intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỌI VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM "

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
430
lượt xem
45
download

BIỂU MẪU "BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỌI VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biểu tổng hợp số lượng đối tượng hưởng BHXH và tổng quỹ tăng thêm (Kèm theo Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỌI VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM "

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA BI Ể U T Ổ N G H Ợ P S Ố L ƯỢ N G Đ Ố I T ƯỢ N G H ƯỞ N G B Ả O HI Ể M XÃ H Ọ I V À T Ổ N G QU Ỹ T Ă N G T HÊ M (Kèm theo Thông tư số 27/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đối tượng Số người hưởng Tổng kinh Tổng kinh phí chi trả Tổng kinh phí tăng Tổng kinh phí chi trả thời chế độ thời điểm chi trả thời phí thời điểm 10/2005 đã thêm do điều chỉnh điểm 10/2005 bao gồm điều 9/2005 điểm 9/2005 điều chỉnh theo theo NĐ số chỉnh theo NĐ117/2005/NĐ- NĐ117/2005/NĐ-CP 118/2005/NĐ-CP CP và NĐ 118/2005/NĐ-CP 1. Hưu trí: - Hưu công nhân, viên chức, công chức; + Trong đó: do NSNN bảo đảm - Hưu Liên doanh; - Hưu các thành phần kinh tế khác; - Hưu lực lượng vũ trang. + Trong đó: do NSNN bảo đảm 2. Mất sức lao động: 3. Công nhân cao su: 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn: 5. Trợ cấp TNLĐ hàng tháng: + Trong đó: do NSNN bảo đảm 6. Trợ cấp BNN hàng tháng: + Trong đó: do NSNN bảo đảm 7. Tuất hàng tháng: + Trong đó: do NSNN bảo đảm Tổng cộng Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2