intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình truyền file qua mạng Lan

Chia sẻ: Đinh Trường Gấu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

170
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình: Sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình truyền file qua mạng Lan trình bày những nội dung tổng quan về mạng máy tính, giao thức truyền file FTP, tổng quan về C#, lập trình với Socket, mô hình client/server và giao diện chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình truyền file qua mạng Lan

 1. GVHD: ThS.Nguyễn Vũ SVTH: Tạ Hồng Phong Lê Kim Hùng Hoàng Thị Trang LOGO
 2. NỘI DUNG  1. Tổng Quan Về Mạng Máy Tính 2. .   Giao Th ức Truyền File FTP 3. Tổng Quan Về C# 4. Lập Trình Với Socket 5. Mô Hình Client/Server 6. Giao Diện Chương Trình
 3. Tổng Quan Về Mạng Máy Tính 1. Mô hình tham chiếu OSI
 4. Tổng Quan Về Mạng Máy Tính 7 Application Các ứng dụng mạng: email, web, chat,... 6 Presentation Định dạng dữ liệu, mã hóa,… 5 Session Thiết lập phiên làm việc Phân chia dữ liệu thành các đoạn bằng 4 Transport nhau, có t/c đầu cuối –đến- đầu cuối Định tuyến, điều khiển tắc nghẽn, 3 Network chất lượng dịch vụ 2 Data Link Truyền nhận frame, kiểm tra và sửa lỗi 1 Physical Kết nối vật lý, truyền các bit dữ liệu
 5. Tổng Quan Về Mạng Máy Tính   2. Chồng giao thức TCP/IP
 6. Mô Hình Truyền Thông
 7. Giao Thức Truyền File FTP Khái Niệm: FTP (File Transfer Protocol) thường  được dùng để trao  đổi  tập  tin  qua  mạng  lưới  truyền  thông  dùng  giao  thức  TCP/IP  ̣ FTP là môt giao th ức dang Client/Server truyê ̣ ̀n  thống. Quá trình truyền thông được phân chia làm 2 kênh : •  Kênh điều khiển : Khởi tạo phiên kết nối •  Kênh dữ liệu: Truyền dữ liệu và ngắt kết nối
 8. Tổng Quan Về C#    NET Framework là một thành phần cơ bản của Windows  cho  việc  xây  dựng  và  chạy  các  ứng  dụng  viết  bởi  các  ngôn  ngữ  lập  trình  mới.NET  Framework  được  thiết  kế  để: • Cung  cấp  một  môi  trường  nhất  quán  cho  lập  trình  hướng đối tượng. • Tối  ưu hóa việc phát triển phần mềm và sự xung đột  phiên  bản  bằng  việc  cung  cấp  một  môi  trường  thực  hiện code. • Cung cấp môi trường thực thi code an toàn hơn. • Cung  cấp  trải  nghiệm  (experience)  nhất  quán  cho  những người phát triển trong việc tạo ra các kiểu ứng  dụng khác nhau từ các ứng dụng 
 9. Tổng Quan Về C# NET Framework bao gồm 2 thành phần chính: •   CLR (Common Language Runtime – Môi trường quản lý  ngôn ngữ chung) •   Framework Class Library (FCL): là một tập hợp các kiểu dữ  liệu có khả năng sử dụng lại (tập hợp các lớp) và hướng đối  tượng hoàn toàn. C# có thể sử dụng viết các kiểu ứng dụng khác nhau: •Các ứng dụng game, một số ứng dụng dành cho thiết bị di  động như: PC Pocket, PDA , cell phone. •Các ứng dụng quản lý đơn giản: quản lý thư viện, quản lý  thông tin cá nhân……
 10. Lập Trình Socket     Khái niệm về Socket: • Là  giao  diện  lập  trình  ứng  dụng  (API),  giao  diện  giữa  chương trình  ứng dụng với lớp mạng trong hệ thống mạng  TCP/IP.Thông  qua  giao  diện  này  chúng  ta  có  thể  lập  trình  điều khiển việc truyền thông giữa hai máy sử dụng các giao  thức mức thấp làTCP,UDP… • Thiết  lập  các  lập  kênh  giao  tiếp  với  mỗi  đầu  kênh  được  đánh dấu bằng một cổng. Dữ liệu có thể đi vào và ra khỏi  kênh giao tiếp thông qua cổng này.
 11. Lập Trình Socket Các loại socket: • Socket hướng kết nối (TCP Socket) • Socket không hướng kết nối (UDP Socket) • Raw Socket
 12. Lập Trình Socket  Lập trình TCP Socket
 13. Lập Trình Socket Đặc điểm • Tồn tại kênh giao tiếp ảo giữa client và server. • Dữ liệu được gởi đi theo chế độ bảo đảm:  o Kiểm tra lỗi. o Truyền lại gói tin lỗi, mất. o Bảo đảm thứ tự các gói tin.  • Dữ liệu chính xác, Tốc độ truyền chậm.
 14. Lập Trình Socket Lập Trình với UDP Socket  Không tồn tại kênh giao tiếp ảo giữa client và server.  Dữ liệu được gởi đi theo chế độ không bảo đảm: Không kiểm tra lỗi, không phát hiện, không truyền lại gói tin lỗi, mất.  Không bảo đảm thứ tự các gói tin  Dữ liệu không chính xác, tốc độ truyền nhanh.  Thích hợp cho các ứng dụng cần tốc độ, không cần chính xác cao: truyền âm thanh, hình ảnh . . .
 15. Lập Trình Socket Giải thuật cho chương trình Server • Chương trình server có 2 loại: o Lặp.  o Đồng thời. • Hai dạng giao thức chương trình server: o Connection­oriented. o Connectionless.
 16. Mô Hình Client/Server Phục vụ Xử lý Yêu cầu  Tạo ra 1 yêu cầu  Lắng nghe yêu cầu  Gửi yêu cầu qua Server  Nhận yêu cầu  Chờ Server xử lý  Xử lý yêu cầu  Nhận kết quả trả về và xử   Gửi kết quả trả về  lý theo mục đích riêng cho Client Dạng thức của thông điệp phải tuân theo protocol của dịch vụ.
 17. Quá Trình Thiết Lập Kết Nối
 18. Giao Diện Chương Trình Chương trình Server Chương trình Client 
 19. LOGO www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2