intTypePromotion=1

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựng

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
45
lượt xem
0
download

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là xây dựng được các lý thuyết tính toán kết cấu thổi phồng; kiểm chứng lý thuyết bằng mô hình số và các kết quả thực nghiệm; thiết lập được quy trình thí nghiệm các tính chất cơ lý của vải kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Tính toán và ứng dụng các kết cấu thổi phồng trong xây dựng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI HO HỌC VÀ C NG NGH<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG CÁC ẾT CẤU THỔI<br /> PHỒNG TRONG XÂY DỰNG<br /> Mã số: Đ2015-02-133<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Tùng<br /> <br /> Đ N ng Th ng 09/2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI HO HỌC VÀ C NG NGH<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG CÁC ẾT CẤU THỔI<br /> PHỒNG TRONG XÂY DỰNG<br /> Mã số: Đ2015-02-133<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> TS. Nguyễn Quang Tùng<br /> <br /> Đà N n<br /> <br /> Thán 0 201<br /> <br /> DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> GV.TS. Nguyễn Quang Tùng<br /> Khoa Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, ĐHBK, ĐHĐN<br /> Thành viên tham gia<br /> GV.ThS. Lê Vũ An<br /> Khoa Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, ĐHBK, ĐHĐN<br /> GV.ThS. Phạm Ngọc Vinh<br /> Khoa Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, ĐHBK, ĐHĐN<br /> <br /> NC<br /> <br /> CN<br /> <br /> N<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU........................................................................................................ 1<br /> Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾT CẤU THỔI PHỒNG ......................... 4<br /> 1.1 Tổng quan về cấu tạo và ứng dụng của kết cấu thổi phồng ................. 4<br /> 1.2 Một số nghiên cứu về ứng xử của vật liệu ........................................... 7<br /> 1.3 Một số công trình nghiên cứu về sự làm việc của kết cấu thổi phồng . 8<br /> Chương 2 TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÀNG MỎNG THỔI PHỒNG ...... 9<br /> 2.1 Thiết lập phương trình cho bài toán thổi phồng ống màng mỏng ........ 9<br /> 2.2 Phân tích sự thay đổi kích thước hình học của ống màng mỏng ở<br /> trạng thái thổi phồng ................................................................................ 11<br /> 2.3 Xác minh lý thuyết tính thổi phồng bằng phương pháp phần tử hữu<br /> hạn PTHH ................................................................................................ 15<br /> 2.4 Thiết lập phương trình cho bài toán dầm ống màng mỏng thổi phồng<br /> chịu uốn ................................................................................................... 16<br /> 2.5 Phân tích ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn ............. 21<br /> 2.6 Kết luận chương................................................................................. 25<br /> Chương 3NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU<br /> MÀNG MỎNG THỔI PHỒNG................................................................. 26<br /> 3.1 Phương pháp xác định tính chất cơ lý của vật liệu ............................ 26<br /> 3.2 Phương pháp đo biến dạng ống màng mỏng thổi phồng ................... 28<br /> 3.3 Xử lý kết quả - Tính chất cơ lý của vật liệu ....................................... 30<br /> 3.4 Đo chuyển vị của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn ................... 33<br /> 3.5 Kết luận.............................................................................................. 35<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 36<br /> Kết quả đạt được ...................................................................................... 36<br /> Kiến nghị ................................................................................................. 38<br /> <br /> i<br /> <br /> NC<br /> <br /> CN<br /> <br /> N<br /> <br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH<br /> Hình 1-1. Kết cấu thổi phồng được sử dụng tạm th i .................................. 4<br /> Hình 1-2. Một số công trình thổi phồng được ứng dụng trong đ i sống ...... 5<br /> Hình 1-3. Tác phẩm nghệ thuật bằng vải kỹ thuật ........................................ 5<br /> Hình 1-4. Mái vòm sử dụng kết cấu thổi phồng ........................................... 5<br /> Hình 1-5. Kết cấu màng mỏng thổi phồng được d ng để trang trí .............. 6<br /> Hình 1-6. Cấu tạo vải kỹ thuật...................................................................... 7<br /> Hình 2-1. Kích thước hình học ban đầu của ống ........................................ 10<br /> Hình 2-2. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào  ...... 12<br /> Hình 2-3. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào  ...... 13<br /> Hình 2-4. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào p......... 14<br /> Hình 2-5. Sự thay đổi kích thước hình học của ống phụ thuộc vào  ...... 15<br /> Hình 2-6. a) Mô hình ống bởi PTHH 3D; b) Các nút A, B, C và D và các<br /> phương được phép chuyển vị ..................................................................... 16<br /> Hình 2-7. Chuyển động của ống màng mỏng thổi phồng chịu uốn ............ 17<br /> Hình 2-8. Hệ tọa độ cong ........................................................................... 19<br /> Hình 2-9. Công-xôn thổi phồng chịu uốn ngang ........................................ 22<br /> Hình 2-10. Độ võng V ( L) và góc xoay  ( L) - áp suất thổi phồng p .......... 23<br /> Hình 2-11. Công-xôn thổi phồng chịu uốn dọc .......................................... 24<br /> Hình 2-12. Lực dọc tới hạn Fcr .................................................................. 24<br /> Hình 3-1. Ống màng mỏng được sử dụng .................................................. 28<br /> Hình 3-2. a) Van điều chỉnh; b) thiết bị đo áp suất.................................... 28<br /> Hình 3-3. Cảm biến đo chuyển vị ............................................................... 29<br /> Hình 3-4. Bộ xử lý trung tâm ..................................................................... 29<br /> Hình 3-5. Đo góc xoay của tiết diện ngang ................................................ 29<br /> Hình 3-6. Thí nghiệm đo biến dạng ống thổi phồng................................... 30<br /> Hình 3-7. Sự thay đổi kích thước của ống phụ thuộc vào p ....................... 31<br /> ii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2