intTypePromotion=1
ADSENSE

Ca dao bằng hữu

Chia sẻ: Nguyenthu Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

113
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca dao bằng hữu Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30238 ) Bá Nha - Chung Tử Kỳ = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá Nha - Chung Tử Kỳ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31293 ) Bạn bè là nghĩa tương thân Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau Bạn bè là nghĩa trước sau Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. = Tương Đương với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca dao bằng hữu

  1. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 30238 ) Bá Nha - Chung Tử Kỳ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá Nha - Chung Tử Kỳ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31293 ) Bạn bè là nghĩa tương thân Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau Bạn bè là nghĩa trước sau Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 32990 ) Bạn bè là nghĩa tương tri Sao cho sau trước vẹn (một) bề mới nên => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 709 ) Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Old friends and old wine are the best Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 18171 ) Bạn nghèo thuở trước chớ quên Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 723 ) Bạn vàng chơi với bạn vàng Đừng chơi bạn vện, ra đàng cắn nhau => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 725 ) Bạn vàng ơi hỡi bạn vàng Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Hoa(.c: Bạn vàng lại gặp bạn vàng; Tứ Linh là Long Lân Qui Phụng xem bàiNăm Rồng Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 726 ) Bạn vàng sánh với bạn vàng Ngu si dẹp lại, một đàn ngu si => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 19693 ) Bọt kết bạn với bèo => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Adversity makes strange befellows Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 25584 ) Buôn có bạn bán có phường => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 9276 ) Chị em khi túng, chúng bạn khi cùng => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 29967 ) Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Better be alone than in ill company Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7665 ) Chữ rằng bằng hữu chi giao, Tôi đây mình đó, biết làm sao đặng lòng. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cà Mau (Câu số 34314 ) Chữ rằng: bằng hữu chi giao, Một ngày gá nghĩa lẽ nào lại vong. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (Câu số 34318 ) 1
  2. Cũng thì bạn gái với nhau Gánh nước một bàu, đôi đục đôi trong. - Đôi mô khéo múc thì trong, Đôi mô vụng múc, những rong cùng bùn. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 27812 ) Được kẻ thù khôn hơn được người bạn dại => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 12054 ) Gái nguyệt hoa tắm sông Ba Nguyệt, Nguyệt nguyệt bằng, bằng hữu chi giao. - Trai Sơn Tiên đi núi Tiên Sơn, Sơn sơn xuất anh hùng hào kiệt. Đây ta đối đặng rồi, bông ba nguyệt về đây! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Trung (Câu số 26693 ) Giàu đổi bạn sang đổi vợ Ăn theo thủa ở theo thì Quen nhau từ thủa hàn vi Bây giờ sang trọng sá chi bạn hèn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Rich upstarts ignore their belongings; OR: He that has a full purse never wanted a friend, OR: Honours change manners Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7411 ) Giàu sang bạn hữu đầy nhà Đến khi nghèo khó chẳng ma nào nhìn. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 2877 ) Giàu sang lắm bạn nhiều bè Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dị bản: Giàu sang nhiều bạn lắm bè Xuất xứ: - Đại Chúng, Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 33016 ) Giàu vì bạn, sang vì vợ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Giàu vì bạn, sang vì vợ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 31328 ) Hèn mà làm bạn với sang Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3022 ) Khó mà làm bạn với giàu Đứng lên ngồi xuống mà đau cái đì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Lời nói không có bằng cớ Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13155 ) Khôn ngoan giữa đám bạn bè (ba bề) Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 3390 ) Làm bạn với kẻ gian mất cả quang lẫn gánh => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13528 ) Làm bầu làm bạn => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13529 ) Làm ơn nên oán làm bạn thiệt mình => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 13619 ) Muốn cho trai bạn đến chơi 2
  3. Vũ môn (*) cá nước thảnh thơi đua tài => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * (*) Tục truyền Cá chép ở Trường Giang, Thiểm Tây đến tháng 8 thi nhau con nào vượt được 3 cấp thì hoa rồng, ý chỉ thi đỗ; Vũ môn là cửa thí võ Xuất xứ: - Miền Trung, Nghệ An (Câu số 31588 ) Nghèo mà làm bạn với giàu Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4678 ) Ngỡi nhân nay đã giao kề Còn lo một nỗi nặng nề công lao Chữ rằng: bằng hữu chi giao Tui đây mình đó biết sao bớ mình? => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Tiền Giang (Câu số 36564 ) Người hèn bạn với người sang Chỗ ngồi chỗ đứng có mang bao giờ! => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 4836 ) Nước trong không cá hẹp bụng không bạn bè => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 16499 ) Rượu ngon phải có bạn hiền => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 17151 ) Thế thường gần mực thì đen Anh em bằng hữu phải nên chọn người => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6046 ) Thêm bạn bớt thù => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 17941 ) Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn Tìm nơi mà bán tìm bạn mà chơi => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 7334 ) Thua Trời một vạn không bằng thua bạn một ly => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 18156 ) Thức khuya (lâu) mới biết đêm dài Ở lâu mới biết là người có nhân => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Prosperity makes friend, and adversity tries them; OR: Before you make a friend eat a bushel of salt with him Có bản khác: Ở lâu mới biết lòng người dở hay Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6125 ) Tìm bạn tìm kẻ nho gia Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần. => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 6366 ) Xem bạn biết người => Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * A man is known by his friends; OR: A man is known by the company he keeps Ý nói: Hãy chọn bạn mà chơi Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 15701 ) 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2