hình 41. Hệ thống menu ngang. ........................................................................................ 128 Hình 42. Khung nội dung bên trái ..................................................................................... 131 Hình 43. Menu bên phải .................................................................................................... 136 Hình 44. Đường dẫn thời khóa biểu trên menu ngang ...................................................... 139 Hình 45. Nội dung thời khóa biểu ..................................................................................... 141 Hình 46. Kết quả học tập ................................................................................................... 143 Hình 47. Danh sách bản điểm học sinh theo lớp ............................................................... 145 Hình 48. Thư viện sách chuyên ngành .............................................................................. 148 Hình 49. giới thiệu sách ..................................................................................................... 150 Hình 50. Thư viện ảnh ....................................................................................................... 153 Hình 51. Nội dung chi tiết thư viện ảnh ............................................................................ 155 Hình 52. Thư viện phim .................................................................................................... 157
 6. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam Hình 53. Văn bản nhà trường ............................................................................................ 160 Hình 54. Đăng nhập ........................................................................................................... 163 Hình 55. Thanh công cụ của bảng ..................................................................................... 168 Hình 55. Quản lý năm học, học kỳ, nhập điểm ................................................................. 171 Hình 56. Thiết lập năm học ............................................................................................... 173 Hình 57. Quản lý môn học................................................................................................. 176 Hình 58. Danh sách tài khoản ............................................................................................ 179 Hình 59. Thêm tài khoản mới ............................................................................................ 181 Hình 60. Sửa tài khoản ...................................................................................................... 183 Hình 61. Tìm kiếm tài khoản ............................................................................................. 185 Hình 62. Các thuộc tính tìm kiếm tài khoản ...................................................................... 188 Hình 63. Danh sách giáo viên ............................................................................................ 191 Hình 64. Thêm giáo viên mới ............................................................................................ 194 Hình 65. Xem chi tiết từng giáo viên ................................................................................ 196 Hình 66. Danh sách lớp ..................................................................................................... 201 Hình 67. Sửa lớp ................................................................................................................ 203 Hình 68. Danh sách học sinh theo lớp ............................................................................... 205 Hình 69. Thêm mới học sinh ............................................................................................. 207 Hình 70. Sửa học sinh........................................................................................................ 209 Hình 71. Xem chi tiết từng bảng ghi ................................................................................. 211 Hình 72. Quản lý chuyển lớp ............................................................................................. 217 Hình 73. Lịch sử chuyển lớp.............................................................................................. 219 Hình 74. Danh sách học sinh muốn chuyển trường ........................................................... 222 Hình 75. Dialog đặt lệnh chuyển ....................................................................................... 224 Hình 76. Lịch sử chuyển trường thôi học .......................................................................... 226 Hình 77. Chuyển kết học sinh ........................................................................................... 229 Hình 78. Phân công giảng dạy theo giáo viên ................................................................... 232 Hình 79. Phân công giảng dạy theo lớp ............................................................................. 234 Hình 80. Danh sách lớp của 3 khối.................................................................................... 237 Hình 81. Danh sách điểm học sinh theo lớp ...................................................................... 239 Hình 82. Thống kê tổng kết xếp loại theo lớp ................................................................... 241 Hình 83. Nhập điểm,sửa điểm tất cả các môn học cho học sinh ....................................... 243 Hình 84. Nhập điểm từ file excel ...................................................................................... 246 Hình 85. Danh sách bài viết website ................................................................................. 250
 7. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam Hình 86. Soạn bài viết mới ................................................................................................ 252 Hình 87. Thông tin cá nhân ............................................................................................... 255 Hình 88. Quản lý lớp chủ nhiệm ....................................................................................... 261 Hình 89. Nhập hạnh kiểm lớp chủ nhiệm .......................................................................... 263 Hình 90. Điểm tổng kết xếp loại lớp chủ nhiệm ............................................................... 265 Hình 91. Danh sách lớp giảng dạy..................................................................................... 268 Hình 92. Nhập điểm, sửa diểm lớp giảng dạy ................................................................... 270 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kịch bản Use Case khách ghé thăm ........................ Error! Bookmark not defined. Bảng 2: Kịch bản Use Case đăng nhập .................................Error! Bookmark not defined. Bảng 3: Kịch bản Use Case đăng xuất..................................Error! Bookmark not defined. Bảng 4: Kịch bản Use Case lấy lại mật khẩu ........................ Error! Bookmark not defined. Bảng 5: Kịch bản Use Case đổi mật khẩu ............................ Error! Bookmark not defined. Bảng 6: Quản lý hồ sơ cá nhân .............................................Error! Bookmark not defined. Bảng 7: Kịch bản Use Case xem lịch công tác ..................... Error! Bookmark not defined. Bảng 8: Kịch bản Use Case xem thống kê website ..............Error! Bookmark not defined. Bảng 9: Kịch bản Use Case chuyển trường thôi học ............Error! Bookmark not defined. Bảng 11: Kịch bản Use Case kết chuyển học sinh ...............Error! Bookmark not defined. Bảng 12: Kịch bản Use Case quản lý phân công giảng dạy .Error! Bookmark not defined. Bảng 13: Kịch bản Use Case phân công chủ nhiệm .............Error! Bookmark not defined. Bảng 14: Kịch bản Use Case quản lý kết quả học tập ..........Error! Bookmark not defined. Bảng 15: Kịch bản Use Case tìm kiếm .................................Error! Bookmark not defined. Bảng 17: Bảng BangDiem .................................................... Error! Bookmark not defined.
 8. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam Bảng 18: Bảng ChuyenLop................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 19: Bảng ChuyenTruong .............................................Error! Bookmark not defined. Bảng 20: Bảng DiemTK ....................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 21: Bảng GiaoVien ...................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 22: Bảng HocSinh ....................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 23: Bảng KetChuyen ................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 24: Bảng Lop ............................................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 25: Bảng MonHoc ....................................................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trường THPT Duy Tân là một trường công lập thuộc TP Tam Kỳ. Việc đầu tư xây dựng mới công trình Trường THPT Duy Tân không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh vùng Đông TP Tam Kỳ mà còn góp phần giảm quá tải tại các trường THPT trên địa bàn TP Tam Kỳ và các vùng lân cận thuộc huyện Thăng Bình và Núi Thành. Qua đó, góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” trên địa bàn các xã vùng ven biển, tạo nguồn lực về con người cho công cuộc thiết lập và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác giáo dục dân trí, nhất là khu vực vùng ven biển bãi ngang. Vì thời gian đầu mới thành lập nên đội ngũ cơ hữu của trường còn hạn chế, đặc biệt nhu cầu tin học hóa các vấn đề nghiệp vụ của nhà trường như điểm danh, nhập điểm, cập nhật thông tin hiện còn đang xử lý thủ công. Điều này gây nhiều phiền phức về năng suất hoạt động trong nhà trường. Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển vượt bật như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề của cuộc sống là một nhu cầu tất yếu. Điều
 9. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam này sẽ giúp tăng năng suất hoạt động của công việc đó. Chính vì lý do này tôi nhận thấy cần phát triển một hệ thống website thông tin nhà trường có khả năng tương tác cao với nhà trường – học sinh để giúp giảm phiền hà những tác vụ thủ công như đã nêu trên. Giải quyết vấn đề Sau khi quyết định chọn đề tài này, tôi dự trù giải quyết vấn đề bằng cách xây dựng một website có đầy đủ các tính năng của một trang thông tin điện tử nhà trường để tương tác nhà trường – học sinh – phụ huynh học sinh. Có 3 đối tượng người dùng hệ thống: khách ghé thăm, giáo viên, ban giám hiệu - Khách ghé thăm có thể: o Truy cập trang website người dùng: với giao diện thân thiện với người dùng bao gồm tất cả các thông tin về trường, cơ cấu tổ chức cũng như các hoạt động của trường đoàn thanh niên và đây cũng là trang kết nối giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh o Các đề mục chính của trang người dùng:  Trang chủ  Giới thiệu về trường  Tiểu sử tên trường  Cơ cấu tổ  Ban Giám hiệu  Các tổ chuyên môn  Các tổ đoàn thể  Tin tức  Thông tin thông báo  Bản tin trường  Bài viết về giáo dục  Học sinh  Thành tích tiêu biểu  Thời khóa biểu  Kết quả học tập
 10. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam  Khối 10  Khối 11  Khối 12  Thư viện  Thư viện phim ảnh  Thư viện sách  Giới thiệu sách  Văn bản  Văn bản nhà trường  Văn bản của sở  Văn bản của bộ  Văn bản luật  Ban liên lạc  Hội cựu sinh viên  Hội phụ huynh học sinh - Giáo viên có thể: o Đăng nhập / đăng xuất trang quản trị: đây là trang private dành cho Quản trị viên và Giáo viên, bao gồm các hạng mục quản lý của một trường THPT. o Quản lý hồ sơ cá nhân:  cập nhật chỉnh sửa thông tin cá nhân.  Đổi mật khẩu. o Xem lịch giảng dạy. o Quản lý lớp chủ nhiệm. o Quản lý lớp giảng dạy. o Quản lý kết quả học tập: thêm, sửa, xóa điểm môn giảng dạy, xếp loại học lực, hạnh kiểm. o Tìm kiếm học sinh - Quản trị website có thể:
 11. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam o Đăng nhập / Đăng xuất trang website quản trị o Quản lý tài khoản giáo viên, quản trị viên. o Quản lý hồ sơ thông tin giáo viên. o Quản lý hồ sơ thông tin học sinh. o Quản lý thời khóa biểu: cập nhật, chỉnh sửa. o Phân công giảng dạy của giáo viên. o Quản lý kết quả học tập toàn trường: cập nhật, chỉnh sửa điểm theo lớp và theo môn học. o Quản lý các nghiệp vụ trường học như:  chuyển lớp  chuyển kết  chuyển trường thôi học o Quản lý trang người dùng:  Quản lý bài viêt: thêm, sửa, xóa  Xem biểu đồ thống kê website o Tìm kiếm: giáo viên, học sinh. Giải pháp công nghệ đề xuất Nhận thấy yêu cầu về một hệ thống tương tác lớn nên em đã đề xuất sử dụng công nghệ của J2EE kết hợp Strut Framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 để tiến hành xây dựng hệ thống website. Visual Paradigm for UML 8.0 Enterprise Edition Microsoft SQL Server 2012 NetBeans IDE 8  Strut 2 Glassfish 4
 12. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam a. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 3.1. Các bƣớc cài dặt và chạy website - Giải nén thư file glassfish-4.0.zip vào thư mục bất kỳ - Vào thư mục glassfish4/bin và tiến hành chạy file asadmin.bat và gõ lệnh start-domain - Tiếp theo, mở trình duyệt gõ vào địa chỉ http://localhost:4848 để tiếp tục bước khởi tạo server - Chọn Application và Deploy. ở phần location chọn Local Packaged File or Directory That Is Accessible from GlassFish Server và tiến hành nhập đường dẫn của thư mục THPTDUYTAN/build/web - Thiết lâp Type với web application - Chọn launch để tiến hành chọn server. - Hoàn tất.
 13. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2. Hình ảnh demo website 3.2.1. Trang chủ 3.2.1.1. Giao diện trang chủ Hình 39. Giao diện trang web Hình 40. Nội dung trang chủ
 14. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.2. Hệ Thống menu ngang Hình 41. Hệ thống menu ngang.
 15. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.3. Khung nội dung bên trái Hình 42. Khung nội dung bên trái
 16. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.4. Menu bên phải Hình 43. Menu bên phải 3.2.1.5. Thời khóa biểu Hình 44. Đường dẫn thời khóa biểu trên menu ngang Hình 45. Nội dung thời khóa biểu
 17. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.6. Kết quả học tập Phần xem kết quả học tập của phụ huynh học sinh trên người dùng. Hình 46. Kết quả học tập Sau khi kích chuột vào button học sinh theo từng lớp ta có kết quả như sau Hình 47. Danh sách bản điểm học sinh theo lớp
 18. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.7. Thƣ Viện Sách Thư viện sách bao gồm 2 nôi dung: sách chuyên ngành và giới thiệu sách Hình 48. Thư viện sách chuyên ngành Hình 49. giới thiệu sách
 19. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam 3.2.1.8. Thƣ viện phim ảnh Hình 50. Thư viện ảnh Hình 51. Nội dung chi tiết thư viện ảnh
 20. Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam Hình 52. Thư viện phim 3.2.1.9. Văn bản điều hành Gồm có văn bản nhà trường, văn bản của sở, văn bản của bộ và văn bản pháp luật. Hình 53. Văn bản nhà trường
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2