intTypePromotion=1

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
5
download

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc

  1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chuyển giao nộp hồ sơ đăng 1. ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng tới Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt tiếp nhận và tổ chức thẩm định; trình cấp có 2. thẩm quyền ban hành quyết định bắt buộc chuyển giao nếu bên đề nghị nhận chuyển giao có đủ điều kiện; - Thông báo quyết định cho bên chuyển giao bắt buộc và bên 3. nhận chuyển giao để thi hành; Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị được nhận chuyển giao, trong đơn phải nêu rõ phạm vi và thời 1. hạn nhận chuyển giao bắt buộc; 2. - Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;
  3. Thành phần hồ sơ - Tài liệu chứng minh có khả năng về mặt tài chính để thực hiện việc đền bù 3. cho bên chuyển giao theo quy định Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng: 1. Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Luật Sở hữu trí 1. mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc tuệ người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền (sau đây gọi là người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng): a) Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an
  4. Nội dung Văn bản qui định ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội; b) Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng; c) Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 2. Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng. 3. Quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây: a) Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền; b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích
  5. Nội dung Văn bản qui định chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác; d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thoả đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định. 4. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng và khung giá đền bù quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2