Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

773
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế thu nhập không thường xuyên Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 07/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN "

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 07/TNCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập) [1] Kỳ tính thuế: Tháng/quý……… năm………. [02] Người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] T ỉnh/ Thành ph ố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: [10] Số tài khoản: Tại Ngân hàng (Kho bạc): A/ PHẦN TỔNG HỢP Đơn vị tiền: Đồng STT Chỉ tiêu Người Số tiền 1 Tỏng số người nộp thuế x 2 Tổng thu nhập chịu thuế (tổng cột 5 + 6 phần B) x 3 Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ (tổng cột 8 phần B) x 4 Tiền thù lao đơn vị được hưởng {(3) x 1%} x 5 Số thuế phải nộp NSNN x B/ PHẦN CHI TIẾT STT Họ và tên Địa chỉ Mã số thuế cá nhân Thu nhập chịu thuế Thuế Biên lai người nộp thuế hoặc hộ chiếu Trong đó suất Ngày, tháng Chứng minh thư C/giao Trúng thưởng Số thuế Số Biên lai năm công nghệ xổ số (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 2 …. Tổng cộng Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2