intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 15 - CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU

Chia sẻ: Lê Đức Hoàng Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

126
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Detects errors and omissions, Phát hiện ra lỗi sai và bỏ sót. Corrects them when possible, chỉnh sửa nếu có thể. Certifies that minimum data quality standards are achieved, bảo đảm đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 15 - CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU

 1. Chương 15 CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU 15-1
 2. Editing Biên tập dữ liệu • Detects errors and omissions, Phát hiện ra lỗi sai và bỏ sót • Corrects them when possible, chỉnh sửa nếu có thể • Certifies that minimum data quality standards are achieved, bảo đảm đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dữ liệu 15-2
 3. Editing Biên tập dữ liệu • Guarantees that data are (bảo đảm dữ liệu) – Accurate, chính xác – consistent with other information, nhất quán – uniformly entered, đồng nhất – Complete, hoàn chỉnh – arranged to simplify coding and tabulation, đơn giản hóa việc mã hóa và tạo bảng tổng hợp 15-3
 4. Editing • Field Editing, biên tập tại chỗ – translation of ad hoc abbreviations and symbols used during data collection, chuyển những từ viết tắt và ký hiệu thành dữ liệu – validation of the field results, kiểm tra và duyệt ngay tại chỗ • Central Editing, biên tập tập trung 15-4
 5. Coding Mã hóa • Rules that guide the establishment of category sets (Các quy tắc hướng dẫn phân loại) – Appropriate to the research problem and purpose (phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu) – Exhaustive (đầy đủ) – Mutually exclusive (không trùng lắp) – Derived from one classification principle (theo một nguyên tắc phân loại thống nhất) 15-5
 6. Content Analysis for Coding Phân tích nội dung để mã hóa • Measures the semantic content of a message (đo lường nội dung ngữ nghĩa của thông điệp trả lời) • Researches the objective, systematic, and quantitative description of the content of a communication (tìm hiểu mục đích, hệ thống và mô tả định lượng của nội dung thông tin) – Syntactical unit (đơn vị ngữ pháp: dùng động từ hay tính từ …) – Referential unit (đơn vị tham chiếu: tóc, da đầu …) – Propositional unit (đơn vị gợi ý) – Thematic unit (đơn vị chủ đề: mùi, vị, độ dinh 15-6 dưỡng…)
 7. Content Analysis for Coding 15-7
 8. Data Entry Options Nhập dữ liệu • Optical scanning (máy quét quang học) • Voice recognition (nhận dạng giọng nói) • Keyboard (nhập bằng bàn phím) 15-8
 9. Data Entry Formats Hình thức nhập • Database with full screen editor (màn hình biên tập dữ liệu của các phần mềm cơ sở dữ liệu) • Spreadsheet (Bảng tính, vd MS Excel, SPSS) 15-9
 10. Descriptive Statistics Thống kê mô tả • Distribution Descriptors (các đại lượng và công cụ mô tả dữ liệu) – Location (mô tả vị trí) – Spread (mô tả độ phân tán) – Shape (hình dạng đối xứng) 15-10
 11. Descriptive Statistics Thống kê mô tả – Location (mô tả vị trí) • Central Tendency (khuynh hướng trung tâm) – Mean (TB cộng) – Median (trung vị) – Mode (mốt) 15-11
 12. Descriptive Statistics Thống kê mô tả • Distribution Descriptors – Spread (mô tả độ phân tán) • Range (khoảng biến thiên) • Variance (phương sai) • Standard Deviation (độ lệch chuẩn) • Interquartile Range (khoảng tứ phân vị) 15-12
 13. Descriptive Statistics • Shape (Mô tả hình dạng) • Skewness (độ nghiêng) • Kurtosis (độ nhọn) 15-13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2