intTypePromotion=1

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
4
download

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương và các Sở, Ban ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

  1. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương. Thông tin Lĩnh vực thống kê: nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương và các Sở, Ban ngành có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các 1. Bước 1 khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban 2. Bước 2 quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm , quận 1, thành phố Hồ Chí Minh:
  3. Tên bước Mô tả bước - Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. - Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. - Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ: + Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư theo qui định. + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định. Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền của Doanh 3. Bước 3 nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư; Văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh 3. doanh hoặc bản giải trình lý do bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Số bộ hồ sơ: 3 bộ (1 bộ gốc, 2 bộ copy) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy Thông tư số 1. phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu MĐ – 3) 09/2007/TT-BTM ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam: - Nhà đầu tư: thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến Nghị định số 1. mua bán hàng hóa; 23/2007/NĐ-CP - Hình thức đầu tư: phù hợp với lộ trình đã cam kết ng... trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam; - Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam; - Phạm vi hoạt động: phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam; 2. 1. Giấy phép kinh doanh được cấp lại trong trường Nghị định số hợp bị mất, bị rách, bị nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy 23/2007/NĐ-CP
  6. Nội dung Văn bản qui định dưới hình thức khác. ng... 2. Trường hợp bị mất Giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất giấy phép, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp. Sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo lần thứ nhất, doanh nghiệp có công văn đề nghị cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp lại Giấy phép.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2