intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình socket

Xem 1-20 trên 180 kết quả Lập trình socket
 • Lecture Windows programming - Lesson 27: Introduction to Network Programming. The main topics covered in this chapter include: concept of a packet of information; IP addresses and ports; the structure of an IP packet; connection-oriented vs. datagram protocols; IP, TCP and UDP; HTTP, other wrapper protocols;...

  ppt12p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Lecture Windows programming - Lesson 28: WinSock server socket functions. The main topics covered in this chapter include: WinSock server socket functions; WinSock client socket functions; resolving host names; sending and receiving data from server; difference between server and client socket calls;...

  ppt27p wangziyi_1307 26-04-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Lập trình Socket hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket hướng kết nối; Một chương trình Client đơn giản; Xử lý một số vấn đề trong lập trình hướng kết nối; Sử dụng C# stream với TCP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hoathachthao090 25-02-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Lập trình Socket không hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket không hướng kết nối; Một chương trình UDP đơn gian; Phân biệt các thông điệp UDP; Xử lý một số vấn đề trong lập trình không hướng kết nối; Một ứng dụng UDP hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p hoathachthao090 25-02-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP; FTP; thư điện tử; DNS; ứng dụng P2P; lập trình socket với UDP và TCP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf56p chenlinong_0310 23-02-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Windows Socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc; Đặc tính; Lập trình WinSock; Các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hoathachthao090 10-02-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 MFC Socket cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu MFC Soket; CSocket; CAsyncSocket. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hoathachthao090 10-02-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 5 NET Socket cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; TCP Server; TCP Client; UDP Server/Client. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hoathachthao090 10-02-2022 12 1   Download

 • Giáo trình Java (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình mạng với Java, giao tiếp trên mạng theo mô hình khách/chủ (client/server) và khái niệm socket, RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java, CORBA, JSP (Java Server Pages), Servlet,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf293p hanthienngao 16-12-2021 24 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu về lập trình Socket. Tìm hiểu về thuật toán Minimax. Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Visual Studio 2015. Tìm hiểu những ứng dụng đã được phát triển trước kia để học hỏi kinh nghiệm.

  pdf29p tomjerry008 11-12-2021 11 2   Download

 • Lecture Network programming - Chapter 8: Sockets for Clients (Tran Thi Ha Trang) provide students with knowledge about using sockets, constructing and connecting sockets, getting information about a socket, setting socket options, socket exceptions, sockets in GUI applications,...

  pdf39p bachkhinhdaluu 10-12-2021 9 0   Download

 • Lecture Network programming - Chapter 9: Sockets for Servers (Tran Thi Ha Trang) provide students with knowledge about using ServerSockets, multithread servers, logging, constructing server sockets, getting information about a server socket, socket options, HTTP servers,...

  pdf38p bachkhinhdaluu 10-12-2021 2 0   Download

 • Lecture Network programming - Chapter 10: UDP (Tran Thi Ha Trang) provide students with knowledge about the UDP protocol, Java’s implementation of UDP, UDP clients, UDP servers, the DatagramPacket class, the DatagramSocket class, socket options, some useful applications, datagram channel,...

  pdf38p bachkhinhdaluu 10-12-2021 5 0   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Network): Chương 3 - Lưu Đức Trung cung cấp đến học viên các kiến thức về cổng và socket; dồn kênh, phân kênh; lập trình socket; tách dữ liệu và checksum;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  doc10p bachkhinhdaluu 10-12-2021 4 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình OSI, giao thức TCP/IP, mô hình client – server, các chế độ giao tiếp, socket. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p lovebychance07 12-07-2021 17 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 2: Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu thư viện winsock, tạo socket trong windows, xây dựng chương trình giao tiếp có kết nối dùng winsock, truyền/nhận dữ liệu, xây dựng chương trình giao tiếp không kết nối dùng winsock, chế độ blocking của socket. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p lovebychance07 12-07-2021 19 1   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Chương 2 trình bày những khái niệm căn bản về lập trình Java; chương 3 trình bày chi tiết các khái niệm về lớp, lớp nội, đối tượng, kế thừa…; chương 4 giới thiệu lập trình giao diện bằng SWING; chương 5 trình bày về luồng và tập tin như luồng byte, luồng ký tự,…; chương 6 trình bày thiết kế ứng dụng liên quan đến cơ sở dữ liệu; chương 7 giới thiệu lập trình mạng bằng socket.

  pdf226p lovebychance06 05-07-2021 35 6   Download

 • Bài giảng môn Lập trình mạng – Chương 1: Lập trình mạng dùng socket. Những nội dung chính trong chương gồm có: Khái niệm về socket, thiết kế giải thuật client/server, lập trình mạng trên java, lập trình socket với udp, lập trình socket với tcp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p lovebychance05 16-06-2021 14 4   Download

 • Nội dung chính của đồ án này là: Lập trình NodeJS, AnglurJS, Socket.IO, Express Framework. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Kết nối NodeJS, Socket.IO với MongoDB. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p theheirscouple 14-05-2021 20 6   Download

 • Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo. Tài liệu thông tin đến quý độc giả những thông tin như phân chia module, thao tác trên tập tin, xử lý file XML, xử lý file JSON, kết nối Redis, Socket Programming...

  pdf92p kimthach1991 28-04-2020 79 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình socket
p_strCode=laptrinhsocket

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2