intTypePromotion=3

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

Chia sẻ: Paradise4 Paradise4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
67
lượt xem
5
download

CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp và phương tiện  Tién trình lên lớp và nội dung bài giảng  Củng cố bài học  Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập  I. Mục đích và yêu cầu 1. Về kiến thức : Học sinh cần hiểu được những thao tác cơ bản trên bảng : cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc , tìm kiếm đơn giản , in dữ liệu Về tư tưởng tình cảm : Nhắc lại kiến thức tạo cấu trúc bảng của tiết trước , giúp học sinh hiểu hơn về những thao tác trên bảng ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

 1. GIÁO ÁN LỚP 12 Giáo viên : thầy TRẦN DOÃN VINH Sinh viên : TRẦN THỊ THANH LOAN Lớp : K56A_CNTT_ĐHSPHN
 2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG Mục đích và yêu cầu  I. Phương pháp và phương tiện  II. Tién trình lên lớp và nội dung bài III. giảng  Củng cố bài học  IV. Bài tập về nhà và câu hỏi ôn tập  V.
 3. I. Mục đích và yêu cầu 1. Về kiến thức : Học sinh cần hiểu được những thao tác cơ bản trên bảng : cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc , tìm kiếm đơn giản , in dữ liệu 2. Về tư tưởng tình cảm : Nhắc lại kiến thức tạo cấu trúc bảng của tiết trước , giúp học sinh hiểu hơn về những thao tác trên bảng . Giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc tạo bảng và các thao tác trên bảng trong cuộc sống từ đó tạo ra hứng thú học cho học sinh .
 4. II. Phương pháp,phương tiện 1. Phương pháp :  Kết hợp với các phương pháp như thuyết trình ,và vấn đáp ,hình vẽ minh hoạ . Phương tiện :  2.  Vở lý thuyết.  Sách giáo khoa lớp 12 .  Sách tham khảo . ( nếu có)  Máy chiếu (nếu có)  Phòng máy
 5. III. Tiến trình lên lớp và nội dung bài giảng. Ổn định lớp.  1. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ .  2. Nội dung bài giảng.  3.
 6. 1. Ổn định lớp Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số
 7. 2. Kiểm tra bài cũ và gợi động cơ Kiểm tra bài cũ :  Hỏi : em hãy cho biết cách tạo cấu trúc bảng gồm mới cách và các cách đó như thế nào? Gợi động cơ :  Khi chúng ta tạo được cấu trúc bảng chúng ta muốn lấy bảng ra để chỉnh sửa hoặc là xoá một bản ghi náo đó ,hay muốn tìm kiếm một cách đơn giản . Chúng ta không thể lấy từng bảng hay từng bản ghi ra để làm những việc đó vì lí do đó hôm nay chúng ta cùng tim hiểu làm thể nào để có thể làm tất cả các việc đó bằng các thao tác đơn.
 8. 3. Nội dung bài học Cập nhật dữ liệu  1) Sắp xếp và lọc  2) Tìm kiếm đơn giản  3) In dữ  4)
 9. 1, Cập nhật dữ liệu Cập nhật cơ sơ dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm : thêm bản ghi mới ,chỉnh sửa và /hoặc xoá các bản ghi Có thể thêm chỉnh sửa và xoá các bản ghi. Tuy chế độ hiển thị trang dữ liệu cho một càch đơn giản để thực hiện điều này
 10. 1, Cập nhật dữ liệu Thêm bản ghi mới :  table datasheet  Hình 23 Thanh công cụ trang dữ liệu (table datasheet) Chọn Insert  New Record hoặc nháy nút * (new • Record) trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường. Hoặc nháy trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ • dữ liệu
 11. b, Chỉnh sửa Để chỉnh sửa giá trị một của bản ghi chỉ cần nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 12. c, Xoá bản ghi Chọn bản ghi cần xoá.  Nháy nút  (delete Record) hoặc nhấn Delete.  Trong hộp thoại khẳng định xoá ,chọn Yes.  Hình 24 Hộp thoại Khẳng định
 13. 2, Sắp xếp và lọc Sắp xếp  a) Lọc  b)
 14. a, Sắp xếp Acsess có các công cụ cho phép sắp xếp các bản ghi theo thứ tự khác với thứ tự chúng được nhập Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển • thị trang dữ liệu; Dùng các nút lệnh (tăng dần) hay (giảm • dần) để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của tường được chọn Lưu lại kết quả sắp xếp. •
 15. a, Sắp xếp Ví dụ : sắp xếp các bản ghi theo tên tăng dần
 16. a, Sắp xếp Hình 25 Bảng sắp xếp theo tên Để sắp xếp bản ghi theo tên :  chọn tên trường • Nháy nút Các bản ghi sẽ được sắp xếp tăng dần theo • bảng chữ cái (h.25) Để sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần của  ngày sinh (học sinh nhỏ tuổi sắp xếp trước) Chọn trường ngsinh • Nháy nút •
 17. b, Lọc Lọc cho phép tìm những bản ghi thoải mãn một số điều kiện nào đó. Lọc tìm ra những bản ghi trong bảng phù hợp với điều kiện chọn. Lọc ra những bản ghi thoả mãn với điều kiện nào đó bằng cách sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ table (h.23)
 18. b, Lọc Lọc theo ô dữ liệu đang chọn Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu. Lọc/ huỷ bỏ lọc.
 19. b, Lọc Lọc theo ô dữ liệu đang chọn : chọn ô rồi  nháy nút , Access sẽ lọc ra tất cả bản ghi của trường tương ứng bằng với giá trị trong ô được chọn.  Lọc theo mẫu : nháy nút sau đó nhập điều kiện cần chọn vào từng trường tương ứng, rồi nháy nút để lọc tất cả các bản ghi thoả mãn điều kiện.  Khi kết thúc, có thể nháy nút để trở lại dữ liệu ban đầu.
 20. b, Lọc Ví dụ :Sử dụng chức năng lọc theo ô dữ liệu đang chọn và theo mẫu. Tìm tất cả các học sinh tên Hà : 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản