intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính Sách Phục Vụ Khách Hàng

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

276
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là khách hàng của dịch vụ Y Tế cho trẻ em và Thanh Thiếu niên, quí vị có quyền: Được sử dụng các dịch vụ y tế cộng đồng miễn phí; Được chữa trị theo thứ tự ưu tiên tùy theo tình trạng bệnh nặng hay nhẹ; Được tôn trọng nhân phẩm; Được tiếp cận với nhiều dịch vụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính Sách Phục Vụ Khách Hàng

  1. DỊCH VỤ Y TẾ CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN Customer Service Charter - Vietnamese Chính Sách Phục Vụ Khách Hàng Quyền lợi và Trách Nhiệm Chia sẻ ý kiến phản hồi và những quan ngại Bênh vực và Liên lạc Là khách hàng của dịch vụ Y Tế cho trẻ em và Thanh Thiếu niên (Child and Adolescent Health service (CaHS) quí vị và con em quí vị có quyền: • Được sử dụng các dịch vụ y tế công cộng miễn phí • Được chữa trị theo thứ tự ưu tiên tuỳ theo tình trạng bệnh nặng hay nhẹ • Được tôn trọng nhân phẩm • Được tiếp cận với nhiều dịch vụ • Được nghe giải thích về cách chữa trị và được hỏi có đồng ý để được chữa trị hay không • Được quyền yêu cầu có một ý kìến thứ hai về việc chữa trị • Được cố vấn về cách săn sóc khi rời khỏi dịch vụ y tế nơi quí vị được chữa trị • Được bảo mật chi tiết cá nhân • Được quyền xem hồ sơ y tế của quí vị • Được hỏi xem có đồng ý hay không trước khi tham gia vào việc huấn luyện hay khảo cứu • Thủ tục khiếu nại đơn giản. Để giúp chúng tôi chăm sóc quí vị tốt hơn, chúng tôi cần quí vị: • Cho nhân viên chúng tôi biết về bệnh sử của quí vị và gia đình. • Cho nhân viên chúng tôi biết về những cách mà quí vị đã được chữa trị hay thuốc men mà quí vị sử dụng khi được dịch vụ y tế tiếp nhận • Cho nhân viên chúng tôi biết bất cứ thay đổi nào về tình trạng của quí vị hay có bất cứ vấn đề gì nảy sinh khi được chữa trị. • Cho nhân viên chúng tôi biết nếu quí vị có bất cứ nhu cầu đặc biệt gì, đặc biệt là về văn hoá, tôn giáo hay nhu cầu đi lại. • Lịch sự và tôn trọng vai trò của nhân viên y tế. • Làm theo những hướng dẫn khi chữa trị hay cho nhân viên dịch vụ y tế biết là quí vị không thể làm theo hoặc không muốn làm theo những hướng dẫn này. • Đến dự các buổi hẹn hoặc cho nhân viên dịch vụ y tế biết càng sớm càng tốt nếu quí vị không thể đến được. • Biết là dịch vụ y tế có vai trò đặc biệt trong việc huấn luyện chuyên viên y tế. Việc chữa trị của mỗi người đều có thể tạo cơ hội cho việc huấn luyện này. Nếu có những vấn đề muốn nêu lên với nhân viên của dịch vụ, quí vị có thể: • Thảo luận bất cứ mối quan ngại nào với nhân viên liên hệ • Yêu cầu được nói chuyện với một nhân viên ở cấp cao hơn • Yêu cầu được nói chuyện với Nhân Viên Hỗ Trợ và Bênh Vực cho cho quí vị (xin xem trang sau). Quí vị có thể khiếu nại bằng một trong những cách sau: • Gọi điện thoại • Đến tận nơi • Làm đơn Xin xem chi tiết mà quí vị cần để liên lạc ở mặt sau trang này Việc khiếu nại sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi gì cho quí vị khi quí vị sử dụng những dịch vụ, được chăm sóc hay chữa trị trong tương lai. A project supported by the PMH Foundation Department of Lực lượng Lao động Mạnh • Bệnh viện Tốt • Quan hệ Đối tác Vững • Cộng đồng Lành mạnh • Phương tiện Phong phú • Lãnh đạo Gỉỏi Health
  2. DỊCH VỤ Y TẾ CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN Những chi tiết cần phải cho biết khi quí vi khiếu nại Cho biết chi tiết vụ việc bao gồm: 1. Việc gì đã xảy ra, xảy ra khi nào và ở đâu; 2. Việc này liên hệ tới ai; 3. Quí vị muốn việc khiếu nại được giải quyết như thế nào; 4. Chi tiết để liên lạc với quí vị, nếu quí vị muốn được cho biết kết quả. Nhân Viên Hỗ Trợ và Bênh Vực có thể giúp quí vị về thủ tục khiếu nại. Việc gì sẽ xảy ra sau đó? 1. Sự việc quí vị quan ngại sẽ được ghi nhận. Không có giấy tờ nào về việc khiếu nại của quí vị được để vào hồ sơ y tế. Hồ sơ khiếu nại được lưu giữ riêng biệt và chỉ có một số ít người được coi những hồ sơ này. Hồ sơ khiếu nại của quí vị được bảo mật. 2. Quí vị sẽ được thông báo bằng điện thoại hay bằng thư là dịch vụ đã nhận được việc khiếu nại của quí vị. 3. Sự việc quí vị khiếu nại sẽ được điều tra. Việc điều tra có thể kéo dài tới 30 ngày làm việc. Nếu việc điều tra bị chậm trẽ, quí vị sẽ được thông báo. 4. Một khi cuộc điều tra đã hoàn tất, quí vị sẽ nhận được một lá thư thông báo kết quả (ngoại trừ trường hợp quí vị không muốn) và những gì sẽ được thi hành. Quí vị sẽ được mời cho biết ý kiến của mình và nếu quí vị muốn gặp nhân viên dịch vụ để thảo luận về kết quả cuộc điều tra thì Dịch Vụ Bênh Vực và Hỗ Trợ Gia Đình sẽ sắp xếp việc này cho quí vị. Nếu dịch vụ này không thể giúp quí vị giải quyết điều quí vị quan ngại thì những cơ quan khác có thể giúp đỡ quí vị. The Office of Health Review (Văn Phòng Tái Xét Dịch Vụ Y Tế) 9323 0600. Health Consumers’ Council WA (Inc) (Hội Đồng Giúp Đỡ Người Sử Dụng Dịch Vụ Y Tế) 9221 3422. ĐT Miễn Phí: 1800 620 780 Family advocacy and support service (Dịch Bênh Vực Vụ Bênh Vực và Hỗ Trợ Gia Đình) (FASS) • Đai điện cho quí vị tại dịch vụ y tế • Chúng tôi mong nhận được khiếu nại, khen ngợi và ý • Cung cấp thông tin cho quí vị kiến của quí vị. • Giúp quí vị biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình • Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe • Đại diện cho quí vị để liên lạc và thương thảo với nhân quí vị. viên dịch vụ khi cần Địa chỉ: Princess Margaret Hospital, Main Entrance, Level 4 (Đối diện Patient Enquiries desk) Điện thoại: 08 9340 7198 Địa chỉ: Family Advocacy and Support Service PMH Fax: 9340 7966 (Dịch Vụ Bênh Vực và Hỗ Trợ Gia Đình) pmhfass@health.wa.gov.au Điện thoai: 9340 8315 Số máy nhắn tin: 8315 Child and Adolescent Health Service (Dịch Vụ Y Tế cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên) Fax: 9340 7966 Family Advocacy and Support Service pmhfass@health.wa.gov.au (Dịch Vụ Bênh Vực và Hỗ Trợ Gia Đình) GPO Box D184, Subiaco WA 6008 Hộp Thư Ý Kiến Quí vị cũng có thể đóng góp ý kiến bằng cách gửi vào các hộp thư ý kiến để tại PMH và tại các trung tâm cộng đồng của quí vị. Những ý kiến này sẽ giúp cải tiến những dịch vụ của chúng tôi. Tài liệu này do Family Advocacy and Support Service soạn Quí vị có thể nhận những thông tin này Website: http://cahs.health.wa.gov.au © Autorsko pravo srpanj, 2008 CAHS 0516P qua những hình thức khác nếu yêu cầu C H I L D A N D A D O L E S C E N T H E A LT H S E R V I C E Khước từ trách nhiệm: với tư cách là một dịch vụ của chính phủ, chúng tôi cung cấp những Princess Margaret Hospital thônhg tin và cố vấn trong tài liệu này với sự tin tưởng là những thông tin và cố vấn trên đây là đáng tin cậy.Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm là bất cứ những điều gì được công bố trên đây là chính xác và người đọc có trách nhiệm tìm hiểu nếu muốn biết những thông Roberts Road, Subiaco WA 6008 tin này có chính xác, có được cập nhật và có thích hợp hay không, Chúng tôi khước từ trách nhiệm về về bất cứ mất mât , thiệt hại hay thương tích gì xảy ra do bất cứ hành động hay thiếu sót nào được dựa vào các tài liệu này.. Điện thoại: (08) 9340 8222 Department of Lực lượng Lao động Mạnh • Bệnh viện Tốt • Quan hệ Đối tác Vững • Cộng đồng Lành mạnh • Phương tiện Phong phú • Lãnh đạo Gỉỏi Health
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2