intTypePromotion=1

Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

Chia sẻ: Vân Nguyễn Thị Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
4.673
lượt xem
281
download

Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Biên bản trả lại hàng bán" dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

  1. CÔNG TY TNHH MTV   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      ................................... Độc lập ­ Tự do  ­ Hạnh phúc                                                                             BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG BÁN Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gồm có: Bên A (Bên bán): ......................................................... Địa chỉ: ......................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: ................................... Tài khoản: ................ tại Ngân hàng ................................... Mã số thuế: ...................................... Do bà: ................................  Giám đốc làm đại diện Bên B (Bên mua): ...................................... Địa chỉ : ....................................... Điện thoại : .................. Fax : ....................... Tài khoản : ............................ tại Ngân hàng ............................................... Mã số thuế : .................................... Do ông: ..........................  Giám đốc làm đại diện Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn số .............. xuất ngày ................ với   số tiền là ......................... (Bằng chữ: ................................................) Sau khi sử dụng, bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu nên đề  nghị  xuất trả lại hàng. Cụ thể như sau: Số  STT Tên hàng hóa,dịch vụ ĐVT Đơn Giá Thành Tiền Lượng 1 ..................... Kg ............ ........... ........... 2 ............................ Kg ........... ........... ........... 3 ...................... Kg .......... ........... ........... 4 Thành tiền trước thuế ........... 5 Thuế VAT 10% ........... 6 Thành tiền sau thuế ........... (Bằng chữ: ...........................................................................................) Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả  lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số  hàng  trên. Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, bên A giữ  01 bản, bên B giữ  01 bản, có giá trị  ngang   nhau.                  ĐẠI DIỆN BÊN A              ĐẠI DIỆN BÊN B                       Giám Đốc                                                                              Giám Đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2