Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Phụ lục 1"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

711
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ theo Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Phụ lục 1"

  1. Phụ lục 1. Mẫu Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ....,ngày... tháng... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là : 1. Đối với trường hợp là pháp nhân: - Tên đầy đủ và chính thức của cổ đông sáng lập (đối với Công ty cổ phần), của thành viên sáng lập (đối với Công ty TNHH quản lý quỹ có 2 thành viên trở nên), Chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên) hoặc một trong các bên liên doanh của Công ty liên doanh quản lý quỹ (ghi bằng chữ in hoa) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ..... do...... cấp ngày ..... tháng ..... năm..... tại........ - Địa chỉ trụ sở chính:. 2. Đối với trưòng hợp là cá nhân: - Họ và Tên: - Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác): - Quốc tịch: - Ngày tháng năm sinh : - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại : - Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): - Điện thoại, fax, email: Thay mặt các cổ đông sáng lập (hoặc các thành viên sáng lập) đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ .............(tên Công ty quản lý quỹ đề nghị cấp phép): Vốn điều lệ:...............................................; Các loại hình dịch vụ xin phép: ..................... Nơi dự kiến đặt trụ sở chính:......................; Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Hồ sơ gửi kèm TM.Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập (Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2