intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

83
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng

  1. Chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu
  2. Tên bước Mô tả bước tỉnh An Giang. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính 2. hợp pháp của hồ sơ. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng 3. nhận đầu tư mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I- 1. 4; 2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 3. nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của bên nhận chuyển nhượng;
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc 4. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; 5. Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 6. nhiệm); 7. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định số 1. không gắn với việc thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi 1088/2006/QĐ-BK... nhánh)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ Nghị định số 1. chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng 108/2006/NĐ-CP n... dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn. Điều kiện chuyển nhượng vốn: - Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Nghị định này và pháp luật có liên quan. - Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy Nghị định số 2. định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 108/2006/NĐ-CP n... viên; - Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2