intTypePromotion=1

BIỂU MẪU '"BẢNG KÊ HỒ SƠ Sao y bản chính "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
312
lượt xem
10
download

BIỂU MẪU '"BẢNG KÊ HỒ SƠ Sao y bản chính "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng kê hồ sơ Sao y bản chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU '"BẢNG KÊ HỒ SƠ Sao y bản chính "

  1. Số HS: 701/………………/HS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Sao y bản chính 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….………………………………………… ………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Giấy đề nghị sao y (theo mẫu, 01 bản). Ngày trả kết quả:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi r họ tn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2