Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

415
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo nộp thuế nhà đất theo mẫu số: 03/NĐAT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " THÔNG BÁO NỘP THUẾ NHÀ ĐẤT"

  1. Mẫu số: 03/NĐAT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Số: …….............…. ............, ngày......... tháng ....... năm ....... TH Ô NG BÁO N Ộ P TH U Ế NH À Đ Ấ T L ầ n … . Nă m… … . . 1. Tên người nộp thuế: 2. Địa chỉ liên hệ: 3. Diện tích chịu thuế : 4. Địa chỉ lô đất: 5. Loại đất (Đô thị/ ven đầu mối/ nông thôn): 6. Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất (kg/m2): 7. Số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để tính thuế nhà, đất: 8. Số thuế nhà, đất trước khi miễn, giảm: 9. Số thuế nhà, đất được miễn, giảm: 10. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng thóc ([10] = [8] - [9]) 11. Giá thóc tính thuế kỳ này. 12. Số thuế nhà, đất phải nộp tính bằng tiền của kỳ này ([12] = [10] x [11]) 13. Số thuế nhà, đất nộp thiếu hoặc nộp thừa của kỳ trước: 13.1. Số tiền thuế còn thiếu: 13.2. Số tiền thuế nộp thừa: 14. Số tiền phải nộp kỳ 1: 14.1. Số tiền phải nộp kỳ 1 ([14.1] = [12] x 50% + [13.1] - [13.2]): 14.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 1: 15. Số tiền phải nộp kỳ 2: 15.1. Số tiền phải nộp kỳ 2 ([15.1] = [12] x 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước): 15.2. Thời hạn nộp tiền kỳ 2: 16. Nơi nộp tiền thuế: Quá thời hạn trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt theo thông báo này thì người nộp thuế phải chịu phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: .................................... Cơ quan thuế............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ NỘP THUẾ RA THÔNG BÁO Ngày …. tháng …. năm …..… (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2