intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS)

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

84
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ với nội dung nhằm nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS, nghiên cứu về nhu cầu tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực - các đặc điểm cho cáp quang tự treo ADSS, biên soạn tiêu chuẩn về cáp quang tự treo ADSS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> --------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO<br /> CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC<br /> (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)<br /> Mã số: 15-15-KHKT-TC<br /> (Tài liệu sau Nghiệm thu cấp Bộ)<br /> <br /> Chủ trì đề tài : ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> Cộng tác viên: Ks. Nguyễn Thị Phương Nam<br /> ThS. Trần Tố Nga<br /> Ks. Hoàng Minh Ánh<br /> ThS. Đặng Quang Dũng<br /> Ks. Đào Đức Dương<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> --------------<br /> <br /> BÁO CÁO<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO<br /> CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC<br /> (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)<br /> Mã số: 15-15-KHKT-TC<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> <br /> Chủ trì đề tài<br /> <br /> VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHKT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> ThS. Vũ Hồng Sơn<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> I. Nghiên cứu chung .............................................................................................. 6<br /> 1. Tên gọi, mã số đề tài ......................................................................................... 6<br /> 2. Phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay .. 7<br /> 3. Nghiên cứu các Tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc<br /> gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS ........................................................ 10<br /> 3.1 Tiêu chuẩn Việt nam ........................................................................................................ 10<br /> 3.2 Tiêu chuẩn Quốc tế .......................................................................................................... 12<br /> 3.2.1 ITU-T ........................................................................................................................ 12<br /> 3.2.2 IEC............................................................................................................................ 13<br /> 3.2.3 IEEE 1222 “IEEE standard for All-Dielectric Self-Supporting Fible Optic Cable„ .... 15<br /> 3.2.4 Các tiêu chuẩn quốc gia trên thế giới ......................................................................... 16<br /> <br /> 4. Nghiên cứu nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây<br /> dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực – Các đặc điểm cho<br /> cáp quang treo ADSS. ......................................................................................... 20<br /> 4.1 Nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn ........................................................................................... 20<br /> 4.2 Nghiên cứu lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn ............................................... 21<br /> <br /> 5. Phương pháp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn................................................... 22<br /> 6. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn .......................................................................... 22<br /> 6.1. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn ............................................................................................ 22<br /> 6.2. Cấu trúc dự thảo tiêu chuẩn ............................................................................................. 22<br /> 6.3. Đối chiếu dự thảo tiêu chuẩn với tiêu chuẩn tham khảo ................................................... 23<br /> <br /> 7. Kết luận ........................................................................................................... 24<br /> 7.1. Kết quả đạt được ............................................................................................................. 24<br /> 7.2. Kiến nghị ........................................................................................................................ 25<br /> 3<br /> <br /> II Nội dung cụ thể của dự thảo tiêu chuẩn ........................................................ 25<br /> 1. Phạm vi áp dụng ............................................................................................. 25<br /> 2. Tài liệu viện dẫn .............................................................................................. 26<br /> 3. Thuật ngữ và Định nghĩa................................................................................ 27<br /> 4 Sợi quang ......................................................................................................... 29<br /> 4.1 Khái quát ......................................................................................................................... 29<br /> 4.2 Yêu cầu về suy hao .......................................................................................................... 29<br /> 4.2.1 Hệ số suy hao ............................................................................................................ 29<br /> 4.2.2 Gián đoạn suy hao ..................................................................................................... 30<br /> 4.3 Yêu cầu về bước sóng cắt của cáp sợi quang .................................................................... 30<br /> 4.4 Yêu cầu về nhuộm màu sợi quang .................................................................................... 30<br /> 4.4 Tán sắc phân cực mode (PMD) ........................................................................................ 30<br /> <br /> 5 Yêu cầu về thành phần cáp.............................................................................. 30<br /> 6 Cấu trúc cáp sợi quang .................................................................................... 31<br /> 6.1 Khái quát ......................................................................................................................... 31<br /> 6.2 Khối quang ...................................................................................................................... 31<br /> 6.3 Thành phần bảo vệ cáp ..................................................................................................... 31<br /> <br /> 7. Các yêu cầu chính đối với điều kiện lắp đặt và vận hành ............................. 32<br /> 8. Vấn đề cần quan tâm thiết kế cáp .................................................................. 33<br /> 9. Đo cáp .............................................................................................................. 34<br /> 9.1 Khái quát ......................................................................................................................... 34<br /> 9.2 Phân loại đo thử ............................................................................................................... 34<br /> 9.2.1 Loại đo thử ................................................................................................................ 34<br /> 9.2.2 Phép đo thử chấp nhận của nhà sản xuất .................................................................... 35<br /> 9.2.3 Phép thử thông thường .............................................................................................. 35<br /> 9.3 Tính năng căng................................................................................................................. 35<br /> 4<br /> <br /> 9.3.1 Khái quát ................................................................................................................... 35<br /> 9.3.2 Lực căng tối đa cho phép (MAT) ............................................................................... 36<br /> 9.4 Khả năng lắp đặt .............................................................................................................. 36<br /> 9.4.1 Khái quát ................................................................................................................... 36<br /> 9.4.2 Phép thử ròng rọc ...................................................................................................... 36<br /> 9.4.3 Uốn lặp lại................................................................................................................. 37<br /> 9.4.4 Va đập ....................................................................................................................... 38<br /> 9.4.5 Nén ........................................................................................................................... 38<br /> 9.4.6 Thắt nút ..................................................................................................................... 39<br /> 9.4.7 Xoắn ......................................................................................................................... 39<br /> 9.5 Đo kiểm rung ................................................................................................................... 40<br /> 9.5.1 Đo kiểm rung Aeolian ............................................................................................... 40<br /> 9.5.2 Đo kiểm rung tần số thấp (Đo thử nhanh) .................................................................. 40<br /> 9.6 Chu kỳ nhiệt độ ................................................................................................................ 41<br /> 9.7 Thâm nhập nước .............................................................................................................. 42<br /> 9.8 Chống chịu thời tiết .......................................................................................................... 42<br /> 9.9 Đo thử chống ăn mòn và phóng điện. ............................................................................... 43<br /> 9.10 Độ dão ........................................................................................................................... 44<br /> 9.11 Tương thích phụ kiện ..................................................................................................... 44<br /> <br /> 10 Đo thử tại nhà máy ........................................................................................ 45<br /> 11 Đo kiểm thông thường ................................................................................... 45<br /> 12 Đảm bảo chất lượng. ...................................................................................... 46<br /> Phụ lục A (Tham khảo) Đóng gói và đánh dầu .................................................. 47<br /> Phụ lục B (Tham khảo) Các vấn đề quan tâm khi lắp đặt ADSS ..................... 48<br /> Thư mục tài liệu tham khảo ............................................................................... 50<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2