intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chi phí kinh tế của lao động (EOCL) và chi phí kinh tế của vốn (EOCK)

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

154
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động phổ thông: Tiền lương trên thị trường lao động không có tính thời vụ, tiền lương trên thị trường lao động biến động theo thời vụ. Lao động có kỹ năng: Không có thuế thu nhập, có thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi phí kinh tế của lao động (EOCL) và chi phí kinh tế của vốn (EOCK)

  1. Bài 16: Chi phí kinh tế của lao động (EOCL) và chi phí kinh tế của vốn (EOCK) Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2008 Chi phí kinh tế của lao động 1. Lao động phổ thông Tiền lương trên thị trường lao động không có tính thời vụ . Tiền lương trên thị trường lao động biến động theo thời vụ . 2. Lao động có kỹ năng Không có thuế thu nhập. Có thuế thu nhập cá nhân
  2. Lao động phổ thông Không có biến động theo mùa vụ EOCLu = Wu (giá cung của lao động phổ thông trên thị trường). Vậy có hai trường hợp: Pf > Wu => CF < 1 và Pf = Wu => CF = 1 Lao động phổ thông Có biến động theo mùa vụ EOCLu =ΣLiWui / ΣLi (i đi từ 1 đến n) Đặt Ki= Li / ΣLi ⇒ EOCLu =ΣKiWui Trong đó: n: số thời đoạn tính EOCL i: thời đoạn thứ I Li: số người được thuê trong thời đoạn thứ i của dự án Wui : tiền lương trên thị trường ở thời đoạn thứ i.
  3. Tháng Wui (triệu Li (người/tháng) Trọng số Ki EOCLu = Ki* Wui đồng/tháng) = Li/ ΣLi 1 1,5 300 0,2 0,3 2 1 300 0,2 0,2 3 1 300 0,2 0,2 4 1,1 150 0,1 0,11 5 1,2 0 0 0 6 1,3 0 0 0 7 1,3 0 0 0 8 1,1 0 0 0 9 1,2 0 0 0 10 1,3 0 0 0 11 1,4 150 0,1 0,14 12 1,4 300 0,2 0,24 ΣLi = 1500 Σki= 1 EOCLu=1,19 triệu đồng/tháng Lao động phổ thông Có biến động theo mùa vụ Nếu chủ dự án trả lương cho công nhân là 1,5 triệu đồng/ tháng thì đây là chi phí tài chánh, không liên quan gì đến EOCLu + CF = 1,19/1,5 = 0,793 + Chênh lệch 310 ngàn đồng/tháng là ngoại tác tích cực của dự án đến người lao động mà người lao động nhận được như là một tác động phân phối.
  4. Lao động có kỹ năng Không có thuế thu nhập cá nhân EOCLS = WS (giá cung của lao động có kỹ năng trên thị trường). Cũng có hai trường hợp: Pf > WS => CF < 1 và Pf = WS => CF = 1 Lao động có kỹ năng Có thuế thu nhập cá nhân W (S/) A WS/a (S) B WSa KD= (L0- L2)/ (L0- L1) WS/ a*(1-t) E1 KS= (L2- L1)/ (L0- L1) WSa*(1-t) E0 (D) (D net) KS KD L L1 L2 L0
  5. Lao động có kỹ năng Có thuế thu nhập cá nhân EOCLS = WS – (WS*t - KD*WSa*t) Trong đó: KD: tỷ lệ cầu lao động của dự án được đáp ứng bởi sự dịch chuyển lao động từ các vùng khác Wa S : tiền lương gộp của lao động từ các nguồn khác. t: thuế suất thuế thu nhập cá nhân Xác định chi phí kinh tế của vốn (EOCK) Đồ thị minh hoạ Suất sinh lợi (%) π1 F S(i) C S(r) π0 i1 E1 i0 E0 r1 B I(π) r0 A I(π) net + Qp I(π) net Q QI1 Q0 QS1
  6. Xác định chi phí kinh tế của vốn (EOCK) ứng dụng công thức căn bản Pe = wS*PS + wD*PD EOCK = r*∆QS - π*∆QI ∆QS - ∆QI EOCK = εS*r - ηI*π*(IT/ST) εS - ηI *(IT/ST) EOCK = ΣεSi*ri(Si/ST) - ΣηIJ*πJ* (IJ/IT)* (IT/ST) ΣεSi(Si/ST) - ΣηIJ* (IJ/IT)* (IT/ST)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2