Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

730
lượt xem
260
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 04/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao "

  1. Mẫu số: 04/TNCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 14/06/2007 của Bộ Tài chính TỜ KHAI QUYẾT TOÁN Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) [01] Kỳ tính thuế: Từ 01/01/20… đến 31/12/20... [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] Tỉ nh/ Thành phố : [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: A/ PHẦN TỔNG HỢP: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số người Số tiền I KÊ KHAI CÁ NHÂN QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI CƠ QUAN CHI TRẢ: 1 Số lao động trong năm x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x Tổng số người quyết toán tại cơ quan chi trả x 2 - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 3 Tổng số thu nhập chịu thuế x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 4 Số thuế phải khấu trừ (= Tổng cột 10 biểu 11/TNTX) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 5 Tiền thù lao được để lại (= I.4 x 0,5%) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x KÊ KHAI CÁ NHÂN KHÔNG QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI CƠ QUAN CHI II TRẢ: 1 Tổng số người không quyết toán tại cơ quan chi trả x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x
  2. 2 Tổng thu nhập chịu thuế (= cột 4 của phần B. 2) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 3 Số thuế đã khấu trừ trong năm (= Cột 5 của phần B.2) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 4 Tiền thù lao được để lại (= II.3 x 0,5%) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x (Chi tiết theo chứng từ tại phần B2) III KÊ KHAI KHẤU TRỪ 10% THUẾ 1 Tổng thu nhập chịu thuế x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 2 Số thuế đã khấu trừ trong năm x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 3 Số tiền thù lao được để lại (= III.2 x 0,5%) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x IV TỔNG SỐ THUẾ KHẤU TRỪ PHẢI NỘP TẠI THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN 1 Tổng thu nhập thường xuyên chịu thuế (= I.3 + II.2 + III.1) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 2 Tổng số thuế khấu trừ cả năm (= I.4 + II.3 + III.2) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 3 Tổng số tiền thù lao được để lại (= I.6 + II.4 + III.3) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x 4 Tổng số tiền thuế khấu trừ phải nộp cả năm (IV.2 - IV.3) x - Người Việt Nam x - Người nước ngoài x
  3. B/ PHẦN CHI TIẾT: I. Mẫu 04-1/TNCN: kê khai đính kèm II. Số cá nhân có thuế khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần nhưng không thực hiện quyết toán tại cơ quan chi trả: Cá nhân Biên lai thuế TNCN Tổng thu nhập chịu STT thuế Số thuế đã Ngày, tháng, Tên, địa chỉ Mã số thuế Số Biên lai khấu trừ năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Người Việt Nam 1 2 ... Người nước ngoài 1 2 ... Cộng Lưu ý: khi bù trừ số thuế nộp thiếu với số thuế nộp thừa nếu còn số thuế nộp thừa thì điều chỉnh bằng cách cấp Biên lai thuế cho cá nhân có số thuế nộp thừa để họ quyết toán với cơ quan thuế, đồng thời điều chỉnh giảm số lượng đối tượng quyết toán tại cơ quan chi trả (I.2), tăng số lượng đối tượng không quyết toán tại cơ quan chi trả (II.1). Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2