intTypePromotion=1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VÀ HỌACH ĐỊNH TƯƠNG LAI

Chia sẻ: Bùi Thị Kim Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
109
lượt xem
16
download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VÀ HỌACH ĐỊNH TƯƠNG LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tốt nghiệp khóa học QT&HĐ 24, tôi dự định học tiếp khóa học lãnh đạo 360 để hòan thiện hơn về các kĩ năng, hòan thành trọn vẹn dự án của cuộc đời mình. Học xong khóa QT&HĐ tôi nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, tôi không còn trẻ nữa. Tôi phải xông xáo hơn, lăng xả hơn để thực hiện mục tiêu của mình. Bây giờ tôi đang dần hình thành mục tiêu của mình trong đầu và làm những bảng kế họach mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi sống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VÀ HỌACH ĐỊNH TƯƠNG LAI

  1. HỌC VIỆN KỸ NĂNG MỀM KDI VỊÊT NAM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VÀ HỌACH ĐỊNH TƯƠNG LAI Học viên: LÊ THỊ CẨM VÂN SĐT: 01677748599 Email: camvan6392@gmail.com
  2. 1. Bạn dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp khóa học KDI Việt Nam? Sau khi tốt nghiệp khóa học QT&HĐ 24, tôi dự định h ọc ti ếp khóa h ọc lãnh đạo 360 để hòan thiện hơn về các kĩ năng, hòan thành tr ọn v ẹn d ự án c ủa cu ộc đ ời mình. Học xong khóa QT&HĐ tôi nhận ra rằng mình không còn nhi ều th ời gian nữa, tôi không còn trẻ nữa. Tôi phải xông xáo hơn, lăng xả hơn để th ực hi ện m ục tiêu của mình. Bây giờ tôi đang dần hình thành m ục tiêu c ủa mình trong đ ầu và làm những bảng kế họach mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đ ến. Tôi s ống có trách nhiệm hơn với bản thân, với những người thân yêu của tôi. Tôi bi ết quý tr ọng t ừng đồng tiền mà ba mẹ cho tôi trong thời gian qua. Tôi bi ết quản lí quỹ th ời gian c ủa mình hơn để không lãng phí như trước giờ tôi đã lãng phí. Tôi h ọc đ ược r ất nhi ều nhưng tôi vẫn chưa hòan thiện lắm, tôi có quá nhiều thứ cản trở trên bước tiến của mình, sức ì trong tôi quá lớn, sợ thay dổi luôn thường trực trong tôi, nh ững l ời khuyên an phận của những người xung quanh làm tôi rối tinh lên. Vì th ế tôi quy ết định học tiếp để tôi mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi cám dỗ trong cụôc sống. Bên cạnh việc học tôi sẽ kiếm cho mình công việc làm thêm để tăng thu nhập đỡ đần một phần cho ba mẹ, có thêm kinh nghi ệm cho công vi ệc sau này. Và h ơn thế nữa, tôi sẽ biết quí trọng đồng tiền tôi làm ra và biết quản lí tài chính c ủa mình tốt hơn. 2. Bạn có muốn trở thành lãnh đạo không? Nếu có b ạn c ần nh ững ki ến thức và kỹ năng gì? Nếu không có gì trở ngại, không có thất bại thì điều tôi muốn nhất là tr ở thành một CEO của công ty chuyên đào tạo và cung cấp cho những công ty khác những tư vấn viên chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, y t ế… Nh ưng tôi biết cái đích mà tôi muốn đến không phải là dễ, con đường đ ể đ ến cái ước m ơ đó không phải là một con đường thẳng, xuôn xẻ mà là m ột con đ ường chông gai, thử thách. Và để có được nó tôi phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả bằng máu nữa. Để trở thành một nhà lãnh đạo đúng nghĩa tôi phải hi ễu được tâm lí c ủa nhân viên và muốn hiểu được thì trước tiên tôi phải là một nhân viên, tôi phải đ ặt mình vào vị trí của họ tôi mới hiểu và đưa ra những quyết đ ịnh đúng đ ắn và đ ược h ọ tôn trọng. hiện tại kiến thức tài chính của tôi rất ít tôi c ần h ọc h ỏi nhi ều h ơn vì th ời đại này không chờ một ai. Chúng ta không bắt kịp được xu thế đó thì chúng ta là những người lạc hậu. Bên cạnh đó tôi còn cần có kinh ngh ịêm v ề sales, tôi có th ể bổ sung kiến thức này trong quá trình làm thêm của mình. Và vi ệc qu ản lí th ời gian và quản lí tài chính của tôi nữa cũng khá quan trọng. Tôi mu ốn qu ản lí đ ược người khác thì trước tiên tôi phải tự quản lí tốt chính bản thân mình.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2