intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo mật cơ bản về DNS

Chia sẻ: Rer Erer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

69
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo mật cơ bản về DNS .Trong phần trước của bài này chúng tôi đã giới thiệu cho bạn một số khái niệm bảo mật cơ bản về DNS. Một trong những các khái niệm bảo mật gồm DNS Active Directory được tích hợp và thiết lập môi trường DNS an toàn hơn với truyền thông DHCP. Ngoài ra còn có một số cấu hình mạnh và cho phép bạn dễ dàng tạo môi trường DNS. Không nên dừng ở đây! bởi vì đó mới chỉ là bề mặt của vấn đề bảo mật môi trường DNS. Trong mỗi phần của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật cơ bản về DNS

  1. Bảo mật cơ bản về DNS
  2. Trong phần trước của bài này chúng tôi đã giới thiệu cho bạn một số khái niệm bảo mật cơ bản về DNS. Một trong những các khái niệm bảo mật gồm DNS Active Directory được tích hợp và thiết lập môi trường DNS an toàn hơn với truyền thông DHCP. Ngoài ra còn có một số cấu hình mạnh và cho phép bạn dễ dàng tạo môi trường DNS. Không nên dừng ở đây! bởi vì đó mới chỉ là bề mặt của vấn đề bảo mật môi trường DNS. Trong mỗi phần của bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn vào DNS và cơ sở dữ liệu DNS được bảo mật như thế nào, đặt biệt là việc truyền thông với các máy chủ DNS. Các máy chủ DNS phải truyền thông để nâng cấp cơ sở dữ liệu lên máy chủ DNS khác. Sự truyền thông này có thể là một giải pháp tốt cho một kẻ tấn công tấn xâm nhập vào các yếu điểm bị lộ này. Nếu bạn đề phòng trước và thiết lập các cấu hình DNS bảo mật thì sự phô bày lỗ hổng có thể sẽ giảm. Di chuyển vùng Khi nói đến vùng DNS, bạn phải hiểu là có nhiều loại vùng khác nhau có thể thiết lập bên trong môi trường DNS. Mặc dù chúng ta cần tập trung vào một số vùng có thể, nhưng tôi vẫn đưa ra một danh sách tất cả các vùng mà bạn có thể thiết lập trong DNS.
  3. Active Directory integrated Zone  Primary Zone  Secondary Zone  Stub Zone  Trong phần trước chúng ta đã được giới thiệu về vùng tích hợp Active Directory. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận quanh các chức năng vùng tích hợp Active Directory như một vùng chủ yếu. Lý do cho vấn đề này: mục chủ yếu (vùng tích hợp Active Directory) là vùng thực hiện viết cơ sở dữ liệu DNS. Các vùng thứ yếu không thực hiện công việc này mà chúng chỉ nhận các bản nâng cấp từ vùng DNS chủ yếu. Các nâng cấp từ vùng chủ yếu vào vùng thứ yếu được gọi là di chuyển vùng. Giao diện sự di chuyển vùng khá rõ ràng thông qua các tùy chọn của bạn, có thể thấy được điều này qua hình 1. Bạn có thể cho phép bất kỳ máy chủ DNS nào nhận các nội dung của vùng chủ yếu hoặc hạn chế nó để chỉ có thể chọn một số DNS nhất định. Rõ ràng, với các mục đích bảo mật, bạn sẽ muốn hạn chế phạm vi của các máy chủ DNS được phép nhận địa chỉ IP và tên miền của tất cả máy tính trong tổ chức của bạn.
  4. Hình 1: Giao diện di chuyển vùng cho Windows DNS Bảo mật di chuyển vùng Bạn cũng có thể thay đổi khái niệm bảo mật các di chuyển vùng DNS sang một mức khác. Việc làm cho DNS an toàn hơn không phải là khái niệm triệt để, hầu hết các công ty ngày nay đều thực hiện các cấu hình bổ sung để bảo vệ sự di chuyển vùng DNS của họ. Có một số tùy chọn để bảo vệ DNS và sự di chuyển vùng. Tuy nhiên chìa khóa của vấn đề vẫn là cách thiết lập môi
  5. trường DNS như thế nào. Đầu tiên là sử dụng IPSec hoặc một đường hầm VPN giữa các máy chủ DNS để cho phép truyền thông mã hóa cơ sở dữ liệu DNS trong khi nó được gửi xuyên qua toàn bộ mạng. IPSec là cách truyền thông rất chung giữa các máy chủ DNS trên cùng một mạng. Nếu việc truyền thông giữa các máy chủ DNS của bạn phải đi qua một mạng không an toàn thì một VPN sẽ được sử dụng. Nếu bạn sử dụng một VPN để bảo vệ dữ liệu xuyên qua một mạng không được bảo vệ thì cách mà người ta vẫn thường dùng đó là sử dụng L2TP. L2TP sử dụng một thuật toán mã hóa an toàn dữ liệu khi nó được gửi đi trên mạng. Tùy chọn khác để bảo vệ dữ liệu khi nó được gửi đi trên mạng từ một máy chủ DNS này sang một máy chủ DNS khác là sử dụng sự tích hợp Active Directory. Phương pháp này yêu cầu các máy chủ DNS phải hoạt động trong cùng một miền Active Directory. Nó cũng yêu cầu DNS chạy trên một điều khiển miền. Các lợi ích mang lại khá đáng kể bởi vì dữ liệu được lưu và tái tạo thông qua sự tái tạo Active Directory, bên cạnh đó dữ liệu được mã hóa khi được gửi đi trên mạng từ máy chủ DNS này sang máy chủ DNS khác. Lợi
  6. ích khác từ chức năng DNS và di chuyển sử dụng Active Directory là tất cả các truyền thông đều được xác thực ngay ban đầu. Điều này giúp chúng bảo vệ được sự di chuyển vùng, bắt buộc máy chủ DNS phải xác thực cơ sở dữ liệu Active Directory trước khi các thông tin này được tái tạo. Chuyển tiếp (4 kiểu) Có một cách khác để bảo vệ môi trường DNS của bạn là sử dụng nhiều tùy chọn cho việc chuyển tiếp. Điều này có thể giúp bạn duy trì được sự ổn định cơ sở hạ tầng DNS, trong khi vẫn bảo đảm được các máy tính và ứng dụng có thể truy cập được đúng máy chủ trên mạng. Có một cặp tùy chọn cho việc chuyển tiếp bên trong môi trường Microsoft DNS. Đầu tiên giống như việc chuyển tiếp chuẩn, được thể hiện trong hình 2, tất cả các yêu cầu không có ý nghĩa cho máy chủ DNS mà đang tồn tại sẽ được gửi đi cùng đến các máy chủ DNS khác. Đây là một điều lý tưởng khi bạn có một máy chủ DNS bên trong được sử dụng cho tất cả các tên, Active Directory,… Máy chủ DNS này được cấu hình trên tất cả các máy khách. Mặc dù vậy, máy chủ DNS này không quan tâm đến các tên trong Internet, vì vậy khi máy
  7. chủ DNS nhận được một yêu cầu có ý nghĩa với Internet thì sự truy vấn được chuyển tiếp đến một máy chủ DNS khác có thể giải quyết được yêu cầu này. Điều này sẽ bảo vệ được máy chủ DNS bên trong của bạn tránh phải nhiều bất cập không cần thiết trong mạng bên ngoài. Hình 2: Chuyển tiếp cho một máy chủ Windows DNS Một tùy chọn khác là việc chuyển tiếp có hướng. Điều này có thể bảo đảm được tất cả các yêu cầu đều được chuyển hướng đến đúng máy chủ DNS,
  8. điều này làm giảm đáng kể các thông tin sai và sự sửa đổi nhỏ nhất. Tùy chọn này được gọi là chuyển tiếp điều kiện, được hiển thị trong phần trên của hình 2. Chúng có thể được sử dụng trong môi trường có nhiều không gian tên DNS bên trong và bạn không muốn dựa vào Internet hoặc một số cơ sở hạ tầng DNS cộng tác khác để giải quyết về các tên. Ở đây, bạn đơn giản có một máy chủ DNS chuyển tiếp các yêu cầu đến một không gian tên khác cho các máy khách. Kết luận DNS có thể là phức tạp, nhưng khi chia nhỏ nó thành từng phần nhỏ thì nó không phức tạp chút nào, và có thể bảo vệ một cách thích đáng. Ở đây, bạn đã thấy được DNS có thể bảo vệ cơ sở dữ liệu bằng cách cấu hình với các máy chủ DSN nhận sự di chuyển vùng. Trong tình huống này, vùng Active Directory và vùng chính của bạn sẽ có các máy chủ DNS thứ yếu để chúng có thể truyền thông với nhau. Không có cấu hình này thì các máy chủ DNS giả mạo có thể lấy cắp tất cả các thông tin quan trọng trên mạng của bạn. Một bước khác là làm cho sự di chuyển DNS an toàn. Các máy chủ DNS an toàn có thể thông qua sự tích hợp Active Directory, hoặc các công nghệ tinh vi
  9. hơn như IPSec hoặc đường hầm VPN. Cuối cùng, kiểm soát việc chuyển tiếp DNS của bạn có thể bảo đảm giải pháp tên trở nên tỉ mỉ hơn, an toàn hơn, và điều đó bảo vệ được các máy chủ DNS bên trong khỏi bị sai với các thông tin không chính xác.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2