intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ đề: Cây trái miệt vườn - Đề tài: Một số loại quả - Lớp : Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

233
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhận biết một số đặc điểm của một số loại quả: bưởi, dừa, sầu riêng - Biết sử dụng một số từ ngữ miêu tả hình ảnh để miêu tả đặc điểm các loại quả trên. - Phát triển khả năng qua sát, so sánh của trẻ. Phát triển ngôn ngữ, mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. - Phát triển khả năng nghe và sáng tạo vận động theo nhạc của trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Cây trái miệt vườn - Đề tài: Một số loại quả - Lớp : Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Cây trái mi t vư n tài: M t s lo i qu L p : Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t m t s c i m c a m t s lo i qu : bư i, d a, s u riêng - Bi t s d ng m t s t ng miêu t hình nh miêu t c i m các lo i qu trên. - Phát tri n kh năng qua sát, so sánh c a tr . Phát tri n ngôn ng , m nh d n phát bi u ý ki n c a mình. - Phát tri n kh năng nghe và sáng t o v n ng theo nh c c a tr . II. Chu n b : - Bài so n trình chi u trên PP - Nh c bài hát: Vư n cây c a ba - Th hình m t s v t III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Vư n cây c a ba Cô và bé cùng nghe và v n ng theo nh c bài hát: vư n cây c a ba. Trò chuy n v i bé v bài hát: - Vư n cây c a ba có nh ng cây gì? -G iý tr k v nh ng cây mà tr bi t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 2: Cây trái quanh bé Cô cho tr quan sát m t s hình nh và trò chuy n cùng tr v cây bư i, d a, s u riêng. So sánh s gi ng nhau và khác nhau c a 3 cây trên. L i ích c a các cây tr ng trên i v i con ngư i. Ho t ng 3: Trò chơi: tìm d ng c lao ng. tr ng ư c cây cho trái ng t ngon như trong bài hát “vư n cây c a ba” c n ph i chăm sóc cây t t. Bé hãy l a ch n các d ng c tr ng và chăm sóc cây nhé! Cô cho tr r ng m t s th : cu c, li m, dao, dù, hoa, phân bón, chén bát… Tr ch n d ng c theo yêu c u c a cô. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2