intTypePromotion=1

Ca dao bằng hữu

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
17
download

Ca dao bằng hữu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca dao bằng hữu Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30238 ) Bá Nha - Chung Tử Kỳ = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá Nha - Chung Tử Kỳ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31293 ) Bạn bè là nghĩa tương thân Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau Bạn bè là nghĩa trước sau Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. = Tương Đương với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca dao bằng hữu

  1. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30238 ) Bá Nha - Chung Tử Kỳ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá Nha - Chung Tử Kỳ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31293 ) Bạn bè là nghĩa tương thân Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau Bạn bè là nghĩa trước sau Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 32990 ) Bạn bè là nghĩa tương tri Sao cho sau trước vẹn (một) bề mới nên => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 709 ) Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Old friends and old wine are the best Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 18171 ) Bạn nghèo thuở trước chớ quên Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 723 ) Bạn vàng chơi với bạn vàng Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 725 ) Bạn vàng ơi hỡi bạn vàng Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Hoa(.c: Bạn vàng lại gặp bạn vàng; Tứ Linh là Long Lân Qui Phụng xem bàiNăm Rồng Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 726 ) Bạn vàng sánh với bạn vàng Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 19693 ) Bọt kết bạn với bèo => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Adversity makes strange befellows Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 25584 ) Buôn có bạn bán có phường => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 9276 ) Chị em khi túng, chúng bạn khi cùng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29967 ) Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7665 ) Chữ rằng bằng hữu chi giao, Tôi đây mình đó, biết làm sao đặng lòng. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cà Mau (Câu số 34314 ) Chữ rằng: bằng hữu chi giao, Một ngày gá nghĩa lẽ nào lại vong. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (Câu số 34318 ) 1
  2. Cũng thì bạn gái với nhau Gánh nước một bàu, đôi đục đôi trong. - Đôi mô khéo múc thì trong, Đôi mô vụng múc, những rong cùng bùn. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 27812 ) Được kẻ thù khôn hơn được người bạn dại => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 12054 ) Gái nguyệt hoa tắm sông Ba Nguyệt, Nguyệt nguyệt bằng, bằng hữu chi giao. - Trai Sơn Tiên đi núi Tiên Sơn, Sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt. Đây ta đối đặng rồi, bông ba nguyệt về đây! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 26693 ) Giàu đổi bạn sang đổi vợ Ăn theo thủa ở theo thì Quen nhau từ thủa hàn vi Bây giờ sang trọng sá chi bạn hèn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Rich upstarts ignore their belongings; OR: He that has a full purse never wanted a friend, OR: Honours change manners Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7411 ) Giàu sang bạn hữu đầy nhà Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2877 ) Giàu sang lắm bạn nhiều bè Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản: Giàu sang nhiều bạn lắm bè Xuất xứ: - Đại Chúng, Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 33016 ) Giàu vì bạn, sang vì vợ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giàu vì bạn, sang vì vợ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31328 ) Hèn mà làm bạn với sang Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3022 ) Khó mà làm bạn với giàu Đứng lên ngồi xuống mà đau cái đì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Lời nói không có bằng cớ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13155 ) Khôn ngoan giữa đám bạn bè (ba bề) Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3390 ) Làm bạn với kẻ gian mất cả quang lẫn gánh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13528 ) Làm bầu làm bạn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13529 ) Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13619 ) Muốn cho trai bạn đến chơi 2
  3. Vũ môn (*) cá nước thảnh thơi đua tài => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (*) Tục truyền Cá chép ở Trường Giang, Thiểm Tây đến tháng 8 thi nhau con nào vượt được 3 cấp thì hoa rồng, ý chỉ thi đỗ; Vũ môn là cửa thí võ Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (Câu số 31588 ) Nghèo mà làm bạn với giàu Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4678 ) Ngỡi nhân nay đã giao kề Còn lo một nỗi nặng nề công lao Chữ rằng: bằng hữu chi giao Tui đây mình đó biết sao bớ mình? => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 36564 ) Người hèn bạn với người sang Chỗ ngồi chỗ đứng có mang bao giờ! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4836 ) Nước trong không cá hẹp bụng không bạn bè => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 16499 ) Rượu ngon phải có bạn hiền => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 17151 ) Thế thường gần mực thì đen Anh em bằng hữu phải nên chọn người => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6046 ) Thêm bạn bớt thù => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 17941 ) Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn Tìm nơi mà bán tìm bạn mà chơi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7334 ) Thua Trời một vạn không bằng thua bạn một ly => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 18156 ) Thức khuya (lâu) mới biết đêm dài Ở lâu mới biết là người có nhân => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Prosperity makes friend, and adversity tries them; OR: Before you make a friend eat a bushel of salt with him Có bản khác: Ở lâu mới biết lòng người dở hay Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6125 ) Tìm bạn tìm kẻ nho gia Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6366 ) Xem bạn biết người => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * A man is known by his friends; OR: A man is known by the company he keeps Ý nói: Hãy chọn bạn mà chơi Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 15701 ) 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2