Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trang web bán hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

166
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của "Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trang web bán hàng" trước hết là giúp chúng ta nhận ra những mặt thiếu sót của các trang web bán hàng hiện nay, đưa ra một hướng tiếp cận khác để xây dựng những tiện ích tốt hơn cho trang WEB và tìm hiểu về hệ hỗ trợ ra quyết định vị trí và vai trò của người trợ giúp bán hàng trong quá trình hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trang web bán hàng

Lời cảm ơn<br /> Viết một khóa luận khoa học là một trong những việc khó nhất mà chúng em phải hoàn<br /> thành từ trước đến nay. Trong quá trình thực hiện đề tài chúng em đã gặp rất nhiều khó<br /> khăn và bỡ ngỡ. Nếu không có những sự giúp đỡ và lời động viên chân thành của nhiều<br /> người có lẽ chúng em khó có thể hoàn thành tốt luận văn này.<br /> Đầu tiên chúng em xin gửi lời biết ơn chân thành đến cô Lê Thị Nhàn, người trực tiếp<br /> hướng dẫn chúng em hoàn thành luận văn này.<br /> Chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến cô Phạm Thị Bạch Huệ, giáo viên phản biện của luận<br /> văn này. Những ý kiến đóng góp của cô là vô cùng hữu ích, nó giúp chúng em nhận ra<br /> các khuyết điểm của luận văn.<br /> Trên con đường góp nhặt những kiến thức quý báu của ngày hôm nay, các thầy, cô, bạn<br /> bè trường Đại học Khoa học Tự nhiên là những người đã cùng em sát cánh và trải<br /> nghiệm.<br /> Và sau cùng, chúng con xin cảm ơn cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục và<br /> nuôi dạy chúng con nên người. Suốt đời này chúng con luôn ghi nhớ ơn Người.<br /> <br /> i<br /> <br /> Danh mục các hình<br /> Hình 2.1- Các giai đọan của quá trình ra quyết định. ........................................................5<br /> Hình 2.2 - Ưu điểm của Hệ hỗ trợ ra quyết định. ................................................................5<br /> Hình 2.3 - Các thành phần của Hệ hỗ trợ ra quyết định. .....................................................6<br /> Hình 2.4 Cấu trúc tổng quát của một mô hình.....................................................................7<br /> Hình 3.1 - Amazon đưa ra lý do vì sao các lời đề nghị được đưa ra. ................................15<br /> Hình 3.2 - Đánh giá phim ở movifinder.com....................................................................16<br /> Hình 3.3 - Trang Research. ...............................................................................................17<br /> Hình 3.4 - Danh mục xe ở loại xe chở khách.....................................................................17<br /> Hình 3.5 - Các câu hỏi về đặc tính máy in........................................................................19<br /> Hình 3.6 - Các sản phẩm đề nghị của HP sau khi chọn trả lời cho các câu hỏi.................20<br /> Hình 3.7 - Các câu hỏi của samsungtelecom.com. ...........................................................21<br /> Hình 3.8 - Đánh giá độ quan trọng của các thuộc tính với SmartSort. .............................22<br /> Hình 4.1 - Vector mục tiêu của sản phẩm có 2 thuộc tính.................................................28<br /> Hình 4.2 - Điều hướng về miền tối ưu Pareto....................................................................29<br /> Hình 4.3 Di chuyển trên miền Pareto bằng cách thay đổi trọng số ...................................31<br /> Hình 4.4 - Các trạng thái gen trong quần thể.....................................................................32<br /> Hình 4.5 - Lai ghép. ...........................................................................................................33<br /> Hình 4.6 - Đột biến. ...........................................................................................................33<br /> Hình 5.1 - Lược đồ Usecase...............................................................................................35<br /> Hình 5.2 - Lược đồ trình tự cho usecase Tìm kiếm. ..........................................................36<br /> Hình 5.3 - Lược đồ trình tự cho usecase Xem danh sách sản phẩm được mua nhiều nhất.<br /> ....................................................................................................................................36<br /> Hình 5.4 - Xem danh sách sản phẩm mới ra mắt...............................................................37<br /> Hình 5.5 - Lược đồ tuần tự Usecase Sản phẩm được quan tâm nhiều nhất. ......................37<br /> Hình 5.6 - Lược đồ trình tự cho usecase Trợ giúp lựa chọn sản phẩm..............................38<br /> Hình 5.7 - Lược đồ trình tự cho usecase Duyệt sản phẩm theo hãng sản xuất. .................39<br /> Hình 5.8 - Lược đồ trình tự cho usecase Xem thông tin chi tiết........................................39<br /> Hình 5.9 - Lược đồ trình tự cho usecase Thêm hàng vào giỏ............................................40<br /> Hình 5.10 - Lược đồ trình tự cho usecase Xem giỏ hàng. .................................................40<br /> Hình 5.11 – Lược đồ trình tự cho usecase Thanh toán. .....................................................41<br /> Hình 5.12 - Mô hình kiến trúc hệ thống.............................................................................42<br /> Hình 5.13 - Sơ đồ dữ liệu quan hệ. ....................................................................................42<br /> Hình 5.14 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Tìm kiếm..................................45<br /> Hình 5.15 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem sản phẩm mới ra mắt......46<br /> Hình 5.16 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Trợ giúp chọn sản phẩm ..........46<br /> Hình 5.17 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem thông tin chi tiết ..............47<br /> Hình 5.18 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Thêm hàng vào giỏ ..................47<br /> Hình 5.19 Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem giỏ hàng.............................47<br /> Hình 5.20 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Thanh toán ...............................48<br /> Hình 5.21 Sơ đồ phối hợp giữa các trang web...................................................................48<br /> Hình 5.22 - Sơ đồ lớp ứng dụng WebMobileShop. ..........................................................52<br /> Hình 5.23 - Sơ đồ lớp của module thuật toán GA. ............................................................54<br /> Hình 7.1 - Miền tối ưu Pareto. ...........................................................................................64<br /> <br /> ii<br /> <br /> Danh mục các bảng<br /> Bảng 3.1 - Các bước cơ bản để tiến hành một giao dịch ...................................................12<br /> Bảng 3.2 - Phân loại hệ hỗ trợ ra quyết định trong E-Commerce......................................13<br /> Bảng 3.3 - Tổng kết so sánh website .................................................................................22<br /> Bảng 5-1-Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu......................................................................43<br /> Bảng 5.2 - Bảng dữ liệu tblItems .......................................................................................43<br /> Bảng 5.3 - Bảng dữ liệu tblCaseType................................................................................44<br /> Bảng 5.4 - Bảng dữ liệu tblProducers................................................................................44<br /> Bảng 5.5 - Bảng dữ liệu tblOrders .....................................................................................44<br /> Bảng 5.6 - Bảng dữ liệu tblOrderDetails ...........................................................................45<br /> Bảng 5.7 - Các đối tượng lớp của hệ thống WebMobileShop ...........................................53<br /> Bảng 5.8 - Các đối tượng thuộc module thuật toán GA ....................................................54<br /> <br /> iii<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời cảm ơn ........................................................................................................................... i<br /> Danh mục các hình.............................................................................................................. ii<br /> Danh mục các bảng............................................................................................................ iii<br /> Mục lục .............................................................................................................................. iv<br /> Chương 1 Giới thiệu ............................................................................................................1<br /> 1.1<br /> Tổng quan ................................................................................................................1<br /> 1.2<br /> Vấn đề đặt ra ............................................................................................................1<br /> 1.3<br /> Mục tiêu của luận văn ..............................................................................................2<br /> 1.4<br /> Bố cục của luận văn .................................................................................................2<br /> Chương 2 Hệ hỗ trợ ra quyết định .......................................................................................4<br /> 2.1<br /> Thế nào là ra quyết định...........................................................................................4<br /> 2.2<br /> Quá trình ra quyết định ............................................................................................4<br /> 2.2.1<br /> Phân loại quyết định.............................................................................................4<br /> 2.2.2<br /> Các giai đoạn của quá trình ra quyết định............................................................4<br /> 2.3<br /> Hệ hỗ trợ ra quyết định ............................................................................................5<br /> 2.3.1<br /> Khái niệm Hệ hỗ trợ ra quyết định ......................................................................5<br /> 2.3.2<br /> Các thành phần của Hệ hỗ trợ ra quyết định........................................................6<br /> 2.3.3<br /> Mô hình ra quyết định..........................................................................................7<br /> 2.3.4<br /> Phân loại Hệ hỗ trợ ra quyết định ........................................................................8<br /> 2.4<br /> Tìm kiếm và đánh giá các lựa chọn một phần rất quan trọng trong hỗ trợ ra quyết<br /> định 10<br /> Chương 3 Mua hàng qua mạng và sự cần thiết của hỗ trợ ra quyết định ..........................11<br /> 3.1<br /> Internet đem đến một phương thức mua bán mới..................................................11<br /> 3.2<br /> Khảo sát thực trạng mua bán qua mạng.................................................................11<br /> 3.3<br /> So sánh giữa phương thức mua hàng truyền thống và mua qua mạng ..................12<br /> 3.3.1<br /> Các bước cơ bản để tiến hành một giao dịch mua hàng ....................................12<br /> 3.3.2<br /> Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán truyền thống<br /> 13<br /> 3.3.3<br /> Các điểm thuận lợi và không thuận lợi trong phương thức mua bán qua mạng 13<br /> 3.4<br /> Khảo sát các trang web bán hàng và sự hỗ trợ khách hàng của chúng ..................13<br /> 3.4.1<br /> Khảo sát một số hệ hỗ trợ ra quyết định trong E-Commerce ............................14<br /> 3.4.2<br /> Bảng tóm tắt và so sánh .....................................................................................22<br /> 3.5<br /> Các tiện ích mà một trang web bán hàng cần cung cấp để có thể Hỗ trợ khách<br /> hàng tốt hơn .......................................................................................................................22<br /> Chương 4 Sử dụng giải thuật di truyền để giải quyết bài toán hỗ trợ chọn sản phẩm khi<br /> mua hàng qua mạng ...........................................................................................................24<br /> 4.1<br /> Giới thiệu ...............................................................................................................24<br /> 4.2<br /> Các khó khăn khi xây dựng một module hỗ trợ khách hàng chọn sản phẩm ........24<br /> 4.3<br /> Vấn đề “đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm..............................................................25<br /> 4.4<br /> Cách tiếp cận để giải bài toán “Tối ưu đa mục tiêu” khi chọn sản phẩm ..............25<br /> 4.5<br /> Chuyển bài toán chọn sản phẩm thành bài toán tối ưu đa mục tiêu.......................26<br /> 4.5.1<br /> Lời giải cho bài toán ..........................................................................................26<br /> 4.5.2<br /> Các biến quyết định ...........................................................................................26<br /> 4.5.3<br /> Các ràng buộc ....................................................................................................26<br /> 4.5.4<br /> Các mục tiêu ......................................................................................................27<br /> 4.5.5<br /> Hướng đến một lời giải “tối ưu” ........................................................................28<br /> 4.5.6<br /> Các cải tiến để phù hợp với bài toán..................................................................31<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chương 5 Phân tích và thiết kế website bán điện thoại di động có hỗ trợ người mua chọn<br /> sản phẩm ............................................................................................................................35<br /> 5.1<br /> Phân tích.................................................................................................................35<br /> 5.1.1<br /> Mô hình Usecase................................................................................................35<br /> 5.1.2<br /> Mô tả các Actor..................................................................................................35<br /> 5.1.3<br /> Mô tả các Usecase..............................................................................................35<br /> 5.2<br /> Thiết kế ..................................................................................................................41<br /> 5.2.1<br /> Thiết kế hệ thống ...............................................................................................41<br /> 5.2.2<br /> Thiết kế cơ sở dữ liệu.........................................................................................42<br /> 5.2.3<br /> Thiết kế các lớp đối tượng .................................................................................45<br /> Chương 6 Cài đặt ...............................................................................................................55<br /> 6.1<br /> Môi trường phát triển ứng dụng.............................................................................55<br /> 6.2<br /> Cài đặt chương trình ..............................................................................................55<br /> 6.3<br /> Một số màn hình tiêu biểu .....................................................................................56<br /> Chương 7 Kết luận và hướng phát triển.............................................................................60<br /> 7.1<br /> Kết luận..................................................................................................................60<br /> 7.2<br /> Hướng phát triển ....................................................................................................61<br /> Phụ lục A<br /> Bài toán tối ưu đa mục tiêu ........................................................................62<br /> Phụ lục B Thuật giải di truyền........................................................................................68<br /> Tài liệu tham khảo .............................................................................................................71<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2