intTypePromotion=1

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chia sẻ: Hoàng Thị Hương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
191
lượt xem
86
download

Chương 2: Khởi đầu dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập tham khảo thuộc bộ môn phân tích và thiết kế hệ thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Khởi đầu dự án

 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Chương 2 KHỞI ĐẦU DỰ ÁN 2 ­ 1
 2. Giai đoạn I: Lập kế hoạch Xác định giá trị thương mại Phân tích đặc trưng Trình bày kế hoạch làm việc Bố trí cán bộ cho dự án Hướng dẫn và quản lý dự án 2 ­ 2
 3. NHẬN BIẾT DỰ ÁN VỚI GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI   2 ­ 3
 4. Dự án được bắt đầu như thế nào? Thương mại cần làm cho các dự án. Người bảo trợ dự án nhận biết giá trị thương mại cần cho hệ thống mới và mong muốn hệ thống thực hiện Thương mại cần để xác định chức năng của hệ thống (nó sẽ thực hiện gì) Các giá trị thương mại của dự án trở nên rõ ràng. 2 ­ 4
 5. Yêu cầu hệ thống Cung cấp tài liệu mô tả các nguyên nhân thương mại cho dự án và giá trị chấp nhận của hệ thống. Danh sách các thành phần chủ chốt của dự án Người bảo trợ dự án Thương mại cần thiết Những yêu cầu thương mại Giá trị thương mại Kết quả riêng biệt hoặc các ràng buộc 2 ­ 5
 6. Ví dụ về yêu cầu của hệ thống Người bảo trợ dự án – Người quản trị Marketing Thương mại cần – nắm bắt những khách hàng mới và cải tiến dịch vụ cho khách hàng hiện có. Đòi hỏi thương mại – cung cấp Web-dựa vào khả năng mua hàng Giá trị thương mại - $100,000 trong việc bán cho khách hàng mới; $120000 cho khách hàng hiện có Kết quả đặc biệt hoặc các ràng buộc – hệ thống phải hoạt động bởi việc mua bán mùa du lịch. 2 ­ 6
 7. Các bước mở đầu để chấp nhận dự án Yêu cầu hệ thống phải được xem xét bởi uỷ ban tán thành Người bảo trợ dự án là người then chốt, người mà xác định giá trị thương mại có thể đạt được từ việc sử dụng thông tin kỹ thuật. Dựa vào thông tin cung cấp, các dự án chất lượng được đánh giá. Các dự án xứng đáng được chấp nhận và trải qua việc nghiên cứu thêm – phân tích đặc trưng. 2 ­ 7
 8. Khuynh hướng Nếu xây dựng web - dựa vào hệ thống cho tiến trình đăng ký Thương mại cần cái gì? Thương mại sẽ đòi hỏi cái gì? Giá trị thương mại sẽ là gì (rõ ràng và không rõ ràng)? Kết quả đặc biệt hoặc ràng buộc bạn có thể đoán trước sẽ là gì? 2 ­ 8
 9. Phân tích tính khả thi   2 ­ 9
 10. Phân tích tính khả thi Tính khả thi chi tiết cho dự án Kỹ thuật khả thi Kinh tế khả thi Tổ chức khả thi Tính khả thi được đánh giá trong suốt dự án 2 ­ 10
 11. Khả thi kỹ thuật : Chúng ta có thể xây dựng? Sự hiểu biết của người sử dụng và người phân tích với vùng ứng dụng thương mại Sự hiểu biết với kỹ thuật Chúng ta đã sử dụng nó trước chưa? Cái mới như thế nào? Kích cỡ dự án Số người, thời gian và các đặc trưng Tính tương thích với hệ thống hiện tại. 2 ­ 11
 12. Khả thi kinh tế: Chúng ta phải xây dựng? Giá và lợi nhuận xác định Giá trị phân công cho giá và lợi nhuận Xác định luồng tiền Ước định khả năng tài chính Chi phí rõ ràng – bao gồm thu nhập mà hệ thống có khả năng tổ chức tập trung, như tăng buôn bán. Chi phí không rõ ràng – là dựa trên trực giác và sự tin tưởng hơn là những con số khô cứng. 2 ­ 12
 13. Khả thi tổ chức Chiến lược liên kết Sắp hàng các mục tiêu của dự án với các mục đích thương mại tốt như thế nào? 2 ­ 13
 14. Kết quả việc lựa chọn dự án Chấp thuận công việc kiểm tra từ yêu cầu hệ thống và nghiên cứu các đặc trưng Danh mục dự án – dự án phù hợp trong số toàn bộ danh mục các dự án thực hiện ntn? Có dự án có thể tồn tại, có thể được loại bỏ hoặc bị hoãn lại bởi vì kết quả danh mục đầu tư của dự án. 2 ­ 14
 15. Tóm tắt Dự án khởi đầu gồm việc tạo và đánh giá mục tiêu và mong đợi cho dự án mới. Xác định giá trị thương mại của dự án mới là một mấu chốt của sự thành công Nghiên cứu tính khả thi là có liên quan với việc bảo đảm về mặt kỹ thuật, kinh tế, và tổ chức Lựa chọn dự án bao gồm việc kiểm tra dự án bên trong ngữ cảnh của thực thể danh mục dự án, và lựa chọn các dự án nào khả thi nhất 2 ­ 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2